Nieuws

Overledenen

Op 27 juli is Ed Beers overleden. Zijn herdenkingsdienst heeft op 31 juli plaatsgevonden. Dhr. Beers is 71 jaar geworden.

Op 13 juli is Gina Oudhuis-Visser overleden. Haar gezongen uitvaart heeft plaatsgevonden op 19 juli jl. Mevrouw Oudhuis is 98 jaar geworden.

Op 2 mei is Arie de Wijs overleden. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 7 mei. Dhr. de Wijs is 82 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Dopeling

Op zondag 8 juli is door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: Leonardo Makdis Afrim. Zoon van Maher Makdis Afrim en Bassma Chiro. Dat hij mag opgroeien in een wereld van liefde en vrede.

 

 

lourdesreis

In onze parochie is op woensdag 19 september om 19.30 uur de

vertrekviering van de

Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard

die vrijdag 21 september naar Lourdes vertrekken.

In deze Mariaviering is Marion Bleeker de voorganger,

met zang van het Ritmisch koor uit De Noord, o.l.v. Trudy Hand.

Na de viering kunt u achterin de kerk

een kopje koffie of thee drinken.

U bent van harte uitgenodigd!

 

Save the date, zondag 16 september 2018

  • In 1968 is pastor H. Slot tot priester gewijd. Al vele jaren is hij in onze parochie een graag geziene voorganger.
  • Sinds 1978 is Luc Niekus dirigent. Het 40-jarig dirigentschap willen wij graag samen met hem vieren.

Hierbij nodigen wij U daarom van harte uit om in dankbaarheid deze beide jubilea uitgebreid te vieren op zondag 16 september 2018 samen met familie, vrienden en de parochiegemeenschap van Heerhugowaard ´t Kruis.

De feestelijke Eucharistieviering met het Gemengd koor en het Kruizer Kinderkoor begint om 10.00 uur in de kerk van de R.K. Heilige Familieparochie, Jan Glijnisweg 30, 1703 RL Heerhugowaard ´t Kruis. Na de viering is er een receptie in De Deel, tegenover de kerk, waar u de jubilarissen kunt feliciteren! De receptie wordt aangeboden door de Parochieraad.

Het is de wens van pastor Slot en Luc Niekus dat de mensen in Kameroen dit ook met hen kunnen meevieren. Dat is mogelijk via een bijdrage aan de Zusters Franciscanessen van Shisong om de medische zorg te steunen. Giften kunnen worden overgemaakt via de Stichting DAC: NL 34 ABNA 0501 776486.

 

Het zal mij een ZORG zijn!”

Aan de Inspiratiedag 2018 geeft de onderstaande werkgroep een dubieuze titel mee. Het is maar hoe je het leest. Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR BLIJFT DE KERK? … HIER IS DE KERK!’ gaan we een vervolg geven. Voor ons blijft ‘Samen Kerk’ een inspirerend gebeuren.

Voor deze inspiratiedag hebben we twee boeiende sprekers uitgenodigd.

  • René Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid en momenteel nog verbonden aan de universiteit van Utrecht. Hij schreef het boek ‘Van macht ontdaan’ – De betekenis van het christelijk geloof voor de wereld van vandaag. Zijn inleiding gaat over dit onderwerp.
  • Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom met speciale aandacht voor jongeren. Zij studeerde af op het onderwerp: ‘Hoe jongeren vorm geven aan hun geloof in het dagelijks leven’. Haar onderwerp is: ‘Onze opdracht: een zorgzame kerk te zijn en hoe ik dat doe voor tieners en jongeren en waarom ik juist dát werk belangrijk vind.’

Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de beide inleiders n.a.v. hun voordracht. Om enkele andere voorbeelden te noemen: Loek Seebolt Zingen om de Geest, Leo Mesman en Matthé Bruijns Op bedevaart / Diaconaal wandelen, Rob Mascini Op weg naar de E.H. Communie, De jongerengroep Sanctus Virgilius uit Heerhugowaard De Noord, enz.

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt vinden op de website van www.vpwinfo.nl onder de knop ‘Inspiratiedag Haarlem-Amsterdam 13 oktober 2018’. We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.

De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo, Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station. De dag begint om 10.00 u en wordt om circa 15.45 u afgesloten. Meer informatie vindt u in de folders. Werkgroep

Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden:

Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen

 

Pastorale zorg in de regio Schagen

Met ingang van 1 september 2018 wordt pastor Ignas Tilma, nu pastor in de Wieringermeer/Wieringen, naast pastoor Eduard Moltzer, benoemd tot pastoor van gehele regio Schagen. Dit betekent dat hij samen met pastoor Moltzer deze functie uit zal oefenen. Pastoor Moltzer zal de moderator zijn. Het aandachtsveld van pastoor Tilma zal vooral het samenwerkingsverband “De Vijfhoek” zijn en de parochie van de H. Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn. In samenwerking met pastoor Tilma blijven de diakens Hans Bruin en Toon Jorink beschikbaar voor de parochies in “De Vijfhoek”.

Onder begeleiding van in eerste instantie pastoor Tilma en ook pastoor Moltzer komt seminarist Maciej Gradzki naar de Wieringermeer/Wieringen. Emeritus pastoor Gerard Koning verleent hierbij mede zijn priesterlijke assistenties, samen met pastoor Moltzer.

Wij feliciteren pastoor Ignas Tilma en Maciej Gradzki met hun nieuwe functie. Emeritus pastoor Gerard Koning zijn wij zeer erkentelijk voor zijn bereidheid ons te helpen. Ook wensen wij alle betrokken veel voldoening in het past

 

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

 

 

 

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.