Nieuws

Overledenen

Op 2 mei is Arie de Wijs overleden. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 7 mei. Dhr. de Wijs is 82 jaar geworden.

Op 20 april is  Theodora Brenkman-de Boer overleden. Haar uitvaart heeft plaatsgevonden op 25 april jl. Mevrouw Brenkman is 81 jaar geworden.

10 april is Nelly Zwemmer-Komen overleden. Haar gezongen uitvaart heeft op zaterdag 13 april plaatsgevonden waarna zij  naast haar man op het kerkhof van de parochie werd begraven. Mevrouw Zwemmer is 94 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

Dopelingen

Op zondag 25 maart is door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: Benjamin de Boer. Zoon van Jacob de Boer en Danielle de Boer – Stokman.

Op zondag 1 april is door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: Saar Bron, dochter van Jeffrey Bron en Monique Bron-Steltenpool.

Op zondag 15 april is door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen:  Senna Burghart, zoon van  Leo Burghart en Isabel Burghart-Slooten.

Dat zij mogen opgroeien in een wereld van liefde en vrede.

 

UITNODIGING

In 1968 werd ik priester gewijd, hierbij nodig ik U daarom van harte uit om in dankbaarheid mijn gouden jubileum te vieren samen met familie, vrienden en de gemeenschap van Montfoort op zondag 24 juni 2018

De Eucharistieviering begint om 10 uur in de RK Kerk Geboorte Johannes de Doper, Pastoor Spaanplein 2, 3417 HV Montfoort.

Na de viering is er een receptie in het zalencentrum St. Joseph, naast de kerk. Daarna zal het feest worden voortgezet op de Slotlaan 1, Achthoven.

Het is mijn wens dat de mensen in Kameroen dit ook met mij kunnen meevieren. Dat is mogelijk via een bijdrage aan de Zusters Franciscanessen van Shisong om de medische zorg te steunen. Giften kunnen worden overgemaakt via de
Stichting DAC: NL 34 ABNA 0501 776486.                                                                                                        Pastor H. Slot

 

pastor slot 1

pastor slot 2

EEN BIJZONDERE MARIAVIERING OP ZONDAG 13 MEI:

lourdesreisDe meimaand is vanouds de Mariamaand. Extra aandacht wordt er dan gegeven aan Jezus’ moeder Maria. De Lourdesgroep ’t Veld – Heerhugowaard wil op Moederdag, deze zondag 13 mei, ook extra aandacht geven aan een bijzondere moeder: Maria. Om 10.00 uur zal er in de H. Hartkerk in Heerhugowaard – De Noord een speciale Mariaviering plaatsvinden. Voorgangers zijn pastor Jan Molenaar en pastor Marion Bleeker. Het ritmisch koor van Heerhugowaard – De Noord o.l.v. Trudy Hand zal de zang verzorgen. Hopelijk komt u ook, want het is natuurlijk geweldig om met een volle kerk stil te staan bij Maria.

Ook in Lourdes staat men dit jaar extra stil bij Maria, want na het thema van vorig jaar rond het Magnificat, de lofzang over de hoop die Maria zingt als ze haar nicht Elisabeth bezoekt, zal dit jaar het thema zijn n.a.v. de uitspraak van vertrouwen van Maria bij de bruiloft van Kana in Johannes 2: “Doe alles wat Hij u zeggen zal.”

Wil u dit thema dit jaar ook meemaken in Lourdes? Dat kan want we hebben nog een aantal plaatsen vrij. Van vrijdag 21 t/m woensdag 26 september gaan we per vliegtuig naar Lourdes.

Wilt u mee? Geeft u dan snel op bij de hotelleider Jan Verkroost, tel. 072 – 57 42 743 of bij de begeleidende pastor Marion Bleeker  tel. 0226 – 42 27 31, Lourdesgroep ’t Veld – Heerhugowaard.

Mocht u meer informatie willen over de Lourdesgroep en de reis in september? Neem contact op met de hotelleider Jan Verkroost, tel. 072 – 57 42 743 of pastor Theo Vertelman: tel. 0226 – 42 05 14.

 

Docenten- en leerlingenconcert dwarsfluit, klarinet en pianotrio

Drie muziekdocentes uit Heerhugowaard hebben de handen inéén geslagen en organiseerden een leerlingen- en docentenconcert in onze kerk.

Leerlingen van verschillende leeftijden, verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen brachten uiteenlopend repertoire. Het was een zeer gezellige, afwisselende en muzikale middag met ruim 100 belangstellenden!

 

The Crucifixion in ’t Kruis                                      

Op zondag 18 maart was in onze kerk de uitvoering van de Crucifixion. De Crucifixion is een verkorte uitvoering van de Mathaüs Passion en geeft de bijzondere passie en sfeer van het lijdensverhaal van Christus weer.

In deze Engelstalige gezongen Lijdensmeditatie, van de componist John Stainer, was Luc Niekus de dirigent. De koorwerken werden uitgevoerd door het mooie Projectkoor Renosans. In dit muziekstuk werd de rol van evangelist vertolkt door de tenor Luc Niekus en de rol van Christus werd vertolkt door de bariton Peter Boven. Achter de vleugel (gesponsord door Nic Oudhuis) Truus Blei. Het was zeker de moeite waard. De sfeer van het lijdensverhaal was duidelijk voelbaar. Voor herhaling vatbaar!

 

Ziekentriduüm Heiloo 

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan het jaarlijkse ziekentriduüm in Heiloo bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, georganiseerd voor alle oudere mensen in het dekenaat Alkmaar.

Het zijn sfeervolle dagen met inspirerende vieringen en een goed verzorgd programma aangeboden door een groep enthousiaste vrijwilligers.

U kunt alle dagen deelnemen, maar ook één of twee dagen naar keuze.

Het programma is als volgt:

Dinsdag      3 juli:
9.30 uur         Eucharistieviering (na afloop koffie drinken)
12.00 uur        Muzikaal programma (daarna lunch)
14.30 uur        Mediatieve viering

Woensdag  4 juli:
9.30 uur         Eucharistieviering (na afloop koffie drinken)
12.00 uur        Ontspanningsprogramma (daarna lunch)
14.30 uur        Mediatieve viering

Donderdag 5 juli:
9.30 uur         Eucharistieviering (na afloop koffie drinken)
12.00 uur        Handoplegging (daarna lunch)
14.30 uur        Plechtig Lof

Elke dag wordt u om 8.30 uur van huis afgehaald. Na afloop wordt u om 15.30 uur weer vanuit Heiloo naar huis gebracht.

De kosten voor deelname zijn € 7,- per dag inclusief koffie en lunch. Met een dieet kan rekening worden gehouden. U wordt goed verzorgd en verplegend personeel is aanwezig. De kosten voor vervoer zijn eveneens € 5,- per dag.

Mochten de kosten een bezwaar voor u zijn, dan kan daar over gepraat worden en zullen wij een oplossing proberen te vinden.

U kunt zich tot en met zondag 13 mei opgeven bij:

Cilia Janse telefoon 072-8505091 of 06-50286270

Wij vragen u vriendelijk vooral tijdig op te geven i.v.m. de organisatie. Mensen die eerder mee geweest zijn worden persoonlijk benaderd.
Cilia Janse, Alidis de Koster en Dionne Sultani-Twisk,  Contactpersonen van het ziekentriduüm.

 

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Palmpasenpalmpasenstok

Ook dit jaar zijn de communicantjes en nog een aantal kinderen enthousiast bezig geweest om een Palmpasenstok te versieren. Op Palmpasen, in de H. Mis van 10.00 uur, werden de “palmpasens” en de palmtakken zoals gebruikelijk gezegend. Na afloop van de viering werden de  Palmpasenstokken uitgedeeld aan mensen van onze parochie die wel een opkikker kunnen gebruiken! Aandacht voor elkaar!

De Parochieraad en de pastoraatsgroep danken alle vrijwilligers die zich steeds weer inzetten om de vieringen, ook weer met Pasen, in onze mooie kerk mogelijk te maken.

Wij wensen u een Zalig Pasen!

 

korenfestival

Vijfhoekkorenfestival 22042018 in Waarland groot succes.

Het eerste vijfhoekkorenfestival heeft zijn doelen zeer zeker waargemaakt. Doel van het festival was samen zingen, naar elkaar luisteren en samen het slotlied zingen. Met deze ingrediënten kunnen we stellen dat het festival zeer geslaagd is. De drie st. Caeciliakoren die de Vijfhoek rijk is hebben zich fijn en vooral mooi laten horen. Het “gastheer” koor opende met een prachtig Tollite Hostias  daarna gevolgd door nog twee liederen

en sloot hun blok met een mooi gezongen Pie Jesu, af. Daarna opende het koor uit de Heerhugowaard ’t Kruis met Pleace take my hand van de componist Hans Hartog.

Na nog drie prachtige liederen was het de beurt aan het st. Caeciliakoor ’t Veld/Nw. Niedorp dat  met het vrolijke lied Trompet Voluntary van de componist J. Clark opende. Zij hadden gekozen als vierde lied King all Glorius van G.M. Vail. Waarna er tijd was voor een korte pauze.

Nu al was de mening van menigeen dat het eerste vijfhoekkorenfestival een succes was. De onderlinge banden kwamen tot stand. Onder het genot van een koppie koffie/thee werd er druk gepraat over

de kracht en pracht van muziek. Gelukkig kwamen na de pauze nogmaals alle drie de koren aanbod om zich zingend te laten horen. Met z’n allen konden wij genieten van het prachtige Stay with me till the morning en als afsluiter het Cantique de Jean Racine, twee van de vier liederen gezongen door het st. Caeciliakoor uit de Heerhugowaard ’t Kruis.

Hierna presenteerde het st. Caeciliakoor ’t Veld/Nw. Niedorp zich nogmaals met het lied Noem zijn naam,

waarvan de tekst geschreven is door W. v. Ophem en ook het Panis Angelicus van C. Franck word wonderschoon ten gehore gebracht. Zoals het hoort sloot het “gastheer” koor  van deze dag uit de Noord/Waarland af met hun gekozen liederen, waaronder het altijd ontroerende Are Maria van J. Haagh en als laatste lied zongen zij het vrolijke Zing Hosanna van Stedsman.

Als slotlied zongen alle koren samen het prachtige lied As Long as I have Music.

Een knallend lied met een tekst die zeer zeker op alle aanwezige van toepassing is.

De vrije Nederlandse vertaling van dit lied stond op de achterkant van het programmaboekje:

Wanneer de wereld lijkt tot ver buiten me, en ik heb geen plek om te gaan,
Wanneer mijn leven leeg en koud lijkt, en ik voel me helemaal alleen.
Dan is er een lied dat ik me herinner, die helpt het verlichten van mijn onrustige geest,
Daardoor vind ik de kracht in mij, om weer op te staan en verder te gaan.

Tot slot nogmaals een woord van dank aan alle vrijwilligers voor- en achter de schermen.

Samen hebben we van een prachtig festival neergezet en samen genoten van de muziek, samen sterk.

Nms. De organisatie, Doret Dekker.

 

krantenartikel theo

Dik verdiend voor Theo! Ook heeft hij zijn opvolging goed geregeld. Lia Dokkum en Astrid de Bont nemen zijn taken over! En natuurlijk waren er bloemen voor allen!

De avond werd verder ingevuld door Walter Roozendaal van Muzemuzette uit Alkmaar: Wonderlijke verhalen met wonderlijke melodieën!

 

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

Actie Kerkbalans 2018!

kerkbalansVoor de campagne van 2018 is het thema “Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018.

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven, voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.

Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communie- en vormselgroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2018 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad, Johan Zwemmer, voorzitter

 

Ons gemengd koor

Er is een uitnodiging gekomen vanuit De Noord en het Waarland om met de vijf parochies van De Vijfhoek een korenfestival te organiseren. Het een en ander is al voorbereid en er zijn drie koren die hier aan mee doen:

  • het gezamenlijk koor `t Veld / Nieuwe Niedorp;
  • het gezamenlijk De Noord / Waarland;
  • en het koor van onze parochie.

Dit korenfestival gaat plaatsvinden op zondag 22 april om 14.00 uur in de H. Wulframkerk in het Waarland. We hopen er tegen die tijd meer ruchtbaarheid aan te geven. En we hopen natuurlijk ook dat er dan belangstelling komt vanuit deze parochie.

Wij gaan daarvoor dus repeteren om als koor van deze parochie goed voor de dag te komen! Luc onze dirigent heeft inmiddels een aantal  gastzangers uitgenodigd van zijn andere koor en dat is hard nodig omdat we als koor wel erg beginnen te krimpen.

Als het niet verandert en er komen geen leden bij ben ik bang dat het einde in zicht is. Dat zou toch een verarming voor de parochie betekenen. Dus als U ons wil versterken of u heeft kennissen die willen zingen, ze zijn van harte welkom. We repeteren op donderdagavond in een gezellige sfeer in De Deel. Men valt vaak over de verplichting van zingen op zondagmorgen, maar dat is maar eens in de twee weken en vaak nog minder. Dus dat valt wel mee. En laten we eerlijk zijn zingen is een heel gezonde bezigheid!

Voorzitter Hans Munster