Nieuws

kop nieuws-groot

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze koster Enny Beers – Schavemaker.

Enny was gedurende 29 jaar een gedreven en inspirerend koster. En ontving voor haar vele verdiensten voor kerk en parochiegemeenschap op 11 september 2016 de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Als Parochieraad zullen wij deze immer enthousiaste en sociaal bewogen vrouw ontzettend gaan missen. Zij was niet alleen koster, maar voor veel parochianen ook een belangrijk kerkelijk aanspreekpunt. Enny werd door onze Parochiegemeenschap gedragen.

De leegte die zij achterlaat is niet met woorden te vullen. Voor alles wat zij voor onze kerk heeft betekend, zullen wij haar in grote dankbaarheid blijven herinneren.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar echtgenoot Piet, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Er is een afscheidshoekje in de kerk. U kunt daar een kaarsje voor haar en de familie opsteken en een boodschap achterlaten.

De Parochieraad

Overledenen

Op 4 november is mevrouw Afra Veronica van Langen-Deken overleden. Haar uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden. Mevrouw van Langen is 82 jaar geworden.

Op 29 oktober is mevrouw Catharina Jacoba Maria van der Krogt – Koot overleden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Mevrouw van der Krogt is 79 jaar geworden.

Op 30 september is Hans van Langen overleden. Zijn  uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.
Dhr. van Langen is 50 jaar geworden.

Op 16 augustus is Niek Beers overleden. Zijn besloten uitvaart heeft 20 augustus plaatsgevonden. Dhr. Beers is 78 jaar geworden.

Op 9 juli is onze koster, Enny Beers-Schavemaker overleden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Enny is 74 jaar geworden.

Mogen zij rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Een nieuwe koster

Toen ik voor de eerste keer in de parochie ’t Kruis een viering bijwoonde en de voorzitter tegen het lijf liep, zei ik tegen hem: als je nog een koster zoekt zou je aan mij kunnen denken. Dit was september 2019. Een jaar later deed Johan een beroep op mij. Mijn antwoord was bevestigend.

Ik ben Jan Gresnigt, 69 jaar en woon sinds augustus 2019 in Heerhugowaard. Geboren in Vleuten, zoon van een tuinder uit een gezin van 12 kinderen, 9 broers en 2 zussen. Zelf ook getuind op het ouderlijk bedrijf en door uitbreiding van de bloemenveiling kochten zij onze grond. Daarna 33 jaar op de sociale werkplaats gewerkt in Utrecht in de kwekerij en de hoveniersafdeling. Ik ben getrouwd met Agaat Laan in 2000, na allebei ons maatje te hebben verloren. Met haar 18 jaar in Houten gewoond. In deze parochie gingen we voor in de avondwake, mochten rouwverwerkingsgroepen begeleiden, Agaat ging voor in woord en communievieringen en ik ben hier  15 jaar koster geweest. We hebben een samengesteld gezin met 5 kinderen en 8 kleinkinderen.

Ik begreep dat ’t Kruis 3 kosters had waaronder Enny, die ons helaas ontvallen is. Enny is niet te vervangen, dat ben ik me na alles wat ik gehoord heb zeer goed bewust. Ik zal er naar mijn vermogen ‘ZIJN’ daar waar de parochie mij vraagt en mij zo goed als ik kan dienstbaar opstellen. Als vroege vogel en eerste parochiaan Gods Huis mogen openen op zondagmorgen is toch een voorrecht!

Ik dank de parochie voor het in mij gestelde vertrouwen en kijk uit om met Astrid en Lia (de beide andere kosters) samen te werken in de zondagsvieringen, uitvaarten en huwelijksvieringen en verder alles wat op een koster zijn pad komt.

Jan Gresnigt

 

Welkom in onze kerk

De maximale groepsgrootte van 30 personen is nog steeds bepalend voor onze li­tur­gische vie­rin­gen. Bij uitvaarten is dit 100 personen. Wij volgen nog steeds de protocollen en gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft. Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in onze kerk veilig en op z’n gemak voelt!

Het is nu nog niet bekend hoe de invulling van de vieringen rond de dagen van Kerstmis zullen zijn. Op de website leest u steeds de meest actuele informatie.

Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 2 december van 10.30 uur tot 11.30 uur.

U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

 

1e H. Communie

In januari 2021 gaan we, als alles goed gaat i.v.m. de coronamaatregelen, het 1e H. Communieproject weer opstarten. Zit uw kind / kleinkind in groep 4 van de basisschool dan kunt u hem of haar aanmelden tot 1 december 2020. Het formulier staat op de website van de kerk.

Heeft u in uw familie of kennissenkring een volwassene of kind waarvan u weet dat hij / zij graag gedoopt wil worden of wil laten dopen, laat het ons weten. Het dopen zit ook in ons Communieproject en het zou voor de communiekanten erg leuk zijn om dit mee te maken, zodat ze kunnen zien hoe ´t ging toen zij gedoopt werden.
Met vriendelijke groet, Mathijs, Debby en Judith. 
Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

Stichting Helpende Hand

Wij zijn 10 jaar geleden begonnen met inzamelen van goederen en hebben 3 jaar geleden besloten om er een stichting van te maken.helpende hand

Wij ondersteunen de minima met diverse goederen zoals voedingsmiddelen, huisraad, speelgoed en kleding. Wij doen dit alles vanuit huis en beschikken over een kleine opslag voor de gedoneerde spullen. Tevens proberen wij elk jaar cadeaus in te zamelen voor kinderen uit gezinnen die opgroeien rond de armoedegrens, zoals speelgoed en kleding (nieuw of z.g.a.n.). Dit omdat zij daardoor nauwelijks Sinterklaas of Kerstmis kunnen vieren.

Ook zamelen wij het hele jaar door voedingsmiddelen in, die wij kunnen gebruiken om pakketten voor die gezinnen te maken. U kunt deze goederen het hele jaar door brengen bij Marcel Dekker, Korteweg 8 te Heerhugowaard.

U kunt het ook laten ophalen, telefoon Marcel:  06 – 302 856 01. Financiële bijdrages zijn van harte welkom voor het aanschaffen van producten. Stichting Helpende Hand, NL17INGB 0007 1255 28. Info: www.sthelpendehand.eu. KvK 65192761.

Onze dank, namens Stichting Helpende Hand.

 

Voedselbank

caritasDe gezamenlijke Kerken en Moskeeën van Heerhugowaard roepen het publiek op om ook dit jaar levensmiddelen te doneren voor de Voedselbank in Heerhugowaard. En geld in te zamelen voor kleding.

De crisis duurt voort, nog steeds zijn er mensen in financiële problemen en moeten noodgedwongen een beroep doen op de Voedselbank. De overschotten bij de voedsel industrie worden kleiner, zodat de donaties aan de Voedselbank afnemen. Klanten van de Voedselbank melden zichzelf nooit aan. Hulpverlenende instanties beoordelen of iemand in aanmerking komt.

 

De gezamenlijke Kerken en Moskeeën zijn ook geld aan het inzamelen voor gezinnen met opgroeiende kinderen die gebruik maken van de Voedselbank, om die een kleding bon te kunnen geven, omdat er voor kleding geen financiële ruimte is. U kunt een gift voor kleding overmaken naar Stichting Platform Armoedebestrijding.

Bankr. NL16 ABNA 04 72 26 39 78 (o.v.m. kledingactie).

Er is behoefte aan houdbare spullen, o.a. pasta, crackers, olie pastasaus, kerriesaus, ragout, blik soep, blik/pot groente, vis / vlees  in blik, knakworst, koffie, thee, frisdrank, meel, suiker, broodbeleg: jam, chocopasta, pindakaas.

Het verzoek is om extra boodschappen te doen. U kunt de levensmiddelen inleveren in de pastorie van de Heilige Familie Parochie op zaterdag 12 december van 10.30 tot 14.30 uur.

Waarbij u helaas dit jaar geen kopje koffie kan blijven drinken i.v.m. corona.

Voor degene die op 12 december geen levensmiddelen kunnen inleveren, kunnen dat ook doen bij Marcel Dekker, Korteweg 8 te Heerhugowaard, telefoon 06 – 30 28 56 01.

 

#RedWednesday 2020

redwednesdayDe Heilig Hart kerk in Heerhugowaard-Noord wordt woensdag 25 november 2020 ’s avonds samen met honderden kerken en andere gebouwen wereldwijd rood aangelicht.

Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt de parochie in Heerhugowaard-Noord aandacht voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder.

Ook wordt in de kerk een gebedsviering gehouden, om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. De parochie doet mee aan #RedWednesday, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder Christenen vandaag de dag worden vervolgd.

Iedere twee jaar brengt Kerk in Nood internationaal een rapport over de vrijheid van godsdienst uit. Directeur Peter Broeders: “De vrijheid om te geloven is een mensenrecht, dat op veel plekken in de wereld met voeten wordt getreden. Hier in Nederland realiseren we ons nauwelijks hoe belangrijk de vrijheid van godsdienst voor veel mensen is en hoezeer zij die ook moeten missen.” Met #RedWednesday© wil Kerk in Nood ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

Pastoor Tilma vindt het belangrijk dat de Heilig Hart kerk meedoet met #RedWednesday!

Met deze actie laten we ons hart spreken. Op teveel plekken in de wereld ondervinden mensen dwang of onderdrukking als het gaat om hun geloof. Door aan te sluiten bij bij RedWednesday laten we een tegengeluid horen en zijn we in gebed verbonden met mensen die vanwege hun geloof worden vervolgd.

Buiten wordt de kerk rood uitgelicht, binnen gaan we in gebed. In alle eenvoud geven we zo uitdrukking aan ons verlangen naar eenheid tussen mensen wereldwijd.

De gebedsviering in de rood verlichte Heilig Hart kerk begint woensdag 25 november om 19.30 uur. We nodigen andere kerken in Heerhugowaard en omgeving van harte uit om mee te doen met  #REDWEDNESDAY. Voor meer informatie: Redwednesday.nl

 

allerzielen 1

 

Allerzielen 2020, samenzijn in Licht en Warmte

Op maandag 2 november was het Allerzielen, van oudsher de dag waarop wij al onze dierbaren gedenken die gestorven zijn, lang geleden of nog maar pas, dichtbij of ver weg. De dood is altijd ingrijpend, pijnlijk, ook al hopen en vertrouwen wij, als gelovige mensen, dat de dood niet het einde is. Het is een belangrijke en waardevolle traditie in onze Katholieke kerken om te gedenken en samen te luisteren naar de namen van hen die we dit afgelopen jaar uit ons midden hebben verloren.
Tijdens de Allerzielenviering zijn de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en is er een speciale kaars ontstoken voor ieder van hen. Na afloop van de viering liepen we in stilte over een prachtig verlicht pad naar de begraafplaats. Op de begraafplaats was nog een kort samenzijn met zang en gebed en zegenen van de graven, waarna iedereen de grafkaars een mooi plekje kon geven bij hun dierbaren.

Wat was het op het begraafplaats een mooi moment van stilte en rust, warmte en licht, maar ook van verbondenheid met elkaar.

De familie van de overledenen van het afgelopen jaar, hebben het herinneringskruisje, wat achter in de kerk heeft gehangen, samen met de kaars die wij deze avond gebrand hebben, mee naar huis mogen nemen. Wij wensen alle betrokkenen in deze tijd veel sterkte toe.

allerzielen 2                                              Allerzielen 2020:  Overledenen en misintenties

Coronamaatregelen

De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land noopt ook onze pa­ro­chie tot het nemen van ver­gaande maat­regelen. De afgelopen weken was er 30nog enige hoop op maat­werk, maar de snel ver­an­de­rende situatie alsmede het feit dat ook de Neder­landse over­heid buiten de kerken sinds afgelopen dins­dag geen uit­zon­de­ringen meer toe­staat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de ko­men­de weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze li­tur­gische vie­rin­gen.

Het bisdom doet daarom op alle pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen een dringend beroep om hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen en zich te hou­den aan deze maat­regelen. Dit betekent dat bij al onze li­tur­gische vie­rin­gen maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn, exclusief be­die­naren. Dit zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber. Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communie­vie­ringen, vormsels, hu­we­lij­ken en uit­vaar­ten aangezien het li­tur­gische vie­rin­gen betreft.

Voor het overige blijft het protocol gel­dend, inclusief de bepa­lin­gen rond koorzang wat betekent dat “enkele zan­gers” de zang kunnen ver­zorgen, het aantal is af­han­ke­lijk van factoren zoals de beschik­ba­re ruimte. U wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen.

We blijven hoop­vol, en bid­den om kracht in deze moei­lijke tijd.

 

Welkom in onze kerk!

Wij volgen nog steeds de protocollen en gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft. Het kan goed zijn dat u het allemaal wat welkomoverdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in onze kerk veilig en op z’n gemak voelt!

 

Mag ik mij even voorstellen

Mijn naam is Henk Welker en kortgeleden ben ik benoemd tot penningmeester van de Heilige Familie Parochie. Hiermee ben ik de opvolger van Astrid Liefting, die na vele jaren het stokje wilde overdragen.

Ik ben geboren in 1960 in Wormer en na omzwervingen door het hele land ben ik in 1993 in Heerhugowaard komen wonen. Ik ben vader van 2 dochters en 1 zoon en opa van 2 kleindochters. Sinds 2011 ben ik, dankzij mijn vrouw Loan, in contact gekomen met de Heilige Familie Parochie. Van huis uit ben ik niet katholiek, maar ik ben wel gelovig opgevoed. In 2014 zijn Loan en ik getrouwd en wij hebben onze gelofte laten bevestigen in de kerk, onder leiding van pastor Slot.

Omdat Loan haar betrokkenheid met de kerk een aantal jaren heeft ingevuld via het deelnemen aan de voorbereidingen voor de 1e Communie, de inzet van onze dochter Celine als misdienaar en lid van het kinderkoor, maar zeker ook door de contacten met pastor Slot, ben ik mij steeds meer betrokken gaan voelen bij deze Parochie.

Omdat ik mij steeds meer betrokken voelde en ik begin dit jaar te horen kreeg dat er nieuwe invulling voor het penningmeesterschap werd gezocht, heb ik mij hiervoor kandidaat gesteld.

Ik heb een eigen administratiekantoor en vond het daarom logisch om mijn ervaring ter beschikking van deze Parochie te stellen. Mijn benoeming heeft helaas wel extra lang op zich laten wachten, want kort na mijn kandidaatstelling kregen wij te maken met Corona. Uiteindelijk is de benoeming kortgeleden toch afgerond.

Als jullie je afvragen welk gezicht er past bij de naam: ik ben sinds het weer toestaan van kerkdiensten, degene die bij het binnenkomen van de kerk jullie naam vastlegt in de aanwezigheidsregistratie, die we verplicht moeten bijhouden vanwege het corona-protocol. Ter afsluiting zou ik de wens willen uitspreken jullie regelmatig te kunnen begroeten in de kerk en dat ik het penningmeesterschap vele jaren invulling kan geven.

1e H. Communie

In januari 2021 gaan we, als alles goed gaat i.v.m. de coronamaatregelen, het 1e H. Communieproject weer opstarten. Zit uw kind / kleinkind in groep 4 van de basisschool dan kunt u hem of haar aanmelden tot 1 december 2020. Het formulier staat hieronder.

Heeft u in uw familie of kennissenkring een volwassene of kind waarvan u weet dat hij / zij graag gedoopt wil worden of wil laten dopen, laat het ons weten. Het dopen zit ook in ons Communieproject en het zou voor de communiekanten erg leuk zijn om dit mee te maken, zodat ze kunnen zien hoe ´t ging toen zij gedoopt werden!

Met vriendelijke groet.

Mathijs, Debby en Judith. 

 

INFORMATIE OVER DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Ook in 2021 kunnen kinderen uit groep 4 van de basisschool hun Eerste Heilige Communie doen in de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard ‘t Kruis. De kinderen worden tijdens een aantal bijeenkomsten op een fijne manier door ons geholpen met de reis naar hun Communie.

 

Indien uw kind ook mee wil doen verzoeken wij u uiterlijk vóór 1 december 2020 onderstaand formulier in te vullen en te zenden naar debbyzwemmer@hotmail.com. Voor vragen kunt u ook terecht op dit emailadres.

Met vriendelijke groeten, werkgroep 1e Heilige Communie

Debby Zwemmer 06 – 30 57 09 36

Judith Groot

Mathijs van Langen

…………………………………………………………………………………………………

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Naam kind: ……………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………….……………………………

Postcode, woonplaats: ……………………………………………………………………..

E-mail adres: …………………………………………………..………………………………

Telefoonnummer: ………………………..……   06 …………………………….………

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………..

Basisschool: ……………………………………………… Groep  ……………………….

Is uw kind gedoopt: ja/nee

In welke parochie staat uw kind ingeschreven: ……………….…………….…

……………………………………………………………………………………….………….

Bijzonderheden, bijvoorbeeld allergieën / gezinssituatie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hulp bij de bijeenkomsten of om onze werkgroep te versterken zou erg fijn zijn?  Laat het ons weten. Ook voor andere vragen, kunt u terecht bij Debby en Judith.

Ouder, …………………………………………………..………., wil graag een actieve bijdrage leveren aan de voorbereidingen.

Alvast bedankt!

 

Nationale Ziekendag en de PCI

Zondag de 13e september was de nationale Ziekendag. Dit was een mooie aanleiding om iets te vertellen over de PCI in onze parochie. Eerst de leden maar voorstellen: Tiny Mul, Lida Reus, Aad Kuilboer, Marcel Dekker en Loes Veldman.

PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. En Caritas betekent: liefde of ieder tot z’n recht laten komen. En van hieruit doen we aan diaconie. De leden van de PCI willen er zijn voor de diverse noden van de mens. Wij vermoeden dat wat wij doen niet altijd zo zichtbaar is. De voor u waarschijnlijk bekendste activiteit is het ziekenbezoek. Als ons ter ore komt dat iemand ziek is nemen we contact op om te vernemen of het op prijs wordt gesteld langs te komen. Ik moet er wel bij zeggen dat het ons niet altijd bekend is als er iemand ziek is. Degene onder u die 83 + zijn krijgen met Kerstmis een kerststol of een kerstroos. Ook geven we jaarlijks een donatie aan een goed doel. Dit jaar aan de Voedselbank.

Onze PCI zit samen met 4 andere parochies in het samenwerkingsverband De Vijfhoek (De Noord, ’t Veld, Waarland en Niedorp). Marcel Dekker vertegenwoordigt ons hierin. De PCI is ook samen met de andere kerken binnen Heerhugowaard vertegenwoordigd binnen het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH). Als afgevaardigde van de PCI zit ik in het bestuur van het platform.

Hierover iets meer. Dit platform beheert drie pijlers:

De 1e pijler: zij beheren het noodfonds: mensen die echt geen geld meer hebben om bv. Het weekend door te komen kunnen daar (meestal via een welzijnsorganisatie) een beroep op doen.

De 2e pijler is aan het einde van het jaar een inzamelingsactie voor de Voedselbank met daarbij geld inzamelen voor een kleding bon voor kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de Voedselbank, zodat zij ook eens nieuwe kleding kunnen kopen.

De 3e pijler en tevens degene waar veel aandacht naar uitgaat is Schuldhulpmaatje. Mogelijk een vrij onbekend fenomeen, maar vooral in deze coronatijd van belang. Mensen met schulden kunnen een beroep doen op Schuldhulpmaatje om hen te helpen zicht op hun financiën te krijgen en hen door de schulden heen loodsen. Wij zijn van mening dat een vrijwilligersorganisatie de drempel om hulp te vragen verlaagd.

Terug naar onze PCI.  Andere jaren hebben we nooit iets speciaals gedaan rond de nationale Ziekendag. We zitten momenteel echter in een merkwaardige tijd waarin het woord Corona dagelijks valt met alle onzekerheden die daaruit voortkomen, mogelijke eenzaamheid enz. Vandaar dat bloemetje en het kaartje als hart onder de riem voor wie het toekomt. Voor uzelf, voor een zieke, een eenzame of iemand die u dierbaar is.

En hierbij dan ook de oproep: kent u iemand waarvan u weet dat die bezoek op prijs stelt, kent u iemand die schulden heeft. Geef aan dat ze het niet alleen hoeven doen, laat hen contact opnemen of doe het voor hen. Nogmaals: wij hebben uw hulp daarbij hard nodig.  Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Marcel Dekker, tel: 06 – 30285601, email pamade@quicknet.nl of Loes Veldman, tel. 072 – 5711952, email L. Veldman@hetnet.nl

Loes Veldman

 

 

Het hervatten van de vieringen vraagt ook van u de nodige aandacht.

  1. Aanmelden Iedereen die mee wil vieren in de kerk, moet zich bij de deuraanmelden. Dit kost enige tijd. Kom daarom een paar minuutjes eerder. Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd.Op deze manier houden we bij hoeveel mensen er in de kerk aanwezig zijn.
  2. Gezondheid Wij gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.
  3. Hygiëne Bij de ingang van de kerk zijn desinfectie middelen aanwezig. U wordt gevraagd om bij binnenkomst uw handen te reinigen.
  4. Plaatsen In de kerk wordt aangegeven waar u kunt gaan zitten. Daarbij geldt de anderhalve meter afstand. Personen uit één huishouden kunnen uiteraard wel naast elkaar zitten. Zorg in dat geval voor voldoende afstand met uw buren.
  5. Collecte De collecteschaal staat achter in de kerk. Bij het verlaten van de kerk kunt u daarin uw bijdrage doen.
  6. Communie Voor de communie komt u in één rij naar voren.  Ook in de rij houden we anderhalve meter afstand van elkaar. Neem zelf een klein flesje desinfecterende gel mee om uw handen te reinigen vóór het ontvangen van de communie. U ontvangt de communie van achter een ‘scherm’. Communie op de tong kan helaas niet.
  7. Zingen Omdat zingen mogelijk verspreiding van het virus in de hand werkt, zullen we nog niet samen zingen. Er zal ook geen koorzang zijn. Dit is een groot gemis. We zoeken naar andere manieren om de vieringen muzikaal in te vullen.
  8. Intentieboek Voorlopig is het intentieboek weggehaald. Dit doen we om contactbesmetting te voorkomen.

Het officiële protocol kunt u binnenkort vinden achterin de kerken. Daarin staan nog veel meer maatregelen. Als bestuur en parochieraden zullen we ons best doen om u zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop we in onze parochies daarmee omgaan.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in het kerkgebouw veilig en op z’n gemak voelt. Onze vieringen moeten geen bron van besmetting worden; ze moeten dienen tot ons heil en niet tot onheil.
Sommigen hebben veel last van de maatregelen rond het corona virus, of hebben zelfs met hele verdrietige situaties te maken; anderen ondervinden weinig moeilijkheden en redden zich goed. Samen vormen we één gemeenschap: ziek en gezond, zwak en sterk, jong en oud. We houden rekening met elkaar en steunen elkaar. Het is hoopgevend dat we binnenkort weer in de vieringen bij elkaar kunnen komen. Verzameld rond de Heer vinden we nieuwe kracht en ervaren we de verbinding met elkaar.

De komende maand zal het pastoresteam om de week een livestream viering verzorgen. Deze worden gehouden op Pinksteren, op zondag 14 juni en op zondag 28 juni. De link naar deze online vieringen vindt u op www.heilighartdenoord.nl.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!   Pastoor Tilma

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.