Nieuws

Overledenen

Op 8 januari is Jos Jonker overleden. Zijn uitvaart heeft maandag 13 januari plaatsgevonden. Jos is 38 jaar oud geworden.

Op 23 december is mevrouw Jo Mol-de Boer overleden. Op maandag 30 december heeft haar gezongen uitvaart plaatsgevonden. Mevrouw Mol is 82 jaar geworden.

Op 29 november is mevrouw Luus de Dood-Berger overleden. De herdenkingsdienst is op 3 december gehouden. Mevrouw de Dood is 83 jaar geworden.

Op 21 november is mevrouw Maria Caecilia Vork-de Graaf overleden. Op woensdag 27 november heeft haar uitvaart plaatsgevonden.  Mevrouw Vork-de Graaf is 65 jaar geworden.

Mogen zij rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

kb2020Actie Kerkbalans 2020 heeft als slogan “Geef voor je kerk”

Welke inspiratie geeft u door? Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.
Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.
Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.

kerkbalans 2020Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2020 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad, Johan Zwemmer, voorzitter

 

Wie jarig is trakteert……

Waarschijnlijk heeft u al iets opgevangen over onze verjaardag. We zijn nl. 100 jaar geworden. En u bent allemaal uitgenodigd op ons feest! “We” dat is de kerk van Waarland. Ons verjaardagsfeest verdelen we over een aantal maanden, met leuke uitjes voor iedereen.
Nu in deze maand hebben we een heerlijke muzikale middag voor u. 4 Ritmische koren uit de omgeving  verzorgen nl. samen een heus korenconcert. U kunt lekker genieten van meerstemmige zang en mooie muzikale begeleiding van piano, gitaar en drums.

Het belooft een gevarieerde middag te worden doordat elk koor zijn eigenheid heeft en heel uiteenlopende liederen laat horen. Rustige, melancholische, opgewekte, ritmische liederen van allerlei soort. De koren hebben door de jaren heen vaak bekende liedjes van de radio, ieder op hun eigen manier gearrangeerd voor hun koor. Soms met een andere tekst erop. Maar vaak bleek het lied heel toepasbaar te zijn in de maandelijkse vieringen. En genieten de koorleden vaak erg van het zingen ervan. Dit korenconcert geeft de ritmische koren een mooie gelegenheid, van zich te laten horen voor meer mensen, dan die naar de maandelijkse vieringen komen. En wie weet stimuleert het u daar toch eens vaker heen te gaan, want muziek en mooie teksten brengt u altijd iets positiefs. Het geeft rust, bezinning, moed, hoop, blijheid.

Alle koorleden willen u graag laten ervaren wat zingen voor hen betekent. Als je zingt vergeet je even de drukte van alledag. Je voelt de mooie klanken om je heen. Je stroomt weer lekker door. Je voelt je soms geraakt door een tekst of het gevoel één te zijn met zijn allen. Zingen verbindt. Met jezelf en met elkaar. Het is trouwens ook leuk voor de koren om elkaar nu eens te horen. Koor Waarland en ‘t Veld bijvoorbeeld zingen beiden aan het eind van de maand in hun kerk en kunnen niet bij elkaar op visite. Nu zullen zijn ze gezellig bij ons op verjaarsvisite en zullen we samen zingen. Want dat hoort bij een verjaardag. En wie weet heeft u, na deze middag ook zin om zich aan te sluiten bij een van de koren.

We gunnen u allemaal de verwennerij van mooie muziek, een lekker kopje koffie, thee en koek.
En aan het eind ook nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje, als u wilt.
U kunt dan ook nog rustig even rondkijken bij de producten van de wereldwinkel die de MOV groep uitgestald heeft. Al met al een heerlijk middagje op een koude winterdag.

Deze middag is voor iedereen gratis, want wij zijn jarig en trakteren u graag!
Maar u bent vrij, uw waardering te uiten, door een kleine bijdrage in de melkbussen de doen bij de uitgang. Bij voorbaat dank.

Tot ziens op ons KORENCONCERT op:

  • Zondagmiddag 26 januari
  • Van 14.00 u. tot 16.30 u.
  • In de Wulframkerk, Kerkstraat 55 in Waarland
  • Gratis entree en koffie, thee, koek
  • m.v.:

Ritmisch koor Waarland,

Ritmisch koor Interamvo uit ’t Veld

Ritmisch koor Heerhugowaard- Noord

Ritmisch koor Mistral uit Wieringerwerf

Sandra, Amy, Gerda en Anne-Marie, namens ritmisch Koor Waarland

Stille Omgang zaterdag 21 maart 2020

stille omgang 2020Dit jaar voor de 30e keer georganiseerd door Comité Heerhugowaard – de Noord en omstreken.
Ieder jaar op de eerste zaterdag na 15 maart vertrekt een groep mensen `s morgens vroeg om de voettocht Heerhugowaard Noord – Amsterdam te volbrengen. `s Avonds laat bezoeken ze de Eucharistieviering in de Krijtbergkerk. Aansluitend lopen ze samen met duizenden andere pelgrims uit heel Nederland de Stille Omgang, een tocht door Amsterdam waarin het Mirakel van Amsterdam uit 1345 wordt herdacht.
Wat beweegt mensen tot deze tocht?
Is het dat je de stilte ervaart en kunt luisteren naar je eigen gedachten ?
Is het dat je kunt luisteren naar de ander, een praatje maakt en elkaar een hart onder de riem steekt?
Is het `t vaste ritme van je voetstappen waardoor je ongemerkt loopt te tellen of  te zingen, je hart opengaat en je geest in beweging komt?
Of is het `t vertrouwen, dat ook al worden je benen zwaar en stram, je toch steeds opnieuw het juiste ritme zult vinden.
En dat je ondanks de vermoeidheid en pijn, doorgaat, stap voor stap, tot het doel is bereikt.

Ieder heeft zo zijn eigen motivatie om aan deze tocht deel te nemen. En ieder ervaart de voldoening om voor zichzelf, maar vooral samen als groep, deze pelgrimstocht te volbrengen.

Praktische informatie:

– Ontvangst om 8.00 uur bij de kerk in Heerhugowaard – Noord.

– Vertrek rond 8.30 uur na de pelgrimszegen.

– De tocht is ongeveer 57 km. Het is echt een flinke tocht met stevig tempo, wees daarvan
bewust om teleurstelling te voorkomen.

– Tijdens de tocht zijn er 4 tussenstops waarvan één met warme maaltijd.

– Er is de hele dag EHBO en een volgbusje aanwezig.

– Terug kunt u met de bus mee rijden en zijn we rond 2.00 uur `s nachts in Heerhugowaard  Noord.

– Kosten voor de hele dag, inclusief busreis € 42,-. Zonder busreis € 33,-.

– Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen.

– Na aanmelden sturen we u het inschrijfformulier.

– Eind februari ontvangt u dan de route, aanvullende informatie en de deelnemerslijst.

– Advies om u zo spoedig mogelijk aan te melden i.v.m. het maximaal aantal deelnemers.

– Aanmelden kan bij Jan Jong, via de e-mail stilleomganghhw@gmail.com of tel: 06 2278 1488.

Warme groet van het  Stille Omgang comité: Arie Botman , Jan Nanne , Jan Giling en Jan Jong


Ritmisch koor op Kerstavond in de kerk
Het Ritmisch Koor van de Heilige Familieparochie verzorgde de viering op Kerstavond.  Er was een goede opkomst en er waren ook diverse “nieuwe kerkgangers”! Al met al een mooie viering die vast een vervolg krijgt.

Nieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari in De Deel was weer een gezellig samenzijn. De opkomst was wat minder dan voorgaande jaren, waardoor nog beter de mogelijk ontstond om elkaar een gezond, gelukkig en voorspoedig 2020 toe te wensen.

Vrijwilligersavond
narcissenZonder vrijwilligers kan onze parochie niet bestaan! Dit jaar werd op dinsdag 21 januari in De Deel de vrijwilligersavond georganiseerd. Er waren circa 85 vrijwilligers aanwezig. De avond werd geopend door een motiverend openingswoord van onze voorzitter Johan Zwemmer.

Hierbij werd Jan de Vries, adviserend lid van de Parochieraad, in het zonnetje gezet! Jan heeft in het najaar aangegeven zijn taak als adviseur van de raad, te willen beëindigen. Kort daarop is Jan behoorlijk ziek geweest en heeft hij een aantal weken in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig gaat het weer beter en lukte het hem om aanwezig te zijn.

Jan werd bedankt voor zijn jarenlange, meer dan 20 jaar, inzet voor de Parochie en de Parochieraad. Als dank ontving hij een boeket bloemen met daarbij in het vooruitzicht een etentje met de Parochieraad. Er volgde een hartelijk applaus!

Daarna gezellig West-Fries entertainment. Het Westfriese duo Theo en Els Spigt verzorgde een programma genaamd ‘Beelden uit mijn kinderjaren’. Een terugblik op het Westfriese leven van 60-70 jaar terug, met liedjes en voordrachten over onder andere de kachel en kleding van oudsher. Daarmee brachten zij ons weer helemaal terug in de sfeer van vroeger.

Er werd gezellig nagepraat. Na afloop ontvingen alle vrijwilligers een gesponsord potje met narcissen! Kortom, het was weer een gezellige avond!

Geluidsinstallatie
Afgelopen week is de nieuwe geluidsinstallatie in de kerk geïnstalleerd. Jacco Bleeker van Bleeker Events uit Heerhugowaard is de leverancier en ook de installateur. De eerste reacties zijn zeer positief!

Maandelijks spreekuur
koffieIedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 5 februari van 10.30 uur tot 11.30 uur. U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven voor 2020 of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

Uw kindje laten dopen?
Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Misintenties
Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

PCI ’t Kruis
Zaterdag 7 december zijn er in de pastorie diverse mensen geweest die levensmiddelen kwamen brengen voor de Voedselbank. De een caritaskwam gauw even tussendoor en de ander bleef even voor een kopje koffie. Ieder die hier zijn/haar steentje aan heeft bijgedragen wordt namens de Voedselbank hartelijk bedankt voor het inbrengen van voedsel. Tevens is er voor 55 kinderen van de voedselbank geld ingezameld om hen een kleding bon te schenken, om nieuwe kleding te kunnen kopen. Een van de kinderen reageerde verheugd dat dit de 1e keer was dat ze nu een nieuwe jas kreeg. Dat had ze nog nooit gehad.

U kunt het gehele jaar door een bijdrage geven voor de kledingactie. U kunt hiertoe geld doneren op rekeningnummer NL16 ABNA 0472263978 t.n.v. stichting platform armoedebestrijding Heerhugowaard, onder vermelding van: kledingactie.

Jubilarissen Gemengd koor
Voor mensen blijft het bijzonder als zij voor hun verdiensten  met een onderscheiding worden gewaardeerd. Het overkwam een drietal leden van ons Gemengd koor Sint Caecilia. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Buurthuis De Deel kregen Aad Braak en Albert Verberne het eremetaal opgespeld. Jan de Vries, die om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn, kreeg op een later tijdstip de versierselen kooroverhandigd.

Johan Zwemmer, voorzitter van de Parochieraad, roemde de grote  waarde van het koor voor de parochiegemeenschap en had lovende woorden voor de onderscheiden koorleden. Allen ontvingen een jaartalinsigne met bijbehorende oorkonde. Voor Albert Verberne was dat vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap en voor Aad Braak en Jan de Vries omdat zij gedurende 25 jaar met hun tenorstemmen  een belangrijke plaats in het koor innemen. Alle onderscheidingen hadden de volledige instemming van het Bisdom.

 

AMNESTY’S WRITE-FOR-RIGHTS  in Heerhugowaard en Obdam.

writeTussen 30 november en 12 december is er op diverse plaatsen aandacht besteed aan de grote landelijke actie van AMNESTY INTERNATIONAL, Write-for-Rights, in het kader van de Internationale Dag van de Mensenrechten (10 december).

Bij deze actie konden er voor 10 jonge mensen in 10 verschillende landen brieven geschreven en ondertekend worden. Ook konden er groetenkaarten geschreven worden om deze mensen of hun familie een hart onder de riem te steken. Allen hebben zij op verschillende manieren te maken met aantasting van hun fundamentele mensenrechten, zoals een oneerlijk proces, valse beschuldigingen, marteling, zware straffen voor vrouwen vanwege het niet dragen van een hoofddoek en zelfs een dreigende doodstraf. Maar ook aantasting van het leefmilieu, waar de overheid (in Canada bijvoorbeeld) niet voldoende aandacht aan besteedt, is schending van het recht op een gezonde leefomgeving.

burgemeesterIn drie kerken (Dionysiuskerk, H. Familiekerk in ’t Kruis en de Ontmoetingskerk), op twee basisscholen (Grote en Kleine Beer, Vlindertuin) , op het Huygenscollege (Umbriëllaan) en bij Focus Praktijkschool zijn handtekeningen gezet en groetenkaarten getekend voor Nasu Abdelaziz in Nigeria, wiens woonwijk is platgewalst en voor José Adrián in Mexico, mishandeld door de politie.

In Obdam (de Brink), de pastorie in Heerhugowaard-De Noord, en in de bibliotheek/hal van het gemeentehuis zijn verder 300 brieven geschreven of ondertekend, waarbij burgemeester B. Blase en wethouder B. Fintelman het goede voorbeeld hebben gegeven.

Regeringen zijn vaak gevoelig voor het massaal aan de kaak stellen van deze schending van rechten, omdat ze niet graag negatief in de publiciteit komen. Daarom mogen we hopen dat voor de mensen waarvoor we hebben geschreven, een beter vooruitzicht komt.
Als inwoners van onze gemeente mogen we trots zijn op deze bijdrage aan een iets betere wereld.

Wilt u ook meedoen aan dit soort acties? Neem dan contact op met E. ten Napel, info@amnestyheerhugowaard.nl  of kijk op https://heerhugowaard.amnesty.nl.

Kinderkoor zoekt versterking!

kkHet Kruizer Kinderkoor verzorgt circa 7 keer per jaar de muzikale ondersteuning van de gezinsvieringen in de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard ‘t Kruis. Zij zingen eigentijdse kerkelijke liedjes. Het kinderkoor staat al meer dan 16 jaar onder bezielende leiding van Judith. De muzikale begeleiding op de keyboard wordt verzorgd door Femke.

Ieder jaar is er een natuurlijk verloop van de kinderen van het kinderkoor. Hierdoor is er ook nu ruimte voor versterking. Heb je zin om te zingen en ben je tussen de 6 en 12 jaar jong, dan ben je van harte welkom. Jaarlijks wordt een Kinderkooruitje georganiseerd!

Het kinderkoor oefent, met uitzondering van de schoolvakanties, iedere maandag van 18.30 uur tot 19.15 uur in de Heilige Familiekerk, Jan Glijnisweg 30 te Heerhugowaard.

Wil je een keer vrijblijvend komen kijken of meezingen, kom dan op een maandag voor 18.30 uur en meldt je dan bij Judith. Voor meer informatie graag een e-mail naar info@heiligefamilieparochie.nl

Fijn als je ons komt versterken!


PCI

De PCI  binnen uw kerkgemeenschap is er voor u. Naast de aandacht voor armoede  (voedselbank en kledingactie) is de PCI de laatste jaren vooral een bezoekersgroep.
De leden van de PCI weten niet altijd wie ziek is of eenzaam en wie het op prijs stelt om een bezoek te krijgen vanuit de parochie.caritas1
Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Marcel Dekker, tel: 06 30285601, email pamade@quicknet.nl of Loes Veldman, tel. 0725711952, email L. Veldman@hetnet.nl

Indien u iemand kent waarvan u denkt dat die een bezoek zou kunnen gebruiken, kunt u dat ook  aan Marcel of Loes doorgeven.
Indien de telefoon niet wordt opgenomen, laat dan uw naam en telefoonnummer achter zodat u kan worden teruggebeld.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.