Nieuws

kop nieuws-groot

Overledenen

Op 24 maart is Bertus Huiberts overleden. Zijn uitvaart heeft op 30 maart plaatsgevonden. Bertus Huiberts is 89 jaar geworden.

Op 15 maart is Gré Bruijns-Pronk overleden. Haar bijzetting in het familiegraf op onze begraafplaats heeft plaatsgevonden op zaterdag 18 maart. Gré Bruijns is 85 jaar geworden.

In de week van 10 maart Anton Tran Quoc Tuan overleden. Zijn uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Op 10 maart is Piet Schilder overleden. De uitvaart heeft woensdag 15 maart plaatsgevonden. Piet Schilder is 88 jaar geworden.

Op 28 februari is Lisa Appelman-Hooiveld overleden. Haar uitvaart heeft 6 maart plaatsgevonden. Mevrouw Appelman is 83 jaar geworden.

Op 20 februari is Pater Gerard Remmers overleden. Zijn uitvaart heeft zaterdagmiddag 25 februari in de kloosterkerk in Nieuwe Niedorp plaatsgevonden. Pater Remmers is 73 jaar geworden.

Mogen de nabestaanden de kracht krijgen om dit grote verlies te kunnen dragen.

 

info avond

Parochieavond van de Heilige Familie kerk en de Heilig Hart van Jezus Kerk.

Graag nodigen wij u uit voor een parochieavond met als thema: Samenwerken!

Maandag 19 juni 2023 van 19.30 uur tot 21.00 uur

Buurthuis De Deel, Jan Glijnisweg 43, ’t Kruis

Als we liefhebben, delen en uitnodigen nemen we deel aan het grote werk dat wij samen een vitale kerk zijn.

Even een terugblik van de afgelopen jaren in de Vijfhoek.
Er is in de 8 jaar die achter ons liggen hard gewerkt met de 5 parochies maar het resultaat van echt samenwerken bleef uit. Daarom hebben we afgelopen januari afscheid genomen van elkaar.
De parochies ‘t Veld en Nieuwe Niedorp en Waarland gaan verder met Tuitjenhorn in een nieuw parochieverband, genaamd Franciscus, en met een nieuw bestuur. De twee parochies van ‘t Kruis en De Noord vormen nu samen een parochieverband. Ook zij hebben een nieuw bestuur dat graag met u in gesprek wil.

Wij zijn blij met de betrokkenheid van jong en oud in onze gemeenschappen, en er zijn vele vrijwilligers actief in onze kerken.
Eerder, op 12 april was er een parochieavond in De Noord. Op maandag 19 juni gaan we in gesprek met parochianen in ’t Kruis.

Wij zullen ons voorstellen en u vertellen wat we gaan doen. Maar het belangrijkste is dat we u de gelegenheid willen geven om met ideeën en initiatieven te komen om met elkaar samen kerk te zijn!
Bent u nieuwsgierig geworden en/of wilt u vragen en opmerkingen maken dan bent u van harte uitgenodigd.

Graag zien wij u!

Het bestuur:

Deken Ivan Garcia, voorzitter

Gea Klercq, secretaris

Matthijs Boeser, penningmeester

 

Pater Gerard Remmers

Zaterdag 29 april is de urn met daarin de as van pater Gerard Remmers in Babberich begraven. Gerard had aangegeven graag bij Jo Veldkamp te willen bijgezet. Met Jo heeft hij jaren lang samen gewerkt en samen gewoond. Beide waren kapucijner monniken.

In het bijzijn van zijn tweede moeder, onlangs 100 jaar geworden, leden van de familie Veldkamp en leden van zijn orde en enkele genodigden werd de bijzetting gedaan met een korte plechtigheid.

Het kleine Zonnelied van Franciscus was die dag zeker van toepassing, de zon scheen en er verscheen een zon  van rozen rondom de plaats waar de urn is begraven.

urn remmers

Toon Jorink, diaken.

 
Onze Communicanten

Hallo allemaal. Vanaf januari zijn wij weer begonnen met het 1ste Communieproject 2023. Met 5 kinderen gestart en gegroeid naar 8 kinderen die meedoen. De afgelopen maanden hebben zij bijzondere en leerzame bijeenkomsten gehad. We hebben thema’s gehad die gingen over delen en hebben we koekjes gebakken en uitgedeeld.eerste communie 2023
Ook het laatste avondmaal is nagespeeld en hadden we pastor Molenaar gevraagd of hij dit wilde komen uitleggen en letterlijk voordoen. Ook hebben we gelijk de schilderijen van de Kruistocht bekeken die in de kerk hangen.
Maar ook de aankomende tijd gaan we nog mooie momenten met de Communicanten beleven. Gaan we het Doopsel met ze naspelen en hebben we nog een uitje naar de Bavokerk, de mis bijwonen en een rondleiding die gaat over de kleuren in de kerk. Voor de kinderen wordt het nu wel spannend, de laatste bijeenkomsten; waarom doe je je Communie en hoe gaat dat in de kerk?
We oefenen dit geregeld zodat zij kunnen stralen op zondag 18 juni. Wij wensen alle Communicanten nog een fijne tijd toe. Maar ook de ouders wensen wij succes toe met de laatste voorbereidingen voor een bijzondere dag van hun dochter of zoon.

Groeten de Communie werkgroep

Vormsel
vormsel 1
Het Heilig vormsel wordt in De Noord iets anders gedaan dan in de meeste andere parochies. De vormelingen worden gedurende het vormsel jaar begeleid door jongeren van 19 a 20 jaar oud, deze jongeren, de begeleiders, hebben 7 jaar geleden zelf ook het Heilig vormsel gedaan en hebben nu al een stukje levenservaring wat zij aan de vormelingen mee kunnen geven. De begeleiders worden bijgestaan door de werkgroep vormsel. De werkgroep heeft binnen de parochie één hoofdtaak en dat is het heilig vormsel in goede banen te leiden, de leden van de werkgroep zijn tussen de 21 en de 25 jaar oud en kunnen rekenen op back-up van pastoor Tilma en de parochie. Ons doel is om de vormelingen op een leuke, gezellige manier iets bij te brengen over het geloof en het leven met als uiteindelijk doel het ontvangen van het heilig Vormsel.

Gezamelijk diner tussen de zorgstage en afsluitende kerkmis

 

De groep vormelingen wordt onderverdeeld in een aantal kleinere groepjes van circa 4 vormelingen en 4 vaste begeleiders. Het vormseljaar begint met een survivaltocht door De Noord waarbij de vormelingen hun begeleiders kunnen leren kennen. Hierna wordt het vormsel jaar in drie cycli opgedeeld, elke cyclus heeft een  vormsel 2 Een groepje vormelingen en begeleiders tijdens de survival

thema avond met de ouders, drie projectavonden met de vormelingen en een afsluitende activiteit en kerkmis. De afsluitende activiteiten zijn een zorgstage, een dagje naar Amsterdam en de laatste cyclus wordt afgesloten met de vormselviering waarbij de vormelingen het heilig vormsel ontvangen. Tevens nemen wij deel aan de 40mm, een sponsortocht voor het goede doel, en na die barre wandeltocht hebben we zeker een barbecue verdient in de pastorie tuin! Als laatste brengen de vormelingen nog een bezoek aan het bisdom in Haarlem tijdens de Bavodag. Voor het vormseljaar 2023/2024 hebben we al ongeveer 15 vormelingen dus doe ook mee! Voor aanmelden vul het aanmeld formulier in en bij vragen zoek contact met Gerben op 06-51129402 (voorkeur WhatsApp). Meedoen aan het project zonder dat je gedoopt bent of communie hebt gedaan is geen probleem omdat we niemand uitsluiten!

vormsel 3Met z’n allen naar Amsterdam op zoek naar mensen die de stad leefbaar houden, hier bezoeken we onder andere de stadsreiniging en gaan we een klein stukje van de stad opruimen.

 

~ Inschrijfformulier Vormsel~

Hallo toekomstige vormeling,

Bij deze kun je je inschrijven voor het vormsel, maar eerst zullen we even uitleggen wat het vormsel is. Het is een leuke manier om jouw klasgenootjes van jouw groep 8, volgend schooljaar nog te kunnen zien.

We gaan namelijk een aantal avonden met elkaar zitten waarbij jullie met jullie begeleiders uit gaan zoeken wie jullie zijn en wat jullie willen. Daarbij gaan we heel veel leuke dingen DOEN!

De beroemde en beruchte survival, een zorgstage, naar Amsterdam, de 40 mm lopen voor het goede doel en allerlei andere leuke dingen. Kortom, gewoon meedoen, ook als je niet bent gedoopt!

Om je in te kunnen schrijven hebben we een aantal dingen nodig.

Naam vormeling…………………………………………………………………………

𑂽 ik ben gedoopt en ik heb mijn eerste communie gedaan.

Namen ouders……………………………………………………………………………

Adres………………………………………………………………………………………

Postcode………………………………………………………………………………….

Woonplaats……………………………………………………………………………….

Jouw e-mail ………………………………………………………………………………

Mobiel nummer ouder 1………………………naam:…..…………….

Mobiel nummer ouder 2………………………naam..………………..

E-mail van jouw ouders 1……………………………………………………………….

E-mail van jouw ouders 2……………………………………………………………….

Dit formulier graag invullen, en een foto van het ingevulde formulier via Whatsapp naar Nick sturen. 06-29093579.

Uiterste aanmeldingsdatum is 25 juni 2023 maar eerder mag natuurlijk! :-)

 

Hartelijke groet,

De werkgroep van het vormsel

 

Voor eventuele vragen kunt U bellen of WhatsAppen met Nick Koopman: 06-29093579 of Gerben Plak: 06-51129402

 

Voor de ouders:

𑂽 Dit is de eerste keer dat een van mijn kinderen mee doet aan het vormsel.

Wij willen graag een whatsapp groep aanmaken met de telefoonnummers van een of beide ouders van ieder kind om te communiceren. Wij hopen op uw medewerking.

 

Pater Gerard Remmers

Na een kort ziekbed moeten wij afscheid nemen van Pater Gerard Remmers. Wij zullen zijn betrokkenheid bij het pastorale werk heel erg missen. Zijn bevlogenheid en enthousiasme waren tekenend voor Gerard.
Zaterdag a.s. wordt in dankbaarheid afscheid van hem genomen.

pater remmers1

 

“De dood is een nieuw avontuur

Vol dankbaarheid voor het leven en in volledig vertrouwen in God is teruggekeerd naar zijn Schepper

Gerard Remmers, Kapucijn

* 22-11-1949                                                                                     t 20-02-2023

Medebroeders

Familie

Vrienden

Wij vieren het leven van Gerard tijdens een eucharistieviering

op zaterdag 25 februari om 14.00 uur in de Kloosterkerk, Paadje 24, 1733 NE Nieuwe Niedorp.

Geen bloemen, draag kleding waar u zich prettig in voelt.Actie Kerkbalans 2023
Heeft als slogan “Geef vandaag voor de kerk van morgen”kerkbalans2023

Wat verwacht u van de kerk van morgen?

Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek. Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

Wij zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt.

De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2023 te kunnen uitvoeren.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

qrOok kunt u deze QR-code scannen met uw bank-app. Iedere bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad,

J.M.(Johan) Zwemmer,  Voorzitter Parochieraad

 


Heilige Familiekerk: 100 jaar in 2023

Vanuit de Parochieraad willen we hier aandacht aan geven. Ons voorstel is middels een aantal kleine werkgroepen met de geschiedschrijving aan de gang te gaan. Als er onder u mensen zijn die daaraan willen meedoen dat kunt u dat kenbaar maken aan de Parochieraad via info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl. En als u wat tips heeft dan horen wij die graag.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er weer gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie en alle andere mensen om ons heen. Ook zijn de voorganger en soms enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.


Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. koffieHet eerstvolgende spreekuur is  woensdag 5 juli 2022. U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

 

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen,
Na overleg met de voorzitter van onze Parochieraad wil ik u het volgende meedelen.

In onze vorige parochie Houten bestond de mogelijkheid om de Communie thuis te ontvangen als iemand door omstandigheden niet meer naar de kerk kon bij voorbeeld door ernstige ziekte of omdat het zitten in de kerk problematisch wordt. Heel fijn vond ik het om op deze manier bepaalde parochianen toch de kans te geven om de Communie te ontvangen.
Mocht er van uw kant behoefte bestaan om thuis de Communie te ontvangen bel dan gerust naar mij voor een afspraak.                                      Agaat Laan, telefoon 06 – 15 36 30 63.


Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven. Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.


GLAS-IN-LOOD in de Heilige Familie Kerk van Heerhugowaard-‘t Kruis

Tekst: Janneke van Zanten-van Wijk
Fotografie: Johan van Zanten

De oudste gebrandschilderde ramen van Heerhugowaard bevinden zich in de witte R.K. kerk van de Heilige Familie in ‘t Kruis. De kerk en pastorie zijn in 1924 ontworpen door architect Jan Klomp te Den Haag. De glas-in-loodramen in de apsis zijn vijfentwintig jaar later, ter gelegenheid van het  kerkjubileum vervaardigd. Deze kunstwerken, van de hand van de kunstenaar Han Bijvoet (1897-1975), zijn absoluut de moeite waard. Daarom komen zij voor in het standaardwerk: ‘Glas in lood in Nederland 1817-1968’.

De vier hoge gotische ramen in de apsis van de kerk, achter het altaar, stralen vanuit de verte met hun bonte kleurvlakken: rood, blauw, oranje en paars. De taferelen, met als thema De  Aankondiging, De Heilige familie, Drie Koningen en De vlucht naar Egypte strekken zich uit over het gehele raam.

glas in lood 1

Op het raam geheel links valt in een bonte kleurenmengeling de engel Gabriël op, met uitgespreide vleugels en zijn staf met de lelie, symbool van de zuiverheid van Maria in zijn linkerhand. De engel groet Maria, die knielt met haar handen tegen elkaar als in gebed en haar hoofd geneigd. Bovenin verschijnt de hand van God uit de hemel met daarnaast de duif, als symbool van de heilige geest. De scène speelt zich af in een kerk, getuige het knielbankje van Maria en de gotische ramen linksboven, waar doorheen we de toren van nog een kerk zien.

glas in lood 2In de traceringen staat het jaartal vermeld: ‘1949’. Het raam is gesigneerd op één van de gekleurd versierde tegels onderaan: ‘Geschilderd door Byvoet 1949, gebrand by Le Nobel’.

Han Bijvoet heeft de ramen ontworpen en geschilderd in een traditionele stijl, met invloed van de pre-rafaëlieten en de neogotiek. De figuren zijn groot weergegeven, met veel liefde voor het detail. Ze bewegen zich loom.

Allen, behalve het kind, zijn in zichzelf gekeerd, met geloken ogen. Ze lijken afkomstig uit een andere, hogere wereld. Hiermee wordt in de kerk een contemplatieve sfeer opgeroepen.


Han Bijvoet

De kunstenaar Han Bijvoet bezocht de Haarlemse School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten. Hij vervolgde zijn studie in Amsterdam aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten bij A. Derkinderen en R. Roland Holst.  Naast de vrije schilderkunst beoefende hij bij Roland Holst verschillende monumentale kunsten, waaronder gebrandschilderde ramen. De glas-in-loodramen vervaardigde hij in Haarlem in atelier Bogtman en atelier Le Nobel.
Bijvoet ontwierp voornamelijk ramen voor kerken in Noord- en Zuid-Holland, Bijvoorbeeld in de Vredeskerk, Amsterdam (1947,1950); kapel van de Mariastichting, Haarlem; Sint Engelmunduskerk, Driehuis (1960); kapel Hageveld, Heemstede; St. Petrus en Pauluskerk Leiden ; kapel grootseminarie, Warmond; kerk van de Goede Herder, Wassenaar.
De Sint Bavokathedraal in Haarlem verdient bijzondere aandacht. Voor deze kerk heeft de veelzijdige kunstenaar de kruiswegstaties gemaakt van tegelwerk, verder maakte hij wandschilderingen en houtsnijwerk voor bidstoelen. Daarnaast ontwierp hij voor de kathedraal veel glas-in-loodramen, waaronder de grote transeptramen. Op deze grote serie ramen, gemaakt tussen 1925 en 1957, is zijn ontwikkeling als glaskunstenaar goed is na te gaan. Zo zien we strak gestileerde figuren in de trant van zijn leermeester, de gemeenschapskunstenaar Roland Holst op zijn eerste ramen in de kapel van de Moeder van Smarten (1925). De ramen van het Bloedwonder van Alkmaar (1932) tonen een meer levendige compositie, waarbij de kleur rood overheerst. In de ramen van de Kerstkapel (1932, 1937) is het kleurgebruik bont te noemen. Deze bonte, vertellende stijl zet zich hierna voort in zijn latere ramen, waaronder de ramen van de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard.

Literatuur: C. Hoogveld (red): Glas in lood in Nederland 1817-1968, Uitg. SDU Den Haag 1989.

glas in lood 3

 

Op het raam geheel links valt in een bonte kleurenmengeling de engel Gabriël op, met uitgespreide vleugels en zijn staf met de lelie, symbool van de zuiverheid van Maria in zijn linkerhand. De engel groet Maria, die knielt met haar handen tegen elkaar als in gebed en haar hoofd geneigd. Bovenin verschijnt de hand van God uit de hemel met daarnaast de duif, als symbool van de heilige geest. De scène speelt zich af in een kerk, getuige het knielbankje van Maria en de gotische ramen linksboven, waar doorheen we de toren van nog een kerk zien.

glas in lood 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heilige familie, de naamgever van de kerk, prijkt links in het midden. De donkerrode doeken, waarin het kind is gewikkeld, steken mooi af tegen het hemelsblauwe gewaad van Maria. Rood en blauw, symbool voor de aarde en de hemel. Jozef draagt een lantaarn. Hij beschermt hen en wijst de weg. Boven hen welft het afdak van de stal, zo krijgen we een blik op de sterrenhemel, met de ster van Bethlehem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glas in lood 5

 

De drie wijzen uit het oosten, op het raam rechts in het midden, zijn gestileerd en statisch afgebeeld. De aandacht valt op hun kostbaar versierde gewaden. De wijze in het midden draagt helder blauw; de oudste draagt een donkerpaarse mantel en de jeugdige heeft een wit gewaad. De wijzen worden, zoals gebruikelijk, voorgesteld als koningen met gouden kronen. Ze brengen kostbare gaven, volgens de bijbel bestaand uit wierook, mirre en goud, naar het kind.

Hun wapens boven hen tussen de sterren, links met een kruis en rechts met drie kronen, verwijzen mogelijk naar Het Kruis en de drie koningen. De banderol onderaan bevat de profetie: ‘Een ster zal opgaan uit Jacob’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glas in lood 6

 

Het raam met ‘De vlucht naar Egypte’, geheel rechts, maakt een sprookjesachtige indruk, met het gebergte met de twee fraaie paleizen en de bloemen onderaan. Het tafereel is verder traditioneel weergegeven met de ezel die Maria en kind draagt en Jozef die hen leidt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.