Nieuws

kop nieuws-groot

Overledenen

Op 10 januari is Siem van Langen overleden. De uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden. De heer van Langen is 86 jaar geworden.

Op 7 december is onze oud-koster Theo Schavemaker overleden. Zijn gezongen uitvaart heeft dinsdag 13 december plaatsgevonden.
Theo is 84 jaar geworden.

Op 15 september is Theo Mol overleden. Zijn gezongen uitvaart heeft op  20 september plaatsgevonden. Theo is 88 jaar geworden.

Mogen de nabestaanden de kracht krijgen om dit grote verlies te kunnen dragen.


Actie Kerkbalans 2023
Heeft als slogan “Geef vandaag voor de kerk van morgen”kerkbalans2023

Wat verwacht u van de kerk van morgen?

Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek. Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

Wij zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt.

De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2023 te kunnen uitvoeren.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

qrOok kunt u deze QR-code scannen met uw bank-app. Iedere bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad,

J.M.(Johan) Zwemmer,  Voorzitter Parochieraad
‘One of us’muzieknoot

Deze fraaie combinatie van, voor onze bekende, muzikanten belooft een en mooie viering muzikaal te begeleiden op zondag 22 januari om 10.00 uur. De voorganger is diaken Molenaar. We kijken er naar uit u te verwelkomen!
 

Heilige Familiekerk: 100 jaar in 2023

Vanuit de Parochieraad willen we hier aandacht aan geven. Ons voorstel is middels een aantal kleine werkgroepen met de geschiedschrijving aan de gang te gaan. Als er onder u mensen zijn die daaraan willen meedoen dat kunt u dat kenbaar maken aan de Parochieraad via info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl. En als u wat tips heeft dan horen wij die graag.

 

Vrijwilligersavond 2023

Zonder vrijwilligers kan onze parochie niet bestaan! Dit jaar wordt op dinsdag 31 januari in De Deel de vrijwilligersavond georganiseerd. De Parochieraad doet dit om de meer dan 120 vrijwilligers te bedanken voor hun inzet!

Het wordt een gezellige avond met een gevarieerd programma. Inloop vanaf 19.40 uur, het officiële programma start om 20.00 uur met een openingswoord van voorzitter Johan Zwemmer. Alle vrijwilligers ontvangen voor deze avond persoonlijk een uitnodiging. Mocht u wel vrijwilliger zijn maar rond half januari nog geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u dit per email melden bij info@heiligefamilieparochie.nl.


1ste Heilige Communie-groep

Wij, Linda en Judith zijn een onderdeel van de 1ste Heilige Communie Werkgroep. Wij beginnen altijd in september/oktober met de voorbereidingen voor de 1ste Heilige Communie voor het jaar erna.
In januari beginnen we met een informatie-avond speciaal voor ouders. Deze bijeenkomst is zonder de kinderen.

Als u uw kind al wilt opgeven dan kan dat op: ginger3006@hotmail.com of via 06-36364678.

Groeten van de Communie Werkgroep.


Uitnodiging voor de Stille Omgang op zaterdag 18 maart 2023

Georganiseerd door het Comité  Heerhugowaard de Noord en omstreken.

Ieder jaar vertrekt een groep mensen `s morgens vroeg om de voettocht Heerhugowaard Noord – Amsterdam te volbrengen. Dit vindt plaats op de zaterdag na 15 maart, de dag van het Mirakel van Amsterdam in 1345. Een tocht vol bezinning en goede gesprekken. `s Avonds laat bezoeken ze de Eucharistieviering in de Krijtbergkerk. Aansluitend lopen ze samen met vele andere pelgrims uit heel Nederland de Stille Omgang, de tocht door Amsterdam waarin het Mirakel van Amsterdam wordt herdacht.

Ieder heeft zo zijn eigen motivatie om aan deze tocht deel te nemen. Ieder ervaart de voldoening om voor zichzelf, maar vooral samen als groep, deze pelgrimstocht te volbrengen.

Praktische informatie:

 • Ontvangst om 8.00 uur bij de kerk in Heerhugowaard-Noord.
 • Vertrek rond 8.30 uur na de pelgrimszegen.
 • De tocht is ongeveer 57 km. Het is echt een flinke tocht met stevig tempo, wees daarvan bewust om teleurstelling te voorkomen.
 • Tijdens de tocht hebben we 5 tussenstops waarvan één met warme maaltijd.
 • Er is de hele dag EHBO en een volgbusje aanwezig.
 • U kunt met de touringcar mee terug rijden, we zijn rond 2.00 uur `s nachts in Heerhugowaard-Noord.
 • U kunt ook op eigen gelegenheid terugreizen.
 • Kosten voor de hele dag, inclusief busreis € 47,50.  Zonder busreis € 38,50.
 • Er kunnen 80 mensen deelnemen.
 • Na aanmelden sturen we U het inschrijfformulier.
 • Eind februari ontvangt U dan de route, aanvullende informatie en de deelnemerslijst.
 • Advies om U zo spoedig mogelijk aan te melden i.v.m. het max. aantal deelnemers.

Aanmelden kan bij Jan Jong via de mail: stilleomganghhw@gmail.com of tel: 06 – 2278 1488.

Warme groet van het  Stille Omgang comité:

Arie Botman , Jan Nanne , Jan Giling en Jan Jong

 

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er weer gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie en alle andere mensen om ons heen. Ook zijn de voorganger en soms enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. koffieHet eerstvolgende spreekuur is  woensdag 1 februari 2022. U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen,
Na overleg met de voorzitter van onze Parochieraad wil ik u het volgende meedelen.

In onze vorige parochie Houten bestond de mogelijkheid om de Communie thuis te ontvangen als iemand door omstandigheden niet meer naar de kerk kon bij voorbeeld door ernstige ziekte of omdat het zitten in de kerk problematisch wordt. Heel fijn vond ik het om op deze manier bepaalde parochianen toch de kans te geven om de Communie te ontvangen.
Mocht er van uw kant behoefte bestaan om thuis de Communie te ontvangen bel dan gerust naar mij voor een afspraak.                                      Agaat Laan, telefoon 06 – 15 36 30 63.

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven. Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

GLAS-IN-LOOD in de Heilige Familie Kerk van Heerhugowaard-‘t Kruis

Tekst: Janneke van Zanten-van Wijk
Fotografie: Johan van Zanten

De oudste gebrandschilderde ramen van Heerhugowaard bevinden zich in de witte R.K. kerk van de Heilige Familie in ‘t Kruis. De kerk en pastorie zijn in 1924 ontworpen door architect Jan Klomp te Den Haag. De glas-in-loodramen in de apsis zijn vijfentwintig jaar later, ter gelegenheid van het  kerkjubileum vervaardigd. Deze kunstwerken, van de hand van de kunstenaar Han Bijvoet (1897-1975), zijn absoluut de moeite waard. Daarom komen zij voor in het standaardwerk: ‘Glas in lood in Nederland 1817-1968’.

De vier hoge gotische ramen in de apsis van de kerk, achter het altaar, stralen vanuit de verte met hun bonte kleurvlakken: rood, blauw, oranje en paars. De taferelen, met als thema De  Aankondiging, De Heilige familie, Drie Koningen en De vlucht naar Egypte strekken zich uit over het gehele raam.

glas in lood 1

Op het raam geheel links valt in een bonte kleurenmengeling de engel Gabriël op, met uitgespreide vleugels en zijn staf met de lelie, symbool van de zuiverheid van Maria in zijn linkerhand. De engel groet Maria, die knielt met haar handen tegen elkaar als in gebed en haar hoofd geneigd. Bovenin verschijnt de hand van God uit de hemel met daarnaast de duif, als symbool van de heilige geest. De scène speelt zich af in een kerk, getuige het knielbankje van Maria en de gotische ramen linksboven, waar doorheen we de toren van nog een kerk zien.

glas in lood 2In de traceringen staat het jaartal vermeld: ‘1949’. Het raam is gesigneerd op één van de gekleurd versierde tegels onderaan: ‘Geschilderd door Byvoet 1949, gebrand by Le Nobel’.

Han Bijvoet heeft de ramen ontworpen en geschilderd in een traditionele stijl, met invloed van de pre-rafaëlieten en de neogotiek. De figuren zijn groot weergegeven, met veel liefde voor het detail. Ze bewegen zich loom.

Allen, behalve het kind, zijn in zichzelf gekeerd, met geloken ogen. Ze lijken afkomstig uit een andere, hogere wereld. Hiermee wordt in de kerk een contemplatieve sfeer opgeroepen.


Han Bijvoet

De kunstenaar Han Bijvoet bezocht de Haarlemse School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten. Hij vervolgde zijn studie in Amsterdam aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten bij A. Derkinderen en R. Roland Holst.  Naast de vrije schilderkunst beoefende hij bij Roland Holst verschillende monumentale kunsten, waaronder gebrandschilderde ramen. De glas-in-loodramen vervaardigde hij in Haarlem in atelier Bogtman en atelier Le Nobel.
Bijvoet ontwierp voornamelijk ramen voor kerken in Noord- en Zuid-Holland, Bijvoorbeeld in de Vredeskerk, Amsterdam (1947,1950); kapel van de Mariastichting, Haarlem; Sint Engelmunduskerk, Driehuis (1960); kapel Hageveld, Heemstede; St. Petrus en Pauluskerk Leiden ; kapel grootseminarie, Warmond; kerk van de Goede Herder, Wassenaar.
De Sint Bavokathedraal in Haarlem verdient bijzondere aandacht. Voor deze kerk heeft de veelzijdige kunstenaar de kruiswegstaties gemaakt van tegelwerk, verder maakte hij wandschilderingen en houtsnijwerk voor bidstoelen. Daarnaast ontwierp hij voor de kathedraal veel glas-in-loodramen, waaronder de grote transeptramen. Op deze grote serie ramen, gemaakt tussen 1925 en 1957, is zijn ontwikkeling als glaskunstenaar goed is na te gaan. Zo zien we strak gestileerde figuren in de trant van zijn leermeester, de gemeenschapskunstenaar Roland Holst op zijn eerste ramen in de kapel van de Moeder van Smarten (1925). De ramen van het Bloedwonder van Alkmaar (1932) tonen een meer levendige compositie, waarbij de kleur rood overheerst. In de ramen van de Kerstkapel (1932, 1937) is het kleurgebruik bont te noemen. Deze bonte, vertellende stijl zet zich hierna voort in zijn latere ramen, waaronder de ramen van de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard.

Literatuur: C. Hoogveld (red): Glas in lood in Nederland 1817-1968, Uitg. SDU Den Haag 1989.

glas in lood 3

 

Op het raam geheel links valt in een bonte kleurenmengeling de engel Gabriël op, met uitgespreide vleugels en zijn staf met de lelie, symbool van de zuiverheid van Maria in zijn linkerhand. De engel groet Maria, die knielt met haar handen tegen elkaar als in gebed en haar hoofd geneigd. Bovenin verschijnt de hand van God uit de hemel met daarnaast de duif, als symbool van de heilige geest. De scène speelt zich af in een kerk, getuige het knielbankje van Maria en de gotische ramen linksboven, waar doorheen we de toren van nog een kerk zien.

glas in lood 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heilige familie, de naamgever van de kerk, prijkt links in het midden. De donkerrode doeken, waarin het kind is gewikkeld, steken mooi af tegen het hemelsblauwe gewaad van Maria. Rood en blauw, symbool voor de aarde en de hemel. Jozef draagt een lantaarn. Hij beschermt hen en wijst de weg. Boven hen welft het afdak van de stal, zo krijgen we een blik op de sterrenhemel, met de ster van Bethlehem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glas in lood 5

 

De drie wijzen uit het oosten, op het raam rechts in het midden, zijn gestileerd en statisch afgebeeld. De aandacht valt op hun kostbaar versierde gewaden. De wijze in het midden draagt helder blauw; de oudste draagt een donkerpaarse mantel en de jeugdige heeft een wit gewaad. De wijzen worden, zoals gebruikelijk, voorgesteld als koningen met gouden kronen. Ze brengen kostbare gaven, volgens de bijbel bestaand uit wierook, mirre en goud, naar het kind.

Hun wapens boven hen tussen de sterren, links met een kruis en rechts met drie kronen, verwijzen mogelijk naar Het Kruis en de drie koningen. De banderol onderaan bevat de profetie: ‘Een ster zal opgaan uit Jacob’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glas in lood 6

 

Het raam met ‘De vlucht naar Egypte’, geheel rechts, maakt een sprookjesachtige indruk, met het gebergte met de twee fraaie paleizen en de bloemen onderaan. Het tafereel is verder traditioneel weergegeven met de ezel die Maria en kind draagt en Jozef die hen leidt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.