Nieuws

Overledene

Op 29 november is mevrouw Luus de Dood-Berger overleden. De herdenkingsdienst is op 3 december gehouden. Mevrouw de Dood is 83 jaar geworden.

Op 21 november is mevrouw Maria Caecilia Vork-de Graaf overleden. Op woensdag 27 november heeft haar uitvaart plaatsgevonden.  Mevrouw Vork-de Graaf is 65 jaar geworden.

Mogen zij rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Allerzielen 2019

Een mooie viering van Allerzielen op zaterdag 2 november om 19.00 uur! De voorganger in deze viering was diaken Molenaar. Na de viering gingen we naar het kerkhof alwaar na een gebed door diaken Molenaar de graven werden gezegend. En na afloop nog even een kopje thee of koffie achter in de kerk.

Maandelijks spreekuur

koffieIedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 4 december van 10.30 uur tot 11.30 uur. U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee, met Mieke en Ed de Vries.

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

RITMISCH KOOR VOOR DE KERST! KOM LEKKER MEEZINGEN!

Dit jaar breekt de Heilige familiekerk met een traditie: op dinsdag 24 december 2019, kerstavond, om 22.30 uur zal ons gemengd koor voor het eerst in jaren niet meer de zang bij deze dienst verzorgen.

Een aantal mensen binnen onze kerk wil dit gat graag opvullen door een ritmisch koor te vormen. Dit koor zal wat hippere Nederlandse kerstliederen ten gehore gaan brengen.

De muzikale begeleiding bestaat uit:

Dirigent: Natasja van Steen

Drum: Peter Appel

Piano: Marc de Bont

We hebben al een aantal goede zangers bereid gevonden om het koor te vormen, maar er kunnen altijd mensen bij! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Heb je zin om mee te komen zingen op kerstavond 24 december om 22.30 uur dan ben je van harte welkom!
De repetities vinden iedere maandag van 20.00 – 21.30 uur plaats in de Heilige Familiekerk op maandag 18 november, 25 november, 2 december, 9 december, 16 december en 23 december.

Locatie: Heilige familiekerk, J. Glijnisweg 30, 1703 RL Heerhugowaard
Vanaf 19.45 is de deur open. De repetitie start om 20.00 uur.
18 november starten we eenmalig om 19.30 uur in de parochiezaal met koffie en thee om elkaar te leren kennen.

Je kan je vooraf aanmelden bij Astrid de Bont: astriddebont@planet.nl. Vermeld in de e-mail dan even je (mobiele) telefoonnummer. Mocht je spontaan zin hebben om te komen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom! Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Astrid!

We hopen jullie allemaal te zien op de repetities en we gaan er iets moois van maken!

 

INFORMATIE OVER DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Ook in 2020 kunnen kinderen uit groep 4 van de basisschool hun Eerste Heilige Communie doen in de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard ‘t Kruis. De kinderen worden tijdens een 6-tal bijeenkomsten, die van start gaan in januari 2020, voorbereid op hun Communie.

De Eerste Heilige Communie zal worden gehouden op zondag 7 juni 2020

Indien uw kind ook mee wil doen verzoeken wij u uiterlijk vóór 1 december a.s. onderstaand formulier in te vullen en te zenden naar: debbyzwemmer@hotmail.com. Voor vragen kunt u ook terecht op dit adres.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep 1e Heilige Communie

Debby Zwemmer     (06-30570936)

…………………………………………………………………………………………………

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Naam kind: …………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………

Postcode, woonplaats: ……………………………………………………………………..

E-mail adres: …………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………..

Basisschool: …………………………………………………Groep ……………………….

Is uw kind gedoopt: ja/nee

Bij welke parochie staat uw kind ingeschreven: ……………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Bijzonderheden, bv. allergieën/gezinssituatie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Hulp gevraagd bij de voorbereidingen! Belangstelling om ons te helpen bij de bijeenkomsten of om onze werkgroep te versterken? Laat het ons weten.

Ook indien u hierover nog vragen heeft, kunt u terecht bij Debby.

Ouder, …………………………………………………………………., wil graag een actieve bijdrage leveren aan de voorbereidingen.

Alvast bedankt!!!

kop nieuws-groot        Vormsel 2020

Na de Doop en de 1e Heilige Communie kunnen jongens en meisjes kiezen voor het sacrament van het Vormsel.

De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats op een bijzonder moment in het leven van tieners: ze

gaan de grote stap maken naar de middelbare school en hun volwassenheid ontluikt. We nodigen alle tieners uit die in groep 8 zitten, of tussen 11 en 14 jaar oud zijn, om komend jaar mee te doen met de voorbereiding op het Vormsel.

In een aantal bijeenkomsten gaan we samen nadenken en praten over thema’s als volwassen worden, relaties en vriendschappen, talenten ontwikkelen en levenskeuzes. Wij vinden het belangrijk om in de voorbereiding de deelnemende tieners aan te spreken op hun eigen ideeën en geloof. En er is ruimte om dit persoonlijk te onderzoeken en alle vragen te stellen die opkomen.

Ter voorbereiding op het Vormsel wordt een informatieavond gehouden op maandag 13 januari in de pastorie van de Heilige Familiekerk, aanvang 19.30 uur. Op deze avond zal onder andere uitleg worden gegeven over het Vormsel, de datums waarop we de bijeenkomsten zullen hebben en wat het project inhoudt.

Voor aanmelding graag onderstaande gegevens mailen naar: astriddebont@planet.nl. Lukt dat niet, dan graag de gegevens invullen en het strookje deponeren in de brievenbus van de Heilige Familiekerk.

Groeten van de Vormsel werkgroep,

Simone Schröder, Mathijs van Langen, Oscar de Bont en Astrid de Bont

—————————————————————————————————————–

Gegevens van de vormeling:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel nummer ouder / verzorger:

E-mail adres ouder / verzorger:

 

Sacrament van de zieken

Zoals dit voorjaar in SamenKerk beschreven werd, stellen wij voor om ook in onze parochie in kleine kring een gezamenlijke viering van het sacrament van de zieken te houden, bijvoorbeeld in de pastorie. Daar zouden ouderen en andere belangstellenden bij aanwezig kunnen zijn. Gelovige christenen kunnen daar troost en bemoediging vinden en kracht om te aanvaarden, wat op hun weg komt. Het wordt daarom het sterktesacrament genoemd. Indien u nadere informatie wilt of belangstelling hebt kunt u dit kenbaar maken aan een van de bestuursleden of via een e-mail aan de kerk: info@heiligefamilieparochie.nl

 

 

Kinderkoor zoekt versterking!

kkHet Kruizer Kinderkoor verzorgt circa 7 keer per jaar de muzikale ondersteuning van de gezinsvieringen in de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard ‘t Kruis. Zij zingen eigentijdse kerkelijke liedjes. Het kinderkoor staat al meer dan 16 jaar onder bezielende leiding van Judith. De muzikale begeleiding op de keyboard wordt verzorgd door Femke.

Ieder jaar is er een natuurlijk verloop van de kinderen van het kinderkoor. Hierdoor is er ook nu ruimte voor versterking. Heb je zin om te zingen en ben je tussen de 6 en 12 jaar jong, dan ben je van harte welkom. Jaarlijks wordt een Kinderkooruitje georganiseerd!

Het kinderkoor oefent, met uitzondering van de schoolvakanties, iedere maandag van 18.30 uur tot 19.15 uur in de Heilige Familiekerk, Jan Glijnisweg 30 te Heerhugowaard.

Wil je een keer vrijblijvend komen kijken of meezingen, kom dan op een maandag voor 18.30 uur en meldt je dan bij Judith. Voor meer informatie graag een e-mail naar info@heiligefamilieparochie.nl

Fijn als je ons komt versterken!


PCI

De PCI  binnen uw kerkgemeenschap is er voor u. Naast de aandacht voor armoede  (voedselbank en kledingactie) is de PCI de laatste jaren vooral een bezoekersgroep.
De leden van de PCI weten niet altijd wie ziek is of eenzaam en wie het op prijs stelt om een bezoek te krijgen vanuit de parochie.caritas1
Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Marcel Dekker, tel: 06 30285601, email pamade@quicknet.nl of Loes Veldman, tel. 0725711952, email L. Veldman@hetnet.nl

Indien u iemand kent waarvan u denkt dat die een bezoek zou kunnen gebruiken, kunt u dat ook  aan Marcel of Loes doorgeven.
Indien de telefoon niet wordt opgenomen, laat dan uw naam en telefoonnummer achter zodat u kan worden teruggebeld.

 

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.