Nieuws

 

 

kop nieuws-groot

 

Overledenen

Op 12 februari is Graziella Pistone-La Rosa overleden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Graziella Pistone is 89 jaar geworden.

Op 26 januari is ons voormalig bestuurslid en koorlid Jan de Vries overleden. Zijn uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Jan de Vries is 86 jaar geworden.

Mogen zij rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.


Rozenkrans biddenmaria

In mei, Mariamaand, is het iedere woensdagavond vanaf 7 uur weer mogelijk samen de Rozenkrans te bidden. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Virtuele 40MM sponsorwandeltocht

Sinds jaar en dag is het een feit: op de zaterdag na Hemelvaartsdag vindt de sponsorwandeltocht van de 40MM plaats. Alle 40MM40 mm wandelaars lopen geld bijeen om alle 40MM projecten te kunnen ondersteunen. Dit betreft vele kleinschalige projecten in de minder ontwikkelde landen. De wandeltocht wordt gekenmerkt door de gezellige sfeer. Het straalt plezier uit van zowel de wandelaars als de talloze vrijwilligers om er een geslaagd evenement van te maken.

Helaas kan door corona dit jaar de wandeltocht niet in de bestaande vorm plaatsvinden, maar gelukkig wel in een nieuwe vorm: een virtuele sponsorwandeltocht! Dit betekent dat de wandelaars niet genieten van het mooie parcours zoals wij uitzetten, maar dat de wandelaars zelf kunnen bepalen wanneer, waar, welke en in hoeveel dagen zij de route lopen! Uiteraard mag er ook voor gekozen worden om niet de gehele 40 km te lopen. Dit alles wordt geregistreerd in een speciale app. We hebben de maand mei dan ook uitgeroepen tot ‘mei wandelmaand’. Een totaal nieuwe opzet, maar wel passend voor deze tijd. Juist nu is het zo belangrijk om te sporten en fit te blijven, dus we hopen vele wandelaars jong en oud (uit heel West-Friesland en daarbuiten) te kunnen motiveren om sponsorgeld in te zamelen en de wandelschoenen aan te trekken!

Kinderroute

Net zoals altijd hebben wij ook nu aan de kleine wandelaars gedacht. Je kunt ervoor kiezen om samen met je kind(eren) een route van 4 km te lopen.

Hoe gaat het in zijn werk?

–  Download de Racemap app.

–  Ga naar onze website www.40mm.nl en schrijf je in (dit kan vanaf 1 april tot uiterlijk

24 april 2021)!

–  Check je mailbox of je de bevestigingsmail hebt ontvangen.

–  Download het sponsorformulier vanaf onze site en laat je door zoveel mogelijk mensen

sponsoren.

–  Eind april ontvang je de instructiemail waar je startnummer in zit en de uitleg over het gebruik

van de app.

–  Het is mei! Trek je wandelschoenen aan en geniet van de omgeving, de rust, het kletsen met

een bekende, etc. Doe het op je eigen manier, hoe jij het wil!

Samen lopenwandelen

Omdat wij nu nog niet weten welke coronamaatregelen gelden in mei, denken wij dat het lopen met een groep niet mogelijk zal zijn. Hoe leuk is het dan ook dat je alle bekenden die meelopen live kunt volgen via de app? Contactpersoon is Vera Ruiter.

 

Onze vrijwilligers

Binnen onze parochie zijn ruim 135 vrijwilligers actief. Zonder al deze mensen zouden alle activiteiten zoals die er nu zijn, geen doorgangtulpen kunnen vinden. De Parochieraad is dus heel erg blij met al deze vrijwilligers!

Als dank daarvoor heeft de Parochieraad alle vrijwilligers een mooie en grote bos tulpen aangeboden afkomstig van Niels Jonker. Tevens was bijgevoegd een ansichtkaart die ieder zou kunnen toesturen aan iemand uit zijn of haar kennissenkring! En om het te vergemakkelijken, er zat al een postzegel op! En om dit alles ‘Coronaproof’ te laten verlopen werden de tulpen door de vrijwilligers zelf opgehaald.

Nogmaals, dank aan onze vrijwilligers!

1e H. Communie

Begin 2020 hebben we het 1e Heilige communieproject opgestart met 8 kinderen. Helaas hebben we dit moeten stopzetten vanwege covid-19 in maart 2020. Wij hebben het daarna niet meer kunnen oppakken door de strenge covid-19 maatregelen die hierbij kwamen kijken. Wij hebben in november 2020 de koppies weer bij elkaar gestoken voor het 1e communieproject 2021 om te kijken hoe wij dit konden inpassen in het 1e communieproject.

Gelukkig hebben bijna alle ouders van de kinderen van 2020 zich weer opgegeven voor het project van 2021. En hier zijn nog 8 nieuwe kinderen aan toegevoegd. Hierdoor komen we op een groep van 14 kinderen uit. Wij vinden dit natuurlijk ontzettend fijn!

Op woensdag 6 januari 2021 hebben we een digitale informatieavond voor de ouders van de communicanten gehad. Hierin werden de plannen gepresenteerd en konden de ouders vragen stellen over het project.

Al snel werd duidelijk dat door de lock down de bijeenkomsten niet fysiek plaats konden vinden en hebben we samen met de ouders besloten om deze net als de informatieavond digitaal te laten plaatsvinden.

Wij hebben inmiddels op 10 januari, 24 januari en 7 februari de eerste bijeenkomsten met de kinderen gehad en hebben op 14 februari de kinderen in de kerk voorgesteld. De kinderen hebben allemaal een prachtige klaver gemaakt die wij in de kerk hebben opgehangen. Het thema van het project is ‘geluksvogels’. Helaas mochten de kinderen zich door de covid-19 maatregelen niet zelf voorstellen en hebben Judith en Debby dit voor hen gedaan.

Omdat de kinderen nu weer naar school toe gaan en de maatregelen in de kerk anders zijn wat betreft de covid-19 maatregelen konden wij eindelijk de groep uitnodigen om op zondag 7 maart bijeen te komen om het laatste avondmaal en de lijdensweg van Jezus uit te leggen met de bijbehorende afbeeldingen in de kerk.

Aankomende weken werken we naar Palmpasen toe en het stond in de planning om de kinderen weer palmpaasstokken te laten maken. Dit gaat helaas niet maar ook hier hebben we net als vorig jaar een passende oplossing voor gevonden en zullen met de kinderen dit zeker niet overslaan.

De komende weken zullen we onze activiteiten in de kerk op gepaste wijze voortzetten en zullen we moeten kijken hoe we de overige bijeenkomsten kunnen laten plaatsvinden. Wij gaan in ieder geval met het volste vertrouwen en mogelijkheden de kinderen voorbereiden op hun eerste heilige communie op zondag 20 juni 2021.

Met vriendelijke groet,

Mathijs van Langen, Judith Groot en Debby Zwemmer.

Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 5 mei van 10.30 uur tot 11.30 uur.

U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

 

Nieuwe lectrice

Mij, Agaat Laan, werd gevraagd om lectrice te worden in onze geloofsgemeenschap.
Mijn man is Jan Gresnigt, de kersverse koster van de parochie en Jan heeft al iets verteld over ons dienstbaar zijn in onze vorige parochie te Houten. Fijn vind ik het ook om op deze manier betrokken te zijn in onze kerk.
En bijzonder om te weten: ik ben een geboren Heerhugowaarder en stond als juffrouw Laan aan de Familieschool in ’t Kruis van 1966 tot 1973.

Tot ziens!


Fotowedstrijd Vrijheid en Mensenrechten in het kader van 4-5 mei

De Amnesty groepen van Alkmaar, Heerhugowaard-Koggenland en Schagen-Hollands Kroon schrijven een wedstrijd uit voor de mooiste enmei meest aansprekende foto’s over het thema Vrijheid en Mensenrechten. Doe je mee? Deelname is voor jong en oud en er zijn geen kosten aan verbonden.
Stuur vóór 20 april een foto over dit thema met een titel en korte beschrijving naar: info@amnestyheerhugowaard.nl Vermeld daarbij je naam en leeftijd.
Een deskundige jury beoordeelt de foto’s en kiest de meest aansprekende uit. De winnende foto’s worden onder vermelding van jouw naam geëxposeerd rond en na 4-5 mei in een reizende tentoonstelling.
Als je mee doet geef je toestemming dat wij de foto’s mogen gebruiken voor de expositie, op scholen, bij dialogen, op website en sociale media met vermelding van de naam van de maker. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Wil je meedoen en wil je in gesprek/dialoog over dit onderwerp, neem contact met ons op.

Voor meer informatie en voorwaarden zie: www.heerhugowaard.amnesty.nl of mail naar info@amnestyheerhugowaard.nl

 

Actie Kerkbalans 2021 heeft als slogan “Geef vandaag voor de kerk van morgen ”

geef kerkbalansEen plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen!

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag, of nu, in de periode van Covid-19.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.

Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden binnenkort een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.geef voor je kerk

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2021 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad,

Johan Zwemmer, voorzitter

Welkom in onze kerk

De maximale groepsgrootte van 30 personen is nog steeds bepalend voor onze li­tur­gische vie­rin­gen. Bij uitvaarten is dit 100 personen. Wij volgen nog steeds de protocollen en gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in onze kerk veilig en op z’n gemak voelt. Op onze website leest u steeds de meest actuele informatie.

 

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

Stichting Helpende Hand

Wij zijn 10 jaar geleden begonnen met inzamelen van goederen en hebben 3 jaar geleden besloten om er een stichting van te maken.helpende hand

Wij ondersteunen de minima met diverse goederen zoals voedingsmiddelen, huisraad, speelgoed en kleding. Wij doen dit alles vanuit huis en beschikken over een kleine opslag voor de gedoneerde spullen. Tevens proberen wij elk jaar cadeaus in te zamelen voor kinderen uit gezinnen die opgroeien rond de armoedegrens, zoals speelgoed en kleding (nieuw of z.g.a.n.). Dit omdat zij daardoor nauwelijks Sinterklaas of Kerstmis kunnen vieren.

Ook zamelen wij het hele jaar door voedingsmiddelen in, die wij kunnen gebruiken om pakketten voor die gezinnen te maken. U kunt deze goederen het hele jaar door brengen bij Marcel Dekker, Korteweg 8 te Heerhugowaard.

U kunt het ook laten ophalen, telefoon Marcel:  06 – 302 856 01. Financiële bijdrages zijn van harte welkom voor het aanschaffen van producten. Stichting Helpende Hand, NL17INGB 0007 1255 28. Info: www.sthelpendehand.eu. KvK 65192761.

Onze dank, namens Stichting Helpende Hand.

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.