Nieuws

Overledenen

Op 17 december jl. is Bep Bakker-van Mansum overleden. Haar uitvaart heeft vrijdag 22 december plaatsgevonden. Mevrouw Bakker is 78 jaar geworden.

Op 7 maart is  Jaap Manshanden overleden.  Zijn gezongen uitvaart zal a.s. maandag 12 maart om half 11 plaatsvinden.
Dhr. Manshanden is 98 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

The Crucifixion in ’t Kruis                                      

Rond Pasen zijn er heel veel uitvoeringen van de Matthäus Passion, waarbij men graag de bijzondere passie sfeer van het lijdensverhaal van Christus wil meemaken. Vindt u deze uitvoeringen van drie uur een erg lange zit en vindt u de toegangsprijs een bezwaar, dan is de uitvoering van The Crucifixion een prima alternatief. Deze Engelstalige gezongen lijdensmeditatie van de componist John Stainer duurt ruim 1 uur en is vrij toegankelijk. In dit muziekstuk vertolkt de tenor de rol van evangelist en de bas neemt de rol van Christus op zich. Projectkoor Resonans zingt de koorwerken. Deze uitvoering vindt plaats op zondag 18 maart om 16.00 uur in de Heilige Familiekerk aan de Jan Glijnisweg 30 in Heerhugowaard ‘t Kruis.

Medewerkenden zijn Truus Blei (vleugel) Peter Boven (bariton) en dirigent Luc Niekus die tevens de tenor partij op zich neemt.

 

Docenten- en leerlingenconcert dwarsfluit, klarinet en piano

Drie muziekdocentes uit Heerhugowaard hebben de handen inéén geslagen en organiseren een leerlingen- en docentenconcert op zaterdagmiddag 17 maart 2018 om 16.00 uur in de Heilige Familie Kerk aan de Jan Glijnisweg 30 te Heerhugowaard. Het concert is toegankelijk voor iedereen! Natasja van Steen (dwarsfluit), Nienke de Jong (klarinet) en Mariëlle Doorenspleet (piano) zijn drie conservatorium geschoolde musici met een passie voor les geven. Zij runnen elk hun eigen muzieklespraktijk in Heerhugowaard. Van jonger dan 8 tot ouder dan 80, voor allerbeginste beginner tot vergevorderd, iedereen kan bij deze enthousiaste docentes terecht. Voor de geïnteresseerde is er een mogelijkheid om na afloop van het concert een instrument uit te proberen.

Leerlingen van verschillende leeftijden, verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen brengen uiteenlopend repertoire. Ook zullen de drie docentes, samen noemen zij zich het Manina Terzet, twee stukken ten gehore brengen; Tarantella van Camille Saint-Saëns en Der Hirt auf dem Felsen van Franz Schubert. Het belooft een zeer gezellige, afwisselende en muzikale middag te worden.

Voor een bijdrage in de kosten is er de mogelijkheid na afloop bij de uitgang een vrijwillige bijdrage te doen. Voor meer informatie kun je mailen met maninaterzet@gmail.com of bellen naar
06-24628852. Of kijk op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/maninaterzet/.

trio

Vrijwilligersavond

Zonder vrijwilligers kan onze parochie niet bestaan! Dit jaar werd op dinsdag 23 januari in De Deel de vrijwilligersavond georganiseerd. De Parochieraad deed dit om de meer dan 130 vrijwilligers te bedanken voor hun inzet!

Het was een feestelijke avond met een gevarieerd programma. Na een openingsoord door de voorzitter werden de kosters in het zonnetje gezet en …….

krantenartikel theo

Dik verdiend voor Theo! Ook heeft hij zijn opvolging goed geregeld. Lia Dokkum en Astrid de Bont nemen zijn taken over! En natuurlijk waren er bloemen voor allen!

De avond werd verder ingevuld door Walter Roozendaal van Muzemuzette uit Alkmaar: Wonderlijke verhalen met wonderlijke melodieën!

Dopeling

Op zondag 21 januari is door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: Mats Blom. Zoon van Rick Blom en Carola Blom – Tessel. Dat hij mag opgroeien in een wereld van liefde en vrede.

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Actie Kerkbalans 2018!

kerkbalansVoor de campagne van 2018 is het thema “Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018.

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven, voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.

Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communie- en vormselgroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2018 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad, Johan Zwemmer, voorzitter

 

Ons gemengd koor

Er is een uitnodiging gekomen vanuit De Noord en het Waarland om met de vijf parochies van De Vijfhoek een korenfestival te organiseren. Het een en ander is al voorbereid en er zijn drie koren die hier aan mee doen:

  • het gezamenlijk koor `t Veld / Nieuwe Niedorp;
  • het gezamenlijk De Noord / Waarland;
  • en het koor van onze parochie.

Dit korenfestival gaat plaatsvinden op zondag 22 april om 14.00 uur in de H. Wulframkerk in het Waarland. We hopen er tegen die tijd meer ruchtbaarheid aan te geven. En we hopen natuurlijk ook dat er dan belangstelling komt vanuit deze parochie.

Wij gaan daarvoor dus repeteren om als koor van deze parochie goed voor de dag te komen! Luc onze dirigent heeft inmiddels een aantal  gastzangers uitgenodigd van zijn andere koor en dat is hard nodig omdat we als koor wel erg beginnen te krimpen.

Als het niet verandert en er komen geen leden bij ben ik bang dat het einde in zicht is. Dat zou toch een verarming voor de parochie betekenen. Dus als U ons wil versterken of u heeft kennissen die willen zingen, ze zijn van harte welkom. We repeteren op donderdagavond in een gezellige sfeer in De Deel. Men valt vaak over de verplichting van zingen op zondagmorgen, maar dat is maar eens in de twee weken en vaak nog minder. Dus dat valt wel mee. En laten we eerlijk zijn zingen is een heel gezonde bezigheid!

Voorzitter Hans Munster

 

Herdenken van hen die zijn overleden in Noordwest

 De Geestelijke Verzorging in de Noordwest Ziekenhuisgroep biedt sinds enkele jaren de gelegenheid om stil te staan bij een overledene. De geestelijk verzorgers sluiten daarmee aan bij de landelijke actie “Ode aan de doden”. Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen een blad beschrijven en ophangen  in de gedachtenisboom, die begin november 10 dagen bij het Stiltecentrum van het ziekenhuis staat.

In veel ziekenhuizen, andere zorginstellingen en hospices omvat nazorg tegenwoordig ook een jaarlijkse herdenking voor de in het ziekenhuis overleden patiënten. De geestelijke verzorging heeft het initiatief genomen om dit ook binnen Noordwest te organiseren.

Zo krijgen nabestaanden de gelegenheid om, na een vaak intensieve periode van ziekte en ziekenhuisopname(s) of plotseling overlijden juist ook in het ziekenhuis stil te staan bij verdriet en gemis. Ervaring leert, dat er veel belangstelling en waardering is voor het bezoeken van een dergelijke herdenkingsbijeenkomst. Dit wordt bevestigd door onderzoek . Nabestaanden weten zich gesteund, gezien en gehoord.

Op vrijdag 24 november is in Noordwest, locatie Alkmaar, voor het eerst een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor familie en verwanten van hen die in het ziekenhuis zijn overleden in de periode van 1 maart t/m 30 september 2017.

In deze herdenkingsbijeenkomst waren rond de 100 naasten aanwezig en werden 28 mensen herdacht. Er klonken gedichten en er was muziek. De namen van de overledenen werden genoemd, waarna de betrokken aanwezigen een roos -met daaraan een kaartje met de naam – in een vaas konden zetten.

De reacties van de aanwezigen waren zeer positief.  Het wordt erg gewaardeerd dat vanuit het ziekenhuis ook op deze plek en op deze manier betrokkenheid wordt getoond bij hun verlies. “Doorgaan op deze weg” was een veel gehoorde reactie. Gezien de opkomst denken we aan  twee momenten per jaar, in voor- en najaar om dit concreet vorm te geven. Uiteraard  is dit  mede afhankelijk van de evaluatie van dit initiatief met de betrokken gesprekspartners in de ziekenhuisorganisatie.

Met vriendelijke groet, Team Geestelijke Verzorging Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar en Den Helder: Annerien Groenendijk, Marijke Geerse, Maria Luyckx, Jos Timmerman, Nanni Kuling, Gert Scholten en Nel Huibers-Kouwen (secretariaat Alkmaar)

Contactgegevens:

Locatie Alkmaar: 072 548 44 44, vragen naar sein 5111 of GV-Alkmaar@nwz.nl

Locatie Den Helder: 0223 69 62 31 of GV-DenHelder@nwz.nl

 

young sevenFilmavond YoungSeven                                         

Zaterdagavond 13 januari 2018 kwamen we met 14 jongeren in de pastorie van Heerhugowaard De Noord bijeen. Een van de ruimtes werd omgebouwd tot heuse filmzaal met loungekussens, groot scherm en lekkernijen. Privébioscoop voor de leden van YoungSeven J Nadat iedereen binnen is, kiezen we samen een film. We bekijken vier trailers en dan stemmen de jongeren… en natuurlijk precies gelijk aantal stemmen voor 2 films: dit hebben we in de geschiedenis van YoungSeven nog niet eerder gehad. De oplossing wordt snel bedacht: nog een keer stemmen en dan iedereen kiezen tussen deze twee films. En ja hoor… weer gelijk. Gelukkig zijn de jongeren creatief: twee briefjes maken en dan eentje blind pakken. Zo werd de film uiteindelijk l’Ascension, in het Nederlands vertaald ‘De Klim’.

Deze komische film vertelt het verhaal van een Senegalese-Franse jongen, Samy. Hij groeit op in een van de arme wijken van Parijs waar het voor jongeren een moeilijk bestaan is, om zich staande te houden, een baan te vinden en een bestaan op te bouwen. Hij is hopeloos verliefd op Nadia, die een baan bij de plaatselijke supermarkt heeft en hij kent van vroeger van school. Maar Nadia laat zich niet gemakkelijk veroveren en vindt dat Samy eerst maar eens een serieus leven moet opbouwen. Om te beschrijven hoe groot zijn liefde voor haar is, flapt hij eruit dat hij zelfs de Mount Everest voor haar zal beklimmen. Zo sluiten ze een deal… maar weet Samy wel waar hij aan begint? Hoe hoog is de Mount Everest eigenlijk? Hij is eigenlijk alleen gewend de trappen van zijn flat te beklimmen, dus een berg….

Maar Samy wil zich bewijzen en zoekt sponsors voor zijn tocht, o.a. een plaatselijk radiostation gaat hem volgen. Zo vertrekt hij dus echt naar Nepal, om indruk te maken op de vrouw van zijn dromen en wordt langzaam een mediafenomeen. Gesteund door de mensen die hem volgen en de nieuwe vrienden die hij onderweg maakt zet hij door. Een hilarische film over vooroordelen, cultuurverschillen, doorzettingsvermogen, lef, vriendschap, motivatie en geloof in jezelf.

Tussendoor nog even een lekkere pauze met drinken en chips, en ook de popcorn ontbrak natuurlijk niet. Toen de film was afgelopen hebben we nog even nagepraat en samen opgeruimd, om daarna allemaal opgehaald te worden of naar huis te gaan. Het was weer een geslaagde YoungSeven-avond!

Namens de werkgroep YoungSeven

 

Musical Jonah – Laat je verrassen !

We kennen allemaal het verhaal van Jonah die 3 dagen in de walvis zat!

Maar wat heeft dit oude alom bekende Bijbelverhaal ons vandaag de dag nog te vertellen? Vluchten we net als Jonah weg als God iets van ons vraagt? Of geven we gehoor aan Hem? Het bijzondere verhaal van “Jonah” wordt in deze musical door de verteller Willem Poortvliet naar de huidige tijd gebracht.

Gospelkoor The Young Spirit Singers uit Dirkshorn o.l.v. Chris de Kroon omlijsten Jonah’s reis met eigentijdse liedjes van o.a. Trijntje Oosterhuis, Marco Borsato en Bob Dylan.

Deze voorstelling is geschikt voor jong en oud. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om geraakt te worden door dit inspirerende verhaal.

9 en 10 maart : Theater Vrij Zijn, Madame Curiestraat 2a in Alkmaar

17 maart : Gereformeerde Kerk, Middenweg te Andijk

Kaarten: digitale kaartverkoop via: www.tyss.nl

Voorverkoop: volwassenen 13 euro, kinderen t/m 12: 10 euro.

Aan de kassa: volwassenen 15 euro, kinderen t/m 12: 10 euro.

Info: www.tyss.nl