Nieuws

Overledenen

Op vrijdag 22 september is Niek Dudink overleden. Zijn herdenkingsdienst zal a.s. dinsdag 26 september plaatsvinden om 7 uur ‘s avonds. Dhr. Dudink is 82 jaar geworden.

Op 14 november is  Bets Does-Smit overleden. Haar gezongen uitvaart heeft op vrijdag 17 november plaatsgevonden. Mevrouw Does is 89 jaar geworden.

Op 9 december is  Tiny Blokdijk-Dekker overleden. Haar gezongen uitvaart heeft woensdag 13 december plaatsgevonden. Mevrouw Blokdijk is 81 jaar geworden.

Op 17 december jl. is Bep Bakker-van Mansum overleden. Haar uitvaart heeft vrijdag 22 december plaatsgevonden. Mevrouw Bakker is 78 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Allerzielen, samenzijn in Licht en Warmte

2 novOp 2 november was het Allerzielen, van oudsher de dag waarop wij al onze dierbaren gedenken die gestorven zijn, lang geleden of nog maar pas, dichtbij of ver weg. De dood is altijd ingrijpend, pijnlijk, ook al hopen en vertrouwen wij, als gelovige mensen, dat de dood niet het einde is.  Het is een belangrijke en waardevolle traditie in onze Katholieke kerken om te gedenken en samen te luisteren naar de namen van hen die we dit afgelopen jaar uit ons midden hebben verloren.

Tijdens de Allerzielenviering zijn de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en is er een speciale kaars ontstoken voor ieder van hen. Na afloop van de viering liepen we in stilte over een prachtig verlicht pad naar het begraafplaats. Op het begraafplaats was nog een kort samenzijn met zang en gebed en zegenen van de graven, waarna iedereen de grafkaars een mooi plekje kon geven bij hun dierbaren. Wat was het op het begraafplaats een mooi moment van stilte en rust, warmte en licht, maar ook van verbondenheid met elkaar. Na dit samenzijn was er in de kerk gelegenheid om een kopje koffie te drinken, om op die manier nog even van gedachten te wisselen.

De familie van de overledenen van het afgelopen jaar, hebben het herinneringskruisje, wat achter in de kerk heeft gehangen, samen met de kaars die wij deze avond gebrand hebben, mee naar huis mogen nemen. Wij wensen alle betrokkenen in deze tijd veel sterkte toe.

Dopeling

Op zondag 5 november is door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen Olivia Maria Klaver. Dochter van Gert-Jan Klaver en Caroline Klaver – Hejlijgers. Dat zij mag opgroeien in een wereld van liefde en vrede.

Verenigingennieuws

Ruim vijf jaar geleden is vanuit de PCI is in samenwerking met de KBO en de Parochie het initiatief genomen om voor bewoners in ’t Kruis en omgeving een Verenigingsblad te maken. Deze maand zal echter het Verenigingsblad voor het laatst uitgebracht worden. Dit komt voornamelijk door de afname van het aantal lezers en het geringe nieuws vanuit de diverse verenigingen.

Hierbij bedanken we de verenigingen die de afgelopen jaren nieuws hebben ingezonden en Nico Karsten, Bert van Duyn en Marcel Dekker voor het regelen van alles wat er bij kwam kijken. Ook dank aan Gerard Dongelmans voor de bezorging van de boekjes.

Met het verdwijnen van het Verenigingennieuws wijzen wij u nogmaals op de mogelijkheid om het nieuws van de Parochie per email te ontvangen middels het Mededelingenblad. Als u dit blad wenst te ontvangen kunt u dit aangeven door een email te sturen aan info@heiligefamilieparochie.nl of per telefoon 072 – 57 21 659. De papieren versie ligt achter in de kerk. Ook is de informatie van de Parochie te vinden op de website via heiligefamilieparochie.nl

Kerkengroep Amnesty Heerhugowaard

Al jaren delen we in de maand december (in de buurt van 10 december, de Dag van de Mensenrechten) papieren uit met adressen van mensen die vervolgd worden of van wie op andere manieren de mensenrechten geschonden worden.

Er staan in de papieren gegevens over deze mensen en over de manier waarop er groeten kunnen worden verzonden. Simone Schröder zal dit op zondag 10 december aan het einde van de viering kort toelichten

Basisscholen

Ook dit jaar zullen de Vlindertuin, de Vaart en de Zeppelin weer hun Kerstviering houden bij ons in de kerk. De drie vieringen zijn op donderdag 21 december. Zij zijn allen weer van harte welkom!

Nieuwjaarsreceptie

We staan aan de vooravond van 2018, een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari om 11.00 uur in De Deel om elkaar een gezond, gelukkig en voorspoedig 2018 toe te wensen. Onze voorzitter Johan Zwemmer houdt uiteraard een Nieuwjaarstoespraak. De Parochieraad stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Vrijwilligersavond

Zonder vrijwilligers kan onze parochie niet bestaan! Dit jaar wordt op dinsdag 23 januari in De Deel de vrijwilligersavond georganiseerd. De Parochieraad doet dit om de meer dan 130 vrijwilligers te bedanken voor hun inzet!

Het wordt een feestelijke avond met een gevarieerd programma. Inloop vanaf 19.45 uur, het officiële programma start om 20.00 uur met een openingswoord van voorzitter Johan Zwemmer. Alle vrijwilligers ontvangen  voor deze avond persoonlijk een uitnodiging. Mocht u wel vrijwilliger zijn maar rond half januari nog geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u dit per email melden bij info@heiligefamilieparochie.nl

koffieKopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via het emailadres of via de website.

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

INFORMATIE OVER DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

In 2018 kunnen kinderen uit groep 4 zich weer voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. Door schoolvakanties en feestdagen is er een compacte voorbereidingsfase en zal de Communie zelf al op zondag 15 april zijn. 

 

Het thema is “Samen op weg”. Maandag 8 januari is er om 20:00 uur een informatieavond voor ouders in de pastorie van de Heilige Familiekerk in ‘t Kruis. 

 

Wilt u uw kind opgeven of meer informatie? Stuur dan gerust een mail naar: suzanstegers@hotmail.com

 

Wij hebben er in elk geval al zin in!

Debby, Johan en Suzan

caritas

 

De gezamenlijke Kerken en Moskeeën van Heerhugowaard roepen het publiek op om ook dit jaar levensmiddelen  te doneren voor de  voedselbank in Heerhugowaard.
En geld in te zamelen voor kleding.
Nog steeds zijn er mensen in financiële problemen die noodgedwongen een beroep moeten doen op de voedselbank, De overschotten bij de voedsel industrie worden kleiner, zodat de donaties aan de voedselbank afnemen. Klanten van de voedselbank melden zichzelf nooit aan. Hulpverlenende instanties beoordelen of iemand in aanmerking komt.

De gezamenlijke Kerken en Moskeeën zijn ook geld aan het inzamelen voor gezinnen met opgroeiende kinderen die gebruik maken van de voedselbank, om die een kleding bon te kunnen geven, omdat er voor kleding geen financiële ruimte is.

 U kunt een gift voor kleding overmaken naar Stichting Platform Armoede-bestrijding. Bnkrekening NL16 ABNA 04722 63 978  (ovm kleding actie).                                                                                                                                   

Er is behoefte aan houdbare spullen: o,a: pasta, crackers, olie pastasaus, kerriesaus, ragout, blik soep, blik/pot groente,  vis / vlees  in blik, knakworst, koffie, thee, frisdrank, meel,suiker, broodbeleg: jam, chocopasta, pindakaas.

Het verzoek is om extra boodschappen te doen, op   zaterdag  9  December   van  10.00 tot  15.00 uur. Waarbij u onder het genot van een kopje koffie de levensmiddelen kan  inleveren in de pastorie van de Heilige Familie Parochie. Jan Glijnisweg 30.

De gezamenlijke voedselactie van de kerken en moskeeën is op vrijdag 15 december en op zaterdag 16 december, op allebeide dagen van 13.00 uur tot 16.00 uur in de stationsweg  in het schooltje achter de stationswegkerk. Tegenwoordig kunstkerk.
Voor degene die op die tijden geen levensmiddelen kunnen inleveren, dit kan ook bij: Marcel Dekker  Korteweg 8  tel 06 30 28 56 01.

 

caritas1SAMENWERKING VAN DE VIJF PCI’s (Parochiële Caritas Instelling).

Op 15 juni 2015 zijn de vijf parochies, t.w. Heilige Familie te Heerhugowaard-Kruis, H. Hart van Jezus te Heerhugowaard- Noord, Onze lieve vrouw Onbevlekt Ontvangen te Nieuwe Niedorp, H. Wulfram te Waarland en St. Martinus te ’t Veld een samenwerkingverband aangegaan onder de naam “Personele Unie de Vijfhoek”. De vijf parochies behouden ieder hun eigen “Parochie Raad”.

Op nadrukkelijk verzoek van het Bisdom Haarlem-Amsterdam zijn in navolging van de vijf parochies ook de vijf PCI’s in gesprek gegaan met elkaar. Na een voorzichtig begin hebben ook wij het vertrouwen in elkaar uitgesproken en zijn een samenwerkingsverband aangegaan per 1 april 2017 onder de naam “PU PCI” (Personele Unie PCI).

De huidige leden van de vijf PCI’s blijven gewoon hun eigen werk uitvoeren binnen hun eigen parochie.  Het werkgebied en het vermogen van de vijf PCI’s blijven heel duidelijk van elkaar gescheiden. We zijn er van overtuigd, dat wij gezamenlijk meer kunnen betekenen voor onze eigen parochianen. Het bisdom heeft hierdoor één aanspreekpunt omtrent de uitvoering van de caritas binnen de vijf parochies van “Personele Unie de Vijfhoek”.

Iedere PCI  heeft een bestuurslid aangeleverd in het PU-PCI, zodat alle vijf PCI’s zijn vertegenwoordigd binnen het nieuwe PU-PCI bestuur. Voor het bestuur van PU-PCI heeft het bisdom de volgende leden benoemd: Marcel Dekker van Heerhugowaard-Kruis, Afra Commandeur-Boots van Heerhugowaard-Noord, Lida Kraakman van Waarland, Jan Rood van Nieuwe Niedorp en Ginus Hahn van ’t Veld.

 

Een stapje terug

U heeft waarschijnlijk wel gemerkt dat ik de laatste paar weken weer in de bank zit. Met het kosteren moet ik helaas een stapje terug doen om gezondheidsredenen. Door de week met een uitvaart blijf ik Enny ondersteunen. Het helemaal los laten zal ik nog niet.

Mijn opvolger Lia van Dokkum is inmiddels goed ingewerkt. Ik draag het dan ook in het volste vertrouwen aan haar over.

Met vriendelijke groet aan U allen.

Theo Schavemaker.

 

vrijwilligers

 

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.