Nieuws

kop nieuws-groot

 

Overledenen

Op 2de Kerstdag is dhr. Dirk Dekker overleden. Zijn besloten uitvaart heeft woensdag 30 december plaatsgevonden. Dhr. Dekker is 86 jaar geworden.

Op 4 november is mevrouw Afra Veronica van Langen-Deken overleden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Mevrouw van Langen is 82 jaar geworden.

Op 29 oktober is mevrouw Catharina Jacoba Maria van der Krogt – Koot overleden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Mevrouw van der Krogt is 79 jaar geworden.

Mogen zij rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.


Welkom in onze kerk

De maximale groepsgrootte van 30 personen is nog steeds bepalend voor onze li­tur­gische vie­rin­gen. Bij uitvaarten is dit 100 personen. Wij volgen nog steeds de protocollen en gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in onze kerk veilig en op z’n gemak voelt. Op onze website leest u steeds de meest actuele informatie.

Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 3 februari van 10.30 uur tot 11.30 uur.

U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Kerstmis 2020

Vanaf Kerstavond tot en met Oudejaarsavond waren er helaas geen fysieke vieringen mogelijk in onze kerk. Wel was de kerk geregeld open voor een gebed, een kaarsje opsteken en het bewonderen van de Kerststal. Op deze wijze hebben we veel parochianen kunnen ontmoeten in de kerk. En ieder kwam met een bijzonder verhaal…

Ook de opgegeven misintenties voor de vieringen waren fraai verwoord. Een kleine foto impressie volgt hierna.

Dank aan allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Dit keer in het bijzonder de Bloemengroep voor het mooi versieren van de kerk!

Kerststal 2020, mooi!

kerst 2020 1

Opgegeven misintenties voor de dagen rond Kerstmis

kerst 2020 2

Iedereen hoort erbij

kerst 2020 3

 

 

caritasVoedselbank en kledingbonnen, wederom een enorm succes!

Dankzij u hulp zijn er door de gezamenlijke kerken in Heerhugowaard 150 volle kratten voedsel uitgereikt aan de Voedselbank.voedselbank

Daarnaast zijn er 55 kleding bonnen ter waarde van 70 euro uitgereikt aan kinderen, waarvan de ouders  gebruik maken van de Voedselbank in Heerhugowaard.

Namens de PCI en de gezamenlijke kerken willen wij u hartelijk danken voor u gulle gift!

 

 

 

 

 

 

 

17 januari 2021: Dag van het Jodendom

Elke 17e januari staan wij, Nederlandse katholieken, uitdrukkelijk stil bij de relatie tussen ons, christenen, en het jodendom. Die dag is het Dag van het Jodendom.

Christenen hebben namelijk een bijzondere relatie met het jodendom. Jezus, zijn familie en zijn leerlingen waren wetsgetrouwe, of beter gezegd, Tora-getrouwe joden. Ze hielden zich aan de geboden van de Tora en gingen op de grote joodse feestdagen naar de tempel in Jeruzalem. Als christenen delen wij dat deel van de Bijbel dat joden de Tenach en christenen het ‘Oude’ of ‘Eerste’ Testament noemen. Al interpreteren we ze anders, we delen met de joden dezelfde verhalen, beelden en woorden.

Helaas hebben christenen eeuwenlang vooral de nadruk gelegd op wat hen van de joden onderscheidde. Het jodendom werd gezien als een achterhaalde godsdienst. Joden kregen de naam onbetrouwbaar en zelfs moordenaars van Christus te zijn. Met alle gevolgen van dien. Met het Tweede Vaticaans Concilie heeft de rooms-katholieke Kerk afstand genomen van dit soort denkbeelden. De Kerk is de broodnodige weg ingeslagen van zelfonderzoek, dialoog en vriendschap met de joden.

De ‘Dag van het Jodendom’ is bedoeld om bij te dragen aan die nieuwe weg in bisdommen en parochies, soms in samenwerking met andere kerkgenootschappen. Inspiratie voor activiteiten is te vinden op de website www.dagvanhetjodendom.nl, met elk jaar een nieuw thema met daarbij korte artikelen, materialen, links naar nuttige informatie en tips voor prediking en catechese.

dag jodendom

 

Een nieuwe koster

Toen ik voor de eerste keer in de parochie ’t Kruis een viering bijwoonde en de voorzitter tegen het lijf liep, zei ik tegen hem: als je nog een koster zoekt zou je aan mij kunnen denken. Dit was september 2019. Een jaar later deed Johan een beroep op mij. Mijn antwoord was bevestigend.

Ik ben Jan Gresnigt, 69 jaar en woon sinds augustus 2019 in Heerhugowaard. Geboren in Vleuten, zoon van een tuinder uit een gezin van 12 kinderen, 9 broers en 2 zussen. Zelf ook getuind op het ouderlijk bedrijf en door uitbreiding van de bloemenveiling kochten zij onze grond. Daarna 33 jaar op de sociale werkplaats gewerkt in Utrecht in de kwekerij en de hoveniersafdeling. Ik ben getrouwd met Agaat Laan in 2000, na allebei ons maatje te hebben verloren. Met haar 18 jaar in Houten gewoond. In deze parochie gingen we voor in de avondwake, mochten rouwverwerkingsgroepen begeleiden, Agaat ging voor in woord en communievieringen en ik ben hier  15 jaar koster geweest. We hebben een samengesteld gezin met 5 kinderen en 8 kleinkinderen.

Ik begreep dat ’t Kruis 3 kosters had waaronder Enny, die ons helaas ontvallen is. Enny is niet te vervangen, dat ben ik me na alles wat ik gehoord heb zeer goed bewust. Ik zal er naar mijn vermogen ‘ZIJN’ daar waar de parochie mij vraagt en mij zo goed als ik kan dienstbaar opstellen. Als vroege vogel en eerste parochiaan Gods Huis mogen openen op zondagmorgen is toch een voorrecht!

Ik dank de parochie voor het in mij gestelde vertrouwen en kijk uit om met Astrid en Lia (de beide andere kosters) samen te werken in de zondagsvieringen, uitvaarten en huwelijksvieringen en verder alles wat op een koster zijn pad komt.

Jan Gresnigt

 

Stichting Helpende Hand

Wij zijn 10 jaar geleden begonnen met inzamelen van goederen en hebben 3 jaar geleden besloten om er een stichting van te maken.helpende hand

Wij ondersteunen de minima met diverse goederen zoals voedingsmiddelen, huisraad, speelgoed en kleding. Wij doen dit alles vanuit huis en beschikken over een kleine opslag voor de gedoneerde spullen. Tevens proberen wij elk jaar cadeaus in te zamelen voor kinderen uit gezinnen die opgroeien rond de armoedegrens, zoals speelgoed en kleding (nieuw of z.g.a.n.). Dit omdat zij daardoor nauwelijks Sinterklaas of Kerstmis kunnen vieren.

Ook zamelen wij het hele jaar door voedingsmiddelen in, die wij kunnen gebruiken om pakketten voor die gezinnen te maken. U kunt deze goederen het hele jaar door brengen bij Marcel Dekker, Korteweg 8 te Heerhugowaard.

U kunt het ook laten ophalen, telefoon Marcel:  06 – 302 856 01. Financiële bijdrages zijn van harte welkom voor het aanschaffen van producten. Stichting Helpende Hand, NL17INGB 0007 1255 28. Info: www.sthelpendehand.eu. KvK 65192761.

Onze dank, namens Stichting Helpende Hand.

 

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.