Nieuws

Overledenen

Op 11 mei is Loek Pepping overleden. Zijn uitvaart zal zaterdag 16 mei plaatsvinden in kleine kring. Dhr. Pepping is 76 jaar geworden.
Op 8 mei is Tonny Damen (koorlid van het Gemengd koor) overleden. Zijn uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden. Dhr. Damen is 79 jaar geworden.
Op 19 maart is dhr. Gerard Boekel overleden. Zijn uitvaart heeft woensdag 25 maart in besloten kring plaatsgevonden waarna hij op de begraafplaats achter onze kerk is begraven. Dhr. Boekel is 100 jaar oud geworden.
Mogen zij rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Geen publieke liturgische vieringen

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onder­zoekt welke maat­regelen per maan­dag 1 juni passend en moge­lijk zijn voor het ker­ke­lijk leven in de pa­ro­chies en meer in het bij­zon­der voor de vie­ring van de liturgie. Uitgangs­pun­ten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei ge­pre­sen­teerde route­kaart voor versoepeling van de corona­maat­re­ge­len en de daarin vervatte voor­waar­den. Over het re­sul­taat hier­van wor­den pa­ro­chies via het eigen bisdom zo spoe­dig moge­lijk geïn­for­meerd.

De kerk is af en toe wel open (veelal tijdens de reguliere tijden) voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te kunnen opsteken. Zie hiervoor onze website onder het kopje Agenda. Voor de meest actuele informatie vragen wij u onze website te raadplegen: www.heiligefamilieparochie.nl

Rozenkransbidden  

Meimaand is Mariamaand en dat is dan bij ons rozenkransbidden. Dit wordt nu anders ingevuld. De kerk is in de meimaand iedere woensdag van 18.45 tot 19.30 uur open voor een persoonlijk gebed, om iets te kunnen lezen of om een kaarsje te kunnen opsteken.

Online Bijbelquiz

Op zaterdag 9 mei 2020 deden wij, Jacco en Suzan Wondergem en Oscar de Bont, namens de Heilige Familieparochie mee aan de online toppersBijbelquiz die door het pastoresteam van de regio Schagen was georganiseerd. In een gemêleerd gezelschap van jong en oud deed iedereen zijn best om zo goed mogelijk de in totaal 49 meerkeuzevragen (want zeven vragen in zeven categorieën) te beantwoorden. Thema’s waren onder andere het Lucasevangelie, het Oude Testament en de Bijbel en kunst.

Met trots kunnen we u meedelen dat team HFP de eer zeker hoog heeft gehouden: namens u allen hebben wij zowel de eerste prijs, de tweede prijs als de parochieprijs binnen gesleept! Het was verder een mooie ervaring en een gezellige avond.

Oscar de Bont

Nog steeds een “lege” kerk, maar uw intenties zijn wederom mooi herdacht!

De kerk is af en toe wel open voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te kunnen opsteken.

Goed om te zien en te horen dat dit in een behoefte voorziet. De geldende regels worden daarbij uiteraard in acht genomen. En, ook als is het op afstand, wat vinden de mensen het fijn om elkaar gewoon weer even te zien en elkaar te groeten op deze vertrouwde plek!

Op onderstaande foto ziet u hoe de kosters wederom uw misintenties van het weekend opschreven en deze werden herdacht met een waxinelichtje. Aanvullende intenties konden weer worden bijgeschreven. Een mooi alternatief in deze tijd.

intenties pinksteren

 

 

Uitstelling Allerheiligste Sacrament

sacramentIn de Wulframkerk (Waarland) en de Kloosterkerk (Nieuwe Niedorp) zal op zondagen het Allerheiligste Sacrament worden uitgesteld in de kerk. U kunt dan vrij binnenlopen voor uw stil gebed in aanbidding voor het Allerheiligste. Om 15.00 uur worden de aanwezigen gezegend met het Allerheiligste Sacrament. Zie voor alle gegevens onderstaand overzicht.

 

 

Maria-uur in de meimaand

Tijdens de Mariamaand zijn verschillende kerken van de Vijfhoek extra open voor gebed rond Maria. Net als bij de aanbidding, bent u uitgenodigd om tijdens dit uur even binnen te lopen voor een moment van persoonlijk gebed. De stilte zal af en toe afgewisseld worden door een kort moment van zang, gebed en overweging. U kunt zo lang blijven als u wilt. Zie voor de gegevens onderstaand overzicht.

Overzicht van aanbidding en Maria-uur in de Vijfhoek

Zo 26 april   Waarland             14:00-15:00   Aanbidding

Zo 3 mei      Waarland              14:00-15:00   Aanbidding
Nieuwe Niedorp  14:00-15:00   Aanbidding

Di 5 mei       De Noord              19:00-20:00   Maria-uur

Zo 10 mei    Waarland               14:00-15:00   Aanbidding
Nieuwe Niedorp   14:00-15:00   Aanbidding

Ma 11 mei    ’t Veld                    19:00-20:00   Maria-uur
Waarland              19:00-20:00   Maria-uur

Di 12 mei     De Noord             19:00-20:00   Maria-uur

Zo 17 mei    Waarland                14:00-15:00   Aanbidding
Nieuwe Niedorp    14:00-15:00   Aanbidding

Ma 18 mei    ’t Veld                  19:00-20:00   Maria-uur
Waarland                 19:00-20:00   Maria-uur

Di 19 mei     De Noord             19:00-20:00   Maria-uur

Zo 24 mei    Waarland             14:00-15:00   Aanbidding
Nieuwe Niedorp      14:00-15:00   Aanbidding

Ma 25 mei    ’t Veld                   19:00-20:00   Maria-uur
Waarland                19:00-20:00   Maria-uur

Di 26 mei     De Noord             19:00-20:00   Maria-uur

Zo 31 mei    Waarland             14:00-15:00   Aanbidding
Nieuwe Niedorp    14:00-15:00   Aanbidding

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

 

Pasen 2020, “lege” kerk, verbonden met elkaar!

De kerk is af en toe wel open voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te kunnen opsteken.

Goed om te zien en te horen dat dit in een behoefte voorziet. De geldende regels worden daarbij uiteraard in acht genomen. En, ook als is het op afstand, wat vinden de mensen het fijn om elkaar gewoon weer even te zien en elkaar te groeten op deze vertrouwde plek!

Hierna een compilatie van foto’s op 1e Paasdag in de kerk. De misintenties van het weekend waren al opgeschreven en werden herdacht met een waxinelichtje. Aanvullende intenties konden worden bijgeschreven. Hoe mooi kan dat zijn!

intenties 1 

 intenties 2

 intenties 3

 

 

 Zegenen Paaskaarsen

Het zegenen van de Paaskaarsen, dat normaal tijdens de Paaswake in onze eigen parochie op zaterdagavond wordt gedaan, kon dit jaar door de omstandigheden ook niet plaatsvinden.

Dit keer werden alle Paaskaarsen van de parochies van de Vijfhoek (bij ons door onze koster Astrid de Bont) naar de Heilige Hart Kerk in HHW-de Noord gebracht en daar gezegend door Pastoor Tilma. Pastoor Tilma vierde hier samen met diakens Toon Jorink en Hans Bruin een Paaswake. Vanwege het corona-virus was deze Paaswake een besloten viering zonder publiek. Aan het begin van de viering warden de Paaskaarsen van de 5 parochies en van Tuitjenhorn gewijd. Dit kunt u op onderstaande foto’s zien.

De paaskaars van onze parochie heeft een mooie versiering: het kruis is verbonden met een hart en een anker, symbolen van geloof, hoop en liefde. Boven en onder staan de Griekse letters Alfa en Omega, symbool van begin en einde van al wat bestaat. Rond het kruis staat het jaartal 2020.

Op de website van de Heilige Hart van Jezus Parochie in HHW-de Noord kunt u een filmpje vinden van de viering: https://heilighartdenoord.nl/video-paaswake-11-04/

Hieronder ziet u 2 foto’s van de gewijde kaarsen. De eerste is van tijdens de wijding in de Heilige Hart Kerk en de tweede is van de bestelde gewijde kaarsen uit onze parochie in onze eigen kerk.

paaskaarsen 2

paaskaarsen kerk

 

 

1 (2)

2 (2)

3 (2)

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.