Nieuws

Overledenen

Op 4 augustus  is To Mul-de Boer overleden. Haar gezongen uitvaartdienst heeft zaterdag 10 augustus plaatsgevonden. Mevrouw Mul is 92 jaar geworden.

Op 30 juli is Rie Fontijn-Breure overleden. Haar gezongen uitvaartdienst was maandag 5 augustus. Mevrouw Fontijn is 88 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

Rozenkrans bidden

In oktober wordt in de kerk iedere woensdagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Allerzielen 2019

Graag nodigen wij u uit voor de Allerzielenviering op zaterdag 2 november om 19.00 uur. De voorganger in deze viering is diaken I.2 nov Molenaar.

Juist op die dag beseffen we meer dan anders dat het leven broos en eindig is. We staan stil bij het verdriet en het gemis van dierbaren. In deze viering maken we als het ware een kring om elkaars verdriet en zoeken we een weg naar hoop en licht.

Van al degenen die vanuit onze kerk zijn uitgedragen is er bij de uitvaart een gedachteniskruisje aangebracht bij Maria. Graag nodigen wij de familieleden / nabestaanden uit dit kruisje tijdens de viering in ontvangst te nemen. De kaarsen die we branden voor de overledenen van dit jaar ontsteken we aan de Paaskaars, symbool van hoop en bevrijding.

Vervolgens is iedereen van harte uitgenodigd om in processie mee te gaan naar het kerkhof alwaar na een gebed door Diaken Molenaar de graven worden gezegend. Achterin de kerk zijn graflichten verkrijgbaar.

Afsluitend is er de mogelijkheid om achter in de kerk elkaar te ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

 

Femke

 

Nieuwe boek pastor Paul Vlaar ‘Tel je zegeningen’

pastor vlaarHet boek is voor € 9,95 te verkrijgen bij boekhandel Copy Power in Obdam. Tevens is het boek te koop na afloop van de viering op zondag 8 september achterin de kerk. Het boek kan ook online besteld worden via www.ocheda.nl/pastorpaulvlaar

De opbrengst van het boek is voor de Stichting ‘Vrienden van het Sportcentrum San Nicolas’. In deze stad en haar directe omgeving woont het minder welvarende deel van Aruba. Onder hen zijn veel kinderen en jongeren. Velen van hen hebben na schooltijd niets te doen. Ze zitten thuis of hangen rond op straat. De stichting ‘Vrienden van het Sportcentrum San Nicolas’ wil het Sportcentrum ondersteunen bij haar inzet voor de jeugd. Met extra budget kan het Sportcentrum meer kansarme jongeren met sport in contact brengen en hen zinvolle naschoolse activiteiten aanbieden.

Na de viering kunt u achterin de kerk een kopje koffie of thee drinken. U bent van harte uitgenodigd!

Foto: pastor Paul op Aruba. Hij bood het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek aan de minister-president van Aruba – mevrouw Evelyn Wever-Croes – aan.

Informatiepaneel bij de kerk

De afgelopen periode is er verder gewerkt aan een informatiepaneel bij de kerk. De onthulling hiervan is op zondag 8 september om 11.30 uur. Een prominent Heerhugowaarder zal dit verzorgen! U bent van harte uitgenodigd!

Sacrament van de zieken

Zoals dit voorjaar in SamenKerk beschreven werd, stellen wij voor om ook in onze parochie in kleine kring een gezamenlijke viering van het sacrament van de zieken te houden, bijvoorbeeld in de pastorie. Daar zouden ouderen en andere belangstellenden bij aanwezig kunnen zijn. Gelovige christenen kunnen daar troost en bemoediging vinden en kracht om te aanvaarden, wat op hun weg komt. Het wordt daarom het sterktesacrament genoemd. Indien u nadere informatie wilt of belangstelling hebt kunt u dit kenbaar maken aan een van de bestuursleden of via een e-mail aan de kerk: info@heiligefamilieparochie.nl

Geloven in het alledaagse …!

Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 organiseren wij op zaterdag 12 oktober weer een inspiratiedag en blijven we deze keer heel dicht bij het alledaagse. We willen daarmee instemmen met onze paus Franciscus, die zegt: ‘God kun je nergens ontmoeten als je Hem  niet éérst ontmoet in de gekwetste, beledigde en beschadigde mensen (zeg maar alledaagse) die je op je weg door het leven ontmoet.’

inspiratiedagVoor deze dag hebben we een boeiende spreker: Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij is theoloog en bijbelwetenschapper en studeerde aan de universiteit van Leiden. Een jaar geleden verscheen zijn boek ‘God en ik: wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de bijbel’. Verheij is lid van het Theologische Elftal van Trouw en is regelmatig te horen als radiocommentator bij de KRO/NCRV.

Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de inleider n.a.v. zijn voordracht. Verder wordt er met deelnemers gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, gaat Leo Mesman op zoek naar waar we God vinden in ons leven van alle dag,  Nico Smit confronteert belangstellenden met shockerende, controversiële en misbruikte Bijbelverhalen. Ko Schuurmans wijst de weg naar nieuwe en oude rituelen die een diepere betekenis geven aan het alledaagse en Jan Verbruggen gaat het gesprek aan n.a.v. de verhalen van een vrijwilliger bij slachtofferhulp en iemand die zich inzet voor een schone aarde. We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt u vinden bij VPW-info, onder de knop Publicaties.

De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station. De dag begint om 10.00 uur en wordt om + 15.30 uur afgesloten. Meer informatie vindt u in de folder.

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden: Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen.


Maandelijks spreekuur

koffieIedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 6 november van 10.30 uur tot 11.30 uur. U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee, met Mieke en Ed de Vries.

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Traditie uit Heiloo (est.1630) in ere hersteld tijdens het Liturgisch Muziekfestival

Het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood komt deze zomer met een drietal festivals. Liturgie, traditie, folklore en symboliek staan centraal en laten de bezoeker daarmee op een laagdrempelige wijze kennismaken. Een traditie uit 1630 wordt in ere hersteld. Bezoekers mogen hun eigen picknick meenemen en staan daarmee in de traditie van: Picknick bij het putje, sinds 1630. Mgr. Hendriks, bisschop coadjutor van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en dhr. Romeijn, burgemeester van Heiloo openen het festivals. Deze vinden plaats op 7 juli, 28 juli en 25 augustus, rondom culturele thema’s. Op 7 juli is dat: Baltische Staten en Rusland, met als titel: Balsem voor de ziel. Locatie: Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 146 te Heiloo, van 11.00 – 20.00 uur. Kaartjes zijn te bestellen via: liturgischfestival.nl

Picknick bij het putje, sinds 1630

In de 17e eeuw was het voor katholieken niet toegestaan hun geloof openlijk te beleven. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zo bleven er pelgrims komen naar de Runxputte in Heiloo, bij de Mariakapel. Het is een waterput waarvan gezegd wordt dat het drinken van het water genezend werkt. Tot op de dag van vandaag kunnen bezoekers van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, water halen uit deze put.

Op het schilderij van Gerrit Pietersz. de Jong, Familie op bedevaart in Heiloo (1630) is te zien hoe de familie bij deze put een picknick houdt. Een traditie uit 1630 die tijdens het Liturgisch Muziekfestival in ere wordt hersteld.

Liturgische en religieuze muziek in een nieuw jasje. Het festival staat in het teken van liturgische en religieuze muziek in een nieuw jasje. Laagdrempelig, speels en gevarieerd. Op de dag zijn er verschillende uitvoeringen van 30 minuten. Zowel professionals als jong talent komen voorbij en het is mogelijk om deel te nemen aan een workshop Liturgische Muziek. Leer bijvoorbeeld in een half uur traditioneel Russisch- of Baltisch zingen.

Cultuur en folklore

Nederland is een smeltkroes van culturen, waarbij elke cultuur een rijke traditie aan muziek, kunst en symboliek met zich meebrengt. Op 7 juli staan de Baltische Staten en Rusland centraal met als thema: Balsem voor de ziel. Muziek als desem voor troost, bemoediging en hoop. Prachtig uitgevoerde composities, die de religieuze emoties en gevoelens van het volk in tijden van onderdrukking weerspiegelen. Op 28 juli is het thema IONA en Ierland: Heimwee naar het groene eiland. En op 25 augustus horen we zuidelijke klanten met als thema: Smeltkroes van culturen. Voor meer informatie: www.Liturgischfestival.nl

Migrantengemeenschappen worden van harte uitgenodigd om een eventuele bijdrage te leveren aan de festivals. Neemt u daarvoor contact op met: Marion van Ham, vanham.marion@gmail.com of 06-307 200 92.

 

Zomerfeest YoungSeven!!

Op 30 juni 2019 hebben we ons YoungSeven seizoen feestelijk gesloten met een actief en gezellig programma. De dag begon om 14.00uur bij Park de Luwe Stek in Waarland. Na wat gedronken te hebben, zijn we in kano’s gestapt en hebben we een prachtig rondje gemaakt! Het was super mooi weer en onderweg kwamen we dan ook veel bootjes tegen. Na het varen hebben we gemidgetgolft op het park. In de tuin van pastorie Heerhugowaard de Noord hebben we dag afgesloten met pannenkoeken en een toetjesbuffet! Het was een zeer geslaagde dag!

Twee van onze stuurgroep leden Karin en Linda hebben 30 juni ook afscheid genomen van YoungSeven. Karin is oprichter geweest van YoungSeven, zij heeft de stuurgroep 8 jaar geleden bij elkaar gebracht. Dit heeft zij onder andere gedaan omdat zij het belangrijk vindt dat jongeren het gevoel krijgen dat geloof niet alleen voor oudere mensen is. Karin geloofde erin dat als je activiteiten aanbiedt in een ongedwongen sfeer en opmaat gemaakt voor jongeren. Dat de jongeren verbinding krijgen met het geloof, met jongeren die daar ook voor open staan en samen die zoektocht aan gaan wat geloof is en op welke verschillende manieren dit in het dagelijks leven zichtbaar is. Linda zit er al vanaf het begin bij, de rede dat zij stuurgroep lid werd bij YoungSeven is, omdat zij het belangrijk vindt om jongeren te verbind en met elkaar, in de hoop dat daar waardevolle vriendschappen of contacten uit ontstaan. Nu 8 jaar verder kunnen we zeggen, dat wat beide zo belangrijk vinden mede dankzij hen gelukt is. YoungSeven is een veilige, hechte, warme, open en gezellige groep waarin jongeren vriendschappen sluiten en door middel van onze activiteiten kennis en binding krijgen met het geloof. YoungSeven is zelf met een Award beloont! YoungSeven gaat volgend jaar gewoon door, maar we zullen Karin en Linda enorm gaan missen. Namens de stuurgroep leden en de jongeren, heel erg bedankt Karin en Linda voor de afgelopen 8 jaar!

Ben je benieuwd welke activiteiten we het afgelopen jaar hebben gedaan en welke activiteiten het komende jaar gaan komen, kijk dan op onze site www.youngseven.nl.

Wij wensen iedereen een prettige zomer!

Groetjes, het YoungSeven team!

Kinderkoor zoekt versterking!

kkHet Kruizer Kinderkoor verzorgt circa 7 keer per jaar de muzikale ondersteuning van de gezinsvieringen in de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard ‘t Kruis. Zij zingen eigentijdse kerkelijke liedjes. Het kinderkoor staat al meer dan 16 jaar onder bezielende leiding van Judith. De muzikale begeleiding op de keyboard wordt verzorgd door Femke.

Ieder jaar is er een natuurlijk verloop van de kinderen van het kinderkoor. Hierdoor is er ook nu ruimte voor versterking. Heb je zin om te zingen en ben je tussen de 6 en 12 jaar jong, dan ben je van harte welkom. Jaarlijks wordt een Kinderkooruitje georganiseerd!

Het kinderkoor oefent, met uitzondering van de schoolvakanties, iedere maandag van 18.30 uur tot 19.15 uur in de Heilige Familiekerk, Jan Glijnisweg 30 te Heerhugowaard.

Wil je een keer vrijblijvend komen kijken of meezingen, kom dan op een maandag voor 18.30 uur en meldt je dan bij Judith. Voor meer informatie graag een e-mail naar info@heiligefamilieparochie.nl

Fijn als je ons komt versterken!

caritas1Mededeling vanuit de PCI

De PCI  binnen uw kerkgemeenschap is er voor u. Naast de aandacht voor armoede  (voedselbank en kledingactie) is de PCI de laatste jaren vooral een bezoekersgroep.
De leden van de PCI weten niet altijd wie ziek is of eenzaam en wie het op prijs stelt om een bezoek te krijgen vanuit de parochie.
Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Marcel Dekker, tel: 06 30285601, email pamade@quicknet.nl of Loes Veldman, tel. 0725711952, email L. Veldman@hetnet.nl

Indien u iemand kent waarvan u denkt dat die een bezoek zou kunnen gebruiken, kunt u dat ook  aan Marcel of Loes doorgeven.
Indien de telefoon niet wordt opgenomen, laat dan uw naam en telefoonnummer achter zodat u kan worden teruggebeld.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.