Nieuws

kop nieuws-groot

Overledenen

Op 16 december is Gerarda Beers-de Goede overleden. Haar gezongen uitvaart heeft op donderdag 21 december plaatsgevonden. Gerarda is 92 jaar geworden.

Op 28 november is Bep Groot-van Wijk overleden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Bep is 82 jaar geworden.

Mogen zij rusten in vrede en moge God de nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

Gevraagd: Koster

Binnen de parochie zijn we op zoek naar een extra koster. We bieden een inspirerende omgeving. We zijn flexibel. De geschikte koster beschikt over organisatievermogen, is initiatiefrijk en heeft een dienstverlenende instelling. Lijkt het je op het lijf geschreven of wil je eerst aanvullende informatie? Neem dan contact op met Astrid de Bont of Johan Zwemmer.

Gevraagd: Lectrice/lector

Binnen de parochie zijn we op zoek naar een extra lector of lectrice. Een lector of lectrice is de vertegenwoordiger van de mensen die aanwezig zijn tijdens een viering. Voorafgaand aan de evangelielezing leest hij/zij namens de aanwezigen de eerste en tweede lezing voor. Ook de voorbeden die worden uitgesproken, worden door hem/haar gelezen. Tenslotte helpt hij/zij tijdens een viering bij het uitreiken van de Heilige Communie. Lijkt het je op het lijf geschreven of wil je eerst aanvullende informatie? Neem dan contact op met Astrid de Bont of Johan Zwemmer.

40 MM sponsorwandeltocht

De organisatie kijkt terug op een fantastische 51e editie van de 40MM. Dit allemaal dankzij de wandelaars, de vrijwilligers, de sponsoren en iedereen die zijn steentje op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen! Maar liefst 1122 wandelaars deden dit jaar mee en liepen één van de mooie routes. Langs deze weg willen zij iedereen bedanken. Zij hopen iedereen weer te zien op zaterdag 31 mei 2025.

Lourdesviering Tuitjenhorn

Op zondag 12 mei was er in de kerk van Tuitjenhorn een speciale Lourdesviering. Dit keer met medewerking van het Volendams Opera koor en het St. Caecilia Koor. De voorganger was pastor Marion Bleeker. Tevens was er een betoog van de heer Piet Blankendaal, lid van het Comité Houd de kerken open. U kunt deze viering en het betoog terugkijken via de livestream op de website van die parochie https://parochietuitjenhorn.nl

Dopeling

Op zondag 18 februari is door het doopsel Jim Foekens in onze gemeenschap opgenomen. Zijn ouders zijn Tommy en Anita Foekens. Dat hij mag opgroeien in een wereld van liefde en vrede.
Op 21 april werd Aurora Mantovani gedoopt. Florella Mantovani heeft het Heilig Vormsel die dag ontvangen.

Bomen snoeien bij de kerk

Op zaterdag 24 februari werd er weer onderhoud gepleegd aan de voor- en zijtuin van de pastorie en in het kerkebos. Een aantal bomen zijn verwijderd en alle losse takken weer versnipperd. Dank aan de specialisten die weer hebben geholpen en ook Jos Reus voor het beschikbaar stellen van de versnipperaar!

Vrijwilligersavond 2024

Zonder vrijwilligers kan onze parochie niet bestaan! Dit jaar werd op dinsdag 27 februari in De Deel de vrijwilligersavond georganiseerd. Er waren circa 70 vrijwilligers aanwezig.
De avond werd geopend door een motiverend openingswoord van onze voorzitter Johan Zwemmer. En daarna Toon Hermans: aan de hand van een groot aantal van zijn liedjes vertelden Johan Potter en Johan Willem de Jong het levensverhaal van Toon Hermans.

Na afloop ontvingen alle vrijwilligers een Muscari. Kortom, het was weer een gezellige avond!

40 MM sponsorwandeltocht

De inschrijving voor de 40 MM sponsorwandeltocht op zaterdag 11 mei is weer van start gegaan! Wederom zijn een aantal prachtige routes uitgezet door het West-Friese landschap en over de IJsselmeerdijk. U kunt inschrijven via www.40mm.nl Het doel van de 40 MM is om zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te brengen. Met dit sponsorgeld helpen we vele projecten in minder ontwikkelde landen over de hele wereld. Dit kunt u doen door gezellig mee te wandelen maar ook door wandelaars te sponsoren!

Actie Kerkbalans 2024

Heeft als slogan “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Wat verwacht u van de kerk van morgen?

Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.kerkbalans 2024

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek. Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

Wij zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt.2024kerk

De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2024 te kunnen uitvoeren.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Ook kunt u deze QR-code scannen met uw bank-app. Iedere bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, deqr2024 begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Werkgroep Aktie Kerkbalans

J.M.(Johan) Zwemmer

 

 

 

 

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Vanuit de PCI

We weten ook niet altijd wie ziek is of eenzaam en het op prijs stelt om bezoek te krijgen namens de parochie. Dus doen we een oproep aan u: indien u iemand kent waarvan u weet dat deze graag een keer bezoek ontvangt; laat het ons weten. Of pak zelf de telefoon om aan te geven dat u graag bezoek wilt. U kunt dan contact opnemen met Marcel Dekker of Loes Veldman.
Marcel: 06 – 30285601 of: pamade@quicknet.nl
Loes: 072 – 5711952 of: Loesveldman51@gmail.com
Mocht de telefoon niet worden opgenomen, schroom niet een bericht in te spreken.

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag  1 mei van 10.30 uur tot 11.30 uur.koffie U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven voor 2023 of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken.
En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.


 

GLAS-IN-LOOD in de Heilige Familie Kerk van Heerhugowaard-‘t Kruis

Tekst: Janneke van Zanten-van Wijk
Fotografie: Johan van Zanten

De oudste gebrandschilderde ramen van Heerhugowaard bevinden zich in de witte R.K. kerk van de Heilige Familie in ‘t Kruis. De kerk en pastorie zijn in 1924 ontworpen door architect Jan Klomp te Den Haag. De glas-in-loodramen in de apsis zijn vijfentwintig jaar later, ter gelegenheid van het  kerkjubileum vervaardigd. Deze kunstwerken, van de hand van de kunstenaar Han Bijvoet (1897-1975), zijn absoluut de moeite waard. Daarom komen zij voor in het standaardwerk: ‘Glas in lood in Nederland 1817-1968’.

De vier hoge gotische ramen in de apsis van de kerk, achter het altaar, stralen vanuit de verte met hun bonte kleurvlakken: rood, blauw, oranje en paars. De taferelen, met als thema De  Aankondiging, De Heilige familie, Drie Koningen en De vlucht naar Egypte strekken zich uit over het gehele raam.

glas in lood 1

Op het raam geheel links valt in een bonte kleurenmengeling de engel Gabriël op, met uitgespreide vleugels en zijn staf met de lelie, symbool van de zuiverheid van Maria in zijn linkerhand. De engel groet Maria, die knielt met haar handen tegen elkaar als in gebed en haar hoofd geneigd. Bovenin verschijnt de hand van God uit de hemel met daarnaast de duif, als symbool van de heilige geest. De scène speelt zich af in een kerk, getuige het knielbankje van Maria en de gotische ramen linksboven, waar doorheen we de toren van nog een kerk zien.

glas in lood 2In de traceringen staat het jaartal vermeld: ‘1949’. Het raam is gesigneerd op één van de gekleurd versierde tegels onderaan: ‘Geschilderd door Byvoet 1949, gebrand by Le Nobel’.

Han Bijvoet heeft de ramen ontworpen en geschilderd in een traditionele stijl, met invloed van de pre-rafaëlieten en de neogotiek. De figuren zijn groot weergegeven, met veel liefde voor het detail. Ze bewegen zich loom.

Allen, behalve het kind, zijn in zichzelf gekeerd, met geloken ogen. Ze lijken afkomstig uit een andere, hogere wereld. Hiermee wordt in de kerk een contemplatieve sfeer opgeroepen.


Han Bijvoet

De kunstenaar Han Bijvoet bezocht de Haarlemse School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten. Hij vervolgde zijn studie in Amsterdam aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten bij A. Derkinderen en R. Roland Holst.  Naast de vrije schilderkunst beoefende hij bij Roland Holst verschillende monumentale kunsten, waaronder gebrandschilderde ramen. De glas-in-loodramen vervaardigde hij in Haarlem in atelier Bogtman en atelier Le Nobel.
Bijvoet ontwierp voornamelijk ramen voor kerken in Noord- en Zuid-Holland, Bijvoorbeeld in de Vredeskerk, Amsterdam (1947,1950); kapel van de Mariastichting, Haarlem; Sint Engelmunduskerk, Driehuis (1960); kapel Hageveld, Heemstede; St. Petrus en Pauluskerk Leiden ; kapel grootseminarie, Warmond; kerk van de Goede Herder, Wassenaar.
De Sint Bavokathedraal in Haarlem verdient bijzondere aandacht. Voor deze kerk heeft de veelzijdige kunstenaar de kruiswegstaties gemaakt van tegelwerk, verder maakte hij wandschilderingen en houtsnijwerk voor bidstoelen. Daarnaast ontwierp hij voor de kathedraal veel glas-in-loodramen, waaronder de grote transeptramen. Op deze grote serie ramen, gemaakt tussen 1925 en 1957, is zijn ontwikkeling als glaskunstenaar goed is na te gaan. Zo zien we strak gestileerde figuren in de trant van zijn leermeester, de gemeenschapskunstenaar Roland Holst op zijn eerste ramen in de kapel van de Moeder van Smarten (1925). De ramen van het Bloedwonder van Alkmaar (1932) tonen een meer levendige compositie, waarbij de kleur rood overheerst. In de ramen van de Kerstkapel (1932, 1937) is het kleurgebruik bont te noemen. Deze bonte, vertellende stijl zet zich hierna voort in zijn latere ramen, waaronder de ramen van de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard.

Literatuur: C. Hoogveld (red): Glas in lood in Nederland 1817-1968, Uitg. SDU Den Haag 1989.

glas in lood 3

 

Op het raam geheel links valt in een bonte kleurenmengeling de engel Gabriël op, met uitgespreide vleugels en zijn staf met de lelie, symbool van de zuiverheid van Maria in zijn linkerhand. De engel groet Maria, die knielt met haar handen tegen elkaar als in gebed en haar hoofd geneigd. Bovenin verschijnt de hand van God uit de hemel met daarnaast de duif, als symbool van de heilige geest. De scène speelt zich af in een kerk, getuige het knielbankje van Maria en de gotische ramen linksboven, waar doorheen we de toren van nog een kerk zien.

glas in lood 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heilige familie, de naamgever van de kerk, prijkt links in het midden. De donkerrode doeken, waarin het kind is gewikkeld, steken mooi af tegen het hemelsblauwe gewaad van Maria. Rood en blauw, symbool voor de aarde en de hemel. Jozef draagt een lantaarn. Hij beschermt hen en wijst de weg. Boven hen welft het afdak van de stal, zo krijgen we een blik op de sterrenhemel, met de ster van Bethlehem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glas in lood 5

 

De drie wijzen uit het oosten, op het raam rechts in het midden, zijn gestileerd en statisch afgebeeld. De aandacht valt op hun kostbaar versierde gewaden. De wijze in het midden draagt helder blauw; de oudste draagt een donkerpaarse mantel en de jeugdige heeft een wit gewaad. De wijzen worden, zoals gebruikelijk, voorgesteld als koningen met gouden kronen. Ze brengen kostbare gaven, volgens de bijbel bestaand uit wierook, mirre en goud, naar het kind.

Hun wapens boven hen tussen de sterren, links met een kruis en rechts met drie kronen, verwijzen mogelijk naar Het Kruis en de drie koningen. De banderol onderaan bevat de profetie: ‘Een ster zal opgaan uit Jacob’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glas in lood 6

 

Het raam met ‘De vlucht naar Egypte’, geheel rechts, maakt een sprookjesachtige indruk, met het gebergte met de twee fraaie paleizen en de bloemen onderaan. Het tafereel is verder traditioneel weergegeven met de ezel die Maria en kind draagt en Jozef die hen leidt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.