Nieuws

kop nieuws-groot

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze koster Enny Beers – Schavemaker.

Enny was gedurende 29 jaar een gedreven en inspirerend koster. En ontving voor haar vele verdiensten voor kerk en parochiegemeenschap op 11 september 2016 de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Als Parochieraad zullen wij deze immer enthousiaste en sociaal bewogen vrouw ontzettend gaan missen. Zij was niet alleen koster, maar voor veel parochianen ook een belangrijk kerkelijk aanspreekpunt. Enny werd door onze Parochiegemeenschap gedragen.

De leegte die zij achterlaat is niet met woorden te vullen. Voor alles wat zij voor onze kerk heeft betekend, zullen wij haar in grote dankbaarheid blijven herinneren.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar echtgenoot Piet, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Er is een afscheidshoekje in de kerk. U kunt daar een kaarsje voor haar en de familie opsteken en een boodschap achterlaten.

De Parochieraad

Overledenen

Op 9 juli is onze koster, Enny Beers-Schavemaker overleden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Enny is 74 jaar geworden.

Op 19 mei is Gerie Appelman-Bakker overleden. Haar uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden. Mevrouw Appelman is 81 jaar geworden.

Mogen zij rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Welkom in onze kerk!

Ie­der­een is toch welkom in de kerk?

Uite­raard is ie­der­een welkom in de kerk. Op zondag 28 juni is de kerk open voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te kunnen welkomopsteken. Zie hiervoor onze website onder het kopje Agenda.

 

 

 

Vieringen stap voor stap weer mogelijk; alle vieringen hervat vanaf 1 juli

 

De eerste ‘gewone’ viering bij ons in de kerk is op zondag 5 juli.

Vanaf 5 juli hervatten we weer alle vieringen in onze kerk. Waar hebben wij met elkaar o.a. rekening mee te houden?

Het hervatten van de vieringen vraagt ook van u de nodige aandacht.

  1. Aanmelden Iedereen die mee wil vieren in de kerk, moet zich bij de deuraanmelden. Dit kost enige tijd. Kom daarom een paar minuutjes eerder. Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd.Op deze manier houden we bij hoeveel mensen er in de kerk aanwezig zijn.
  2. Gezondheid Wij gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.
  3. Hygiëne Bij de ingang van de kerk zijn desinfectie middelen aanwezig. U wordt gevraagd om bij binnenkomst uw handen te reinigen.
  4. Plaatsen In de kerk wordt aangegeven waar u kunt gaan zitten. Daarbij geldt de anderhalve meter afstand. Personen uit één huishouden kunnen uiteraard wel naast elkaar zitten. Zorg in dat geval voor voldoende afstand met uw buren.
  5. Collecte De collecteschaal staat achter in de kerk. Bij het verlaten van de kerk kunt u daarin uw bijdrage doen.
  6. Communie Voor de communie komt u in één rij naar voren.  Ook in de rij houden we anderhalve meter afstand van elkaar. Neem zelf een klein flesje desinfecterende gel mee om uw handen te reinigen vóór het ontvangen van de communie. U ontvangt de communie van achter een ‘scherm’. Communie op de tong kan helaas niet.
  7. Zingen Omdat zingen mogelijk verspreiding van het virus in de hand werkt, zullen we nog niet samen zingen. Er zal ook geen koorzang zijn. Dit is een groot gemis. We zoeken naar andere manieren om de vieringen muzikaal in te vullen.
  8. Intentieboek Voorlopig is het intentieboek weggehaald. Dit doen we om contactbesmetting te voorkomen.

Het officiële protocol kunt u binnenkort vinden achterin de kerken. Daarin staan nog veel meer maatregelen. Als bestuur en parochieraden zullen we ons best doen om u zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop we in onze parochies daarmee omgaan.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in het kerkgebouw veilig en op z’n gemak voelt. Onze vieringen moeten geen bron van besmetting worden; ze moeten dienen tot ons heil en niet tot onheil.
Sommigen hebben veel last van de maatregelen rond het corona virus, of hebben zelfs met hele verdrietige situaties te maken; anderen ondervinden weinig moeilijkheden en redden zich goed. Samen vormen we één gemeenschap: ziek en gezond, zwak en sterk, jong en oud. We houden rekening met elkaar en steunen elkaar. Het is hoopgevend dat we binnenkort weer in de vieringen bij elkaar kunnen komen. Verzameld rond de Heer vinden we nieuwe kracht en ervaren we de verbinding met elkaar.

De komende maand zal het pastoresteam om de week een livestream viering verzorgen. Deze worden gehouden op Pinksteren, op zondag 14 juni en op zondag 28 juni. De link naar deze online vieringen vindt u op www.heilighartdenoord.nl.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!   Pastoor Tilma

Maandelijks spreekuur

koffieIedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 1 juli van 10.30 uur tot 11.30 uur. U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven voor 2020 of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Online Bijbelquiz

Op zaterdag 9 mei 2020 deden wij, Jacco en Suzan Wondergem en Oscar de Bont, namens de Heilige Familieparochie mee aan de online toppersBijbelquiz die door het pastoresteam van de regio Schagen was georganiseerd. In een gemêleerd gezelschap van jong en oud deed iedereen zijn best om zo goed mogelijk de in totaal 49 meerkeuzevragen (want zeven vragen in zeven categorieën) te beantwoorden. Thema’s waren onder andere het Lucasevangelie, het Oude Testament en de Bijbel en kunst.

Met trots kunnen we u meedelen dat team HFP de eer zeker hoog heeft gehouden: namens u allen hebben wij zowel de eerste prijs, de tweede prijs als de parochieprijs binnen gesleept! Het was verder een mooie ervaring en een gezellige avond.

Oscar de Bont

 

Nog steeds een “lege” kerk, maar uw intenties zijn wederom mooi herdacht!

De kerk is af en toe wel open voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te kunnen opsteken.

Goed om te zien en te horen dat dit in een behoefte voorziet. De geldende regels worden daarbij uiteraard in acht genomen. En, ook als is het op afstand, wat vinden de mensen het fijn om elkaar gewoon weer even te zien en elkaar te groeten op deze vertrouwde plek!

Op onderstaande foto ziet u hoe de kosters wederom uw misintenties van het weekend opschreven en deze werden herdacht met een waxinelichtje. Aanvullende intenties konden weer worden bijgeschreven. Een mooi alternatief in deze tijd.

intenties pinksteren

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

Pasen 2020, “lege” kerk, verbonden met elkaar!

De kerk is af en toe wel open voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te kunnen opsteken.

Goed om te zien en te horen dat dit in een behoefte voorziet. De geldende regels worden daarbij uiteraard in acht genomen. En, ook als is het op afstand, wat vinden de mensen het fijn om elkaar gewoon weer even te zien en elkaar te groeten op deze vertrouwde plek!

Hierna een compilatie van foto’s op 1e Paasdag in de kerk. De misintenties van het weekend waren al opgeschreven en werden herdacht met een waxinelichtje. Aanvullende intenties konden worden bijgeschreven. Hoe mooi kan dat zijn!

intenties 1 

 intenties 2

 intenties 3

 

 

 Zegenen Paaskaarsen

Het zegenen van de Paaskaarsen, dat normaal tijdens de Paaswake in onze eigen parochie op zaterdagavond wordt gedaan, kon dit jaar door de omstandigheden ook niet plaatsvinden.

Dit keer werden alle Paaskaarsen van de parochies van de Vijfhoek (bij ons door onze koster Astrid de Bont) naar de Heilige Hart Kerk in HHW-de Noord gebracht en daar gezegend door Pastoor Tilma. Pastoor Tilma vierde hier samen met diakens Toon Jorink en Hans Bruin een Paaswake. Vanwege het corona-virus was deze Paaswake een besloten viering zonder publiek. Aan het begin van de viering warden de Paaskaarsen van de 5 parochies en van Tuitjenhorn gewijd. Dit kunt u op onderstaande foto’s zien.

De paaskaars van onze parochie heeft een mooie versiering: het kruis is verbonden met een hart en een anker, symbolen van geloof, hoop en liefde. Boven en onder staan de Griekse letters Alfa en Omega, symbool van begin en einde van al wat bestaat. Rond het kruis staat het jaartal 2020.

Op de website van de Heilige Hart van Jezus Parochie in HHW-de Noord kunt u een filmpje vinden van de viering: https://heilighartdenoord.nl/video-paaswake-11-04/

Hieronder ziet u 2 foto’s van de gewijde kaarsen. De eerste is van tijdens de wijding in de Heilige Hart Kerk en de tweede is van de bestelde gewijde kaarsen uit onze parochie in onze eigen kerk.

paaskaarsen 2

paaskaarsen kerk

 

 

1 (2)

2 (2)

3 (2)

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.