Nieuws

kop nieuws-groot

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze koster Enny Beers – Schavemaker.

Enny was gedurende 29 jaar een gedreven en inspirerend koster. En ontving voor haar vele verdiensten voor kerk en parochiegemeenschap op 11 september 2016 de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Als Parochieraad zullen wij deze immer enthousiaste en sociaal bewogen vrouw ontzettend gaan missen. Zij was niet alleen koster, maar voor veel parochianen ook een belangrijk kerkelijk aanspreekpunt. Enny werd door onze Parochiegemeenschap gedragen.

De leegte die zij achterlaat is niet met woorden te vullen. Voor alles wat zij voor onze kerk heeft betekend, zullen wij haar in grote dankbaarheid blijven herinneren.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar echtgenoot Piet, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Er is een afscheidshoekje in de kerk. U kunt daar een kaarsje voor haar en de familie opsteken en een boodschap achterlaten.

De Parochieraad

Overledenen

Op 16 augustus is Niek Beers overleden. Zijn besloten uitvaart heeft 20 augustus plaatsgevonden. Dhr. Beers is 78 jaar geworden.

Op 9 juli is onze koster, Enny Beers-Schavemaker overleden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Enny is 74 jaar geworden.

Mogen zij rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Mag ik mij even voorstellen

Mijn naam is Henk Welker en kortgeleden ben ik benoemd tot penningmeester van de Heilige Familie Parochie. Hiermee ben ik de opvolger van Astrid Liefting, die na vele jaren het stokje wilde overdragen.

Ik ben geboren in 1960 in Wormer en na omzwervingen door het hele land ben ik in 1993 in Heerhugowaard komen wonen. Ik ben vader van 2 dochters en 1 zoon en opa van 2 kleindochters. Sinds 2011 ben ik, dankzij mijn vrouw Loan, in contact gekomen met de Heilige Familie Parochie. Van huis uit ben ik niet katholiek, maar ik ben wel gelovig opgevoed. In 2014 zijn Loan en ik getrouwd en wij hebben onze gelofte laten bevestigen in de kerk, onder leiding van pastor Slot.

Omdat Loan haar betrokkenheid met de kerk een aantal jaren heeft ingevuld via het deelnemen aan de voorbereidingen voor de 1e Communie, de inzet van onze dochter Celine als misdienaar en lid van het kinderkoor, maar zeker ook door de contacten met pastor Slot, ben ik mij steeds meer betrokken gaan voelen bij deze Parochie.

Omdat ik mij steeds meer betrokken voelde en ik begin dit jaar te horen kreeg dat er nieuwe invulling voor het penningmeesterschap werd gezocht, heb ik mij hiervoor kandidaat gesteld.

Ik heb een eigen administratiekantoor en vond het daarom logisch om mijn ervaring ter beschikking van deze Parochie te stellen. Mijn benoeming heeft helaas wel extra lang op zich laten wachten, want kort na mijn kandidaatstelling kregen wij te maken met Corona. Uiteindelijk is de benoeming kortgeleden toch afgerond.

Als jullie je afvragen welk gezicht er past bij de naam: ik ben sinds het weer toestaan van kerkdiensten, degene die bij het binnenkomen van de kerk jullie naam vastlegt in de aanwezigheidsregistratie, die we verplicht moeten bijhouden vanwege het corona-protocol. Ter afsluiting zou ik de wens willen uitspreken jullie regelmatig te kunnen begroeten in de kerk en dat ik het penningmeesterschap vele jaren invulling kan geven.

Ziekenzondag, 13 september

Komende zondag, 13 september, is de nationale Ziekendag, ooit ontstaan uit een initiatief van de Zonnebloem met als doel: aandacht voor zieken en zwakkeren in de maatschappij. Zoals u bekend zal zijn heeft onze parochie een PCI, vooral bedoeld om in te spelen op de noden van de mens. Dat kan zijn bij financiële nood, ziekte, handicap, eenzaamheid.

Genoemde zondag is vooral bedoeld dus voor de zieken. We hebben als PCI gemeend daar dit jaar aandacht aan te besteden omdat het een uitzonderlijk jaar is. Corona heeft een behoorlijke impact op de maatschappij.

Vanuit de PCI krijgen ouderen boven een bepaalde leeftijd een kaartje. We kunnen het echter niet alleen. Na de mis van zondag staan we buiten de kerk met bloemen. Deze zijn voor u of voor iemand die u kent en die u een hart onder de riem wilt steken.

De PCI leden, Marcel, Lida, Tiny, Aad en Loes

 

Mariaviering en Ritmisch koor uit De Noord

Het Ritmisch Koor Ritmisch Koor Heilig Hart uit Heerhugowaard-Noord bestaat al ruim dertig jaar lang en wordt gevormd door een enthousiaste groep zangers, zangeressen en muzikanten.

Op zondag 27 september verzorgen zij de muzikale begeleiding van de dienst die begint om 10.00 uur. Voorganger is Marion Bleeker. U bent van harte uitgenodigd. Wij hopen op een grote opkomst en gaan er volop van genieten samen met u! Dus gezinsleden, familie, vrienden en bekenden zijn genodigd om de 27e naar ‘t Kruis te komen.

Zondag 27 september 2020

lourdesreis 

MARIA VIERING

 10.00 uur

In de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard ‘t Kruis

 THEMA: “JA” ZEGGEN

 Voorganger: Marion Bleeker

 m.m.v. het Ritmisch koor uit de Noord (aangepast)

o.l.v. Trudi Hand

 

 

Welkom in onze kerk!

 Wij volgen nog steeds de protocollen en gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft. Het kan goed zijn dat u het allemaal wat welkomoverdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in onze kerk veilig en op z’n gemak voelt!


Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdkoffieag 7 oktober van 10.30 uur tot 11.30 uur.U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

 

Het hervatten van de vieringen vraagt ook van u de nodige aandacht.

  1. Aanmelden Iedereen die mee wil vieren in de kerk, moet zich bij de deuraanmelden. Dit kost enige tijd. Kom daarom een paar minuutjes eerder. Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd.Op deze manier houden we bij hoeveel mensen er in de kerk aanwezig zijn.
  2. Gezondheid Wij gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.
  3. Hygiëne Bij de ingang van de kerk zijn desinfectie middelen aanwezig. U wordt gevraagd om bij binnenkomst uw handen te reinigen.
  4. Plaatsen In de kerk wordt aangegeven waar u kunt gaan zitten. Daarbij geldt de anderhalve meter afstand. Personen uit één huishouden kunnen uiteraard wel naast elkaar zitten. Zorg in dat geval voor voldoende afstand met uw buren.
  5. Collecte De collecteschaal staat achter in de kerk. Bij het verlaten van de kerk kunt u daarin uw bijdrage doen.
  6. Communie Voor de communie komt u in één rij naar voren.  Ook in de rij houden we anderhalve meter afstand van elkaar. Neem zelf een klein flesje desinfecterende gel mee om uw handen te reinigen vóór het ontvangen van de communie. U ontvangt de communie van achter een ‘scherm’. Communie op de tong kan helaas niet.
  7. Zingen Omdat zingen mogelijk verspreiding van het virus in de hand werkt, zullen we nog niet samen zingen. Er zal ook geen koorzang zijn. Dit is een groot gemis. We zoeken naar andere manieren om de vieringen muzikaal in te vullen.
  8. Intentieboek Voorlopig is het intentieboek weggehaald. Dit doen we om contactbesmetting te voorkomen.

Het officiële protocol kunt u binnenkort vinden achterin de kerken. Daarin staan nog veel meer maatregelen. Als bestuur en parochieraden zullen we ons best doen om u zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop we in onze parochies daarmee omgaan.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in het kerkgebouw veilig en op z’n gemak voelt. Onze vieringen moeten geen bron van besmetting worden; ze moeten dienen tot ons heil en niet tot onheil.
Sommigen hebben veel last van de maatregelen rond het corona virus, of hebben zelfs met hele verdrietige situaties te maken; anderen ondervinden weinig moeilijkheden en redden zich goed. Samen vormen we één gemeenschap: ziek en gezond, zwak en sterk, jong en oud. We houden rekening met elkaar en steunen elkaar. Het is hoopgevend dat we binnenkort weer in de vieringen bij elkaar kunnen komen. Verzameld rond de Heer vinden we nieuwe kracht en ervaren we de verbinding met elkaar.

De komende maand zal het pastoresteam om de week een livestream viering verzorgen. Deze worden gehouden op Pinksteren, op zondag 14 juni en op zondag 28 juni. De link naar deze online vieringen vindt u op www.heilighartdenoord.nl.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!   Pastoor Tilma

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

 

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

 

 

1 (2)

2 (2)

3 (2)

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.