Nieuws

Overledenen

Op 1 november is mevrouw Afra Appelman-van Oudhuis overleden. Haar gezongen uitvaart heeft vrijdag 9 november plaatsgevonden. Mevrouw Appelman is 90 jaar geworden.

Op 24 oktober is mevrouw Geer Appelman-van Ruitenbeek overleden.  Haar gezongen uitvaart was maandag 29 oktober  in onze kerk. Mevrouw Appelman is 92 jaar geworden.

 

Dat zij mogen rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Dopeling

Op zondag 8 juli is door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: Leonardo Makdis Afrim. Zoon van Maher Makdis Afrim en Bassma Chiro. Dat hij mag opgroeien in een wereld van liefde en vrede.

 

kerk

Heilig Vormsel 2019

Na de Doop en de Eerste Heilige Communie kunnen jongens en meisjes en hun ouders/verzorgers kiezen voor het sacrament van het Heilig Vormsel.

Het Heilig Vormsel wordt gegeven aan jongens en meisjes in de leeftijdscategorievan groep 8 van de basisschool of brugklas voortgezet onderwijs. Ter voorbereiding op het Heilig Vormsel wordt, bij voldoende deelname, in januari van komend jaar het Vormselproject gestart.

Voor de jongens en meisjes die willen meedoen aan het Vormselproject en hun ouders/verzorgers houden we op dinsdag 27-11-2018 om 19.30 uur een informatieavond.

Op deze avond zal uitleg worden gegeven over het Heilig Vormsel, alle data waarop we bijeenkomst zullen hebben, wat het project inhoudt en wie wij zijn, er kunnen vragen worden gesteld.

De informatieavond is in de pastorie van de Heilige Familiekerk, Jan Glijnisweg 30,

1703 RL Heerhugowaard ’t Kruis en begint om 19.30 uur.

Voor aanmelding graag onderstaande gegevens mailen naar: astriddebont@planet.nl

Lukt dat niet dan graag de gegevens deponeren in de brievenbus van de Heilige Familiekerk.

Met vriendelijke groet,

de Vormsel werkgroep,

Simone Schröder, Mathijs van Langen, Oscar de Bont en Astrid de Bont

 

caritas1

Mededeling uit de PCI

De PCI  binnen uw kerkgemeenschap is er voor u. Naast de aandacht voor armoede  (voedselbank en kledingactie) is de PCI de laatste jaren vooral een bezoekersgroep.

De leden van de PCI weten niet altijd wie ziek is of eenzaam en wie het op prijs stelt om een bezoek te krijgen vanuit de parochie.

Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Marcel Dekker, tel: 06 30285601, email pamada@quicknet.nl. of Loes Veldman, tel. 0725711952,  email L.Veldman@hetnet.nl.

Indien u iemand kent waarvan u denkt dat die een bezoek zou kunnen gebruiken, kunt u dat ook  aan Marcel of Loes doorgeven.

Indien de telefoon niet wordt opgenomen, laat dan uw naam en telefoonnummer achter zodat u kan worden teruggebeld.

 

 

 

Allerzielen 20182 nov

 

Graag nodigen wij u uit voor de Allerzielenviering op vrijdag 2 november om 19.00 uur. De voorganger in deze viering is diaken I. Molenaar.

 

Juist op die dag beseffen we meer dan anders dat het leven broos en eindig is. We staan stil bij het verdriet en het gemis van dierbaren. In deze viering maken we als het ware een kring om elkaars verdriet en zoeken we een weg naar hoop en licht.

Van al degenen die vanuit onze kerk zijn uitgedragen is er bij de uitvaart een gedachteniskruisje aangebracht bij Maria. Graag nodigen wij de familieleden / nabestaanden uit dit kruisje tijdens de viering in ontvangst te nemen.

De kaarsen die we branden voor de overledenen van dit jaar ontsteken we aan de Paaskaars, symbool van hoop en bevrijding.

Vervolgens is iedereen van harte uitgenodigd om in processie mee te gaan naar het kerkhof alwaar de graven worden gezegend. Achterin de kerk zijn graflichten verkrijgbaar.

Afsluitend is er de mogelijkheid om achter in de kerk elkaar te ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

 

Schrijfactie Angola: oppositielid verdwenen amnesty      

Afdeling Nederland

 

groep Heerhugowaard

www.amnestyheerhugowaard.nl

Joaquim Costa Zangui

joaquim

Joaquim is jongerenlid van een kleine oppositiepartij in Angola. Op 12 augustus 2018 werd hij ontvoerd door twee onbekende mannen. Het is niet bekend waar hij is.

Opgepakt en verdwenen

Joaquim Costa Zangui, ook wel bekend als Lutambi, is schoolleraar en studeert rechten. Hij is ook zeer actief in de gemeenschap van Massaque, een stad in de provincie Luanda aan de noordkust van Angola. De dag voor zijn verdwijning organiseerde hij de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van een commissie die de belangen behartigt van de inwoners van Massaque. Hij zou zelf ook plaatsnemen in de commissie.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Angolese autoriteiten iets te maken met zijn verdwijning. Oppositieleden en dissidenten zijn in Angola vaak het doelwit van arrestaties en verdwijningen.

Waarom juist deze actie?

Heel vaak voeren wij met Amnesty International actie voor mensen in landen van Oost-Europa, het Midden-Oosten en Azië. Helaas zijn dat niet de enige gebieden waar mensenrechten geschonden worden. Over Angola horen we in het dagelijkse nieuws zelden iets. Maar degenen die in dit land opkomen voor hun rechten moeten niet vergeten worden. Daarom is het goed om deze keer voor Joaquim actie te voeren, en daarmee tegelijkertijd de regering van Angola erop te wijzen, dat er ruimte moet zijn voor oppositie en dissidenten.

Wij vragen u dan ook in de dienst van 21 oktober 2018 uw handtekening te zetten onder de brief die wij aan de regering van Angola gaan opsturen.

Hartelijk dank namens Joaquim.

Wilt u hier meer over weten of zelfs actief meedoen met acties, kijk dan op onze website of op www.amnesty.nl, of neem contact op met

Jaap de Fockert

072-5717217

ja.defockert@gmail.com

 

 

Het zal mij een ZORG zijn!”

Aan de Inspiratiedag 2018 geeft de onderstaande werkgroep een dubieuze titel mee. Het is maar hoe je het leest. Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR BLIJFT DE KERK? … HIER IS DE KERK!’ gaan we een vervolg geven. Voor ons blijft ‘Samen Kerk’ een inspirerend gebeuren.

Voor deze inspiratiedag hebben we twee boeiende sprekers uitgenodigd.

  • René Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid en momenteel nog verbonden aan de universiteit van Utrecht. Hij schreef het boek ‘Van macht ontdaan’ – De betekenis van het christelijk geloof voor de wereld van vandaag. Zijn inleiding gaat over dit onderwerp.
  • Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom met speciale aandacht voor jongeren. Zij studeerde af op het onderwerp: ‘Hoe jongeren vorm geven aan hun geloof in het dagelijks leven’. Haar onderwerp is: ‘Onze opdracht: een zorgzame kerk te zijn en hoe ik dat doe voor tieners en jongeren en waarom ik juist dát werk belangrijk vind.’

Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de beide inleiders n.a.v. hun voordracht. Om enkele andere voorbeelden te noemen: Loek Seebolt Zingen om de Geest, Leo Mesman en Matthé Bruijns Op bedevaart / Diaconaal wandelen, Rob Mascini Op weg naar de E.H. Communie, De jongerengroep Sanctus Virgilius uit Heerhugowaard De Noord, enz.

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt vinden op de website van www.vpwinfo.nl onder de knop ‘Inspiratiedag Haarlem-Amsterdam 13 oktober 2018’. We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.

De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo, Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station. De dag begint om 10.00 u en wordt om circa 15.45 u afgesloten. Meer informatie vindt u in de folders. Werkgroep

Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden:

Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen

 

Pastorale zorg in de regio Schagen

Met ingang van 1 september 2018 wordt pastor Ignas Tilma, nu pastor in de Wieringermeer/Wieringen, naast pastoor Eduard Moltzer, benoemd tot pastoor van gehele regio Schagen. Dit betekent dat hij samen met pastoor Moltzer deze functie uit zal oefenen. Pastoor Moltzer zal de moderator zijn. Het aandachtsveld van pastoor Tilma zal vooral het samenwerkingsverband “De Vijfhoek” zijn en de parochie van de H. Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn. In samenwerking met pastoor Tilma blijven de diakens Hans Bruin en Toon Jorink beschikbaar voor de parochies in “De Vijfhoek”.

Onder begeleiding van in eerste instantie pastoor Tilma en ook pastoor Moltzer komt seminarist Maciej Gradzki naar de Wieringermeer/Wieringen. Emeritus pastoor Gerard Koning verleent hierbij mede zijn priesterlijke assistenties, samen met pastoor Moltzer.

Wij feliciteren pastoor Ignas Tilma en Maciej Gradzki met hun nieuwe functie. Emeritus pastoor Gerard Koning zijn wij zeer erkentelijk voor zijn bereidheid ons te helpen. Ook wensen wij alle betrokken veel voldoening in het past

 

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.