Nieuws

 

 

kop nieuws-groot

 

Overledenen

Op 23 september is Hannie Zuurbier-Spaansen overleden. Haar avondwake heeft inmiddels plaatsgevonden. Hannie is 84 jaar geworden.

Op 22 augustus is Alie Kuilboer-Hooiveld overleden. Haar uitvaart vond plaats op 26 augustus. Alie is 91 jaar geworden.

Op 21 augustus is Bep Duijn-van Stralen overleden. Haar uitvaart vond plaats op  donderdag 26 augustus. Bep is 76 jaar geworden.

Mogen de nabestaanden de kracht krijgen om dit grote verlies te kunnen dragen.

 

Allerzielen 2021

Graag nodigen wij u uit voor de Allerzielenviering op dinsdag 2 november om 19.00 uur. De voorganger in deze viering is diaken I.2 nov Molenaar.

Juist op die dag beseffen we meer dan anders dat het leven broos en eindig is. We staan stil bij het verdriet en het gemis van dierbaren. In deze viering maken we als het ware een kring om elkaars verdriet en zoeken we een weg naar hoop en licht.

Van al degenen die vanuit onze kerk zijn uitgedragen is er bij de uitvaart een gedachteniskruisje aangebracht bij Maria. Graag nodigen wij de familieleden / nabestaanden uit dit kruisje tijdens de viering in ontvangst te nemen.

De kaarsen die we branden voor de overledenen van dit jaar ontsteken we aan de Paaskaars, symbool van hoop en bevrijding.

Vervolgens is iedereen van harte uitgenodigd om in processie mee te gaan naar het kerkhof alwaar na een gebed door Diaken Molenaar de graven worden gezegend. Achterin de kerk zijn graflichten verkrijgbaar. Afsluitend is er de mogelijkheid om achter in de kerk elkaar te ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

 

In 2022 weer naar Lourdes

In september 2022 is er een 6-daagse reis naar Lourdes met de Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard. Verdere mededelingen volgen later op de posters achter in de kerk of op onze website.

Paaskaarsen

De afgelopen jaren zijn Paaskaarsen bewaard gebleven in de pastorie. Wij zullen deze kaarsen niet lager bewaren. Aan u de eerste mogelijkheid om deze kosteloos te verkrijgen. Het gaat om de Paaskaars van 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017 en 2019. Mocht u belangstelling hebben voor een Paaskaars dan kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar de kerk info@heiligefamilieparochie.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen.


Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is op woensdag 3 november van 10.30 uur tot 11.30 uur.caritas
U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.


Wat is en doet de PCI?

PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. En Caritas betekent: aandacht voor elkaar / ieder tot z’n recht laten komen. En van hieruit doen we aan diaconie. De leden van de PCI willen er zijn voor de diverse noden van de mens.

We vermoeden dat wat wij doen niet altijd zo zichtbaar is. De voor u waarschijnlijk  bekendste taak is ziekenbezoek. Degene onder u die 83 jaar of ouder zijn krijgen voor Kerstmis een kerststol of een kerstroos. Ook geven we jaarlijks een donatie aan een goed doel. De PCI zit samen met 4 andere parochies in de vijfhoek (De Noord, ’t Veld, Waarland en Niedorp). Marcel Dekker vertegenwoordigt ons hierin.

We weten ook niet altijd wie ziek is of eenzaam en het op prijs stelt om bezoek te krijgen namens de parochie. Dus doen we een oproep aan u: indien u iemand kent waarvan u weet dat deze graag een keer bezoek ontvangt; laat het ons weten. Of pak zelf de telefoon om aan te geven dat u graag bezoek wilt. U kunt dan contact opnemen met Marcel Dekker of Loes Veldman. Marcel: 06 – 30285601 of: pamade@quicknet.nl

Loes: 072 – 5711952 of: Loesveldman51@gmail.com

Mocht de telefoon niet worden opgenomen schroom niet een bericht in te spreken. Want alleen als er een bericht is achtergelaten wordt u teruggebeld (behalve tijdens vakanties).

De PCI is ook samen met de andere kerken binnen Heerhugowaard vertegenwoordigd binnen het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH). Loes Veldman vertegenwoordigt ons hierin. Dit platform beheert vier pijlers:

De 1e pijler: zij beheren het Noodfonds: mensen die echt geen geld meer hebben om bijvoorbeeld het weekend door te komen kunnen daar, meestal via een welzijnsorganisatie, een beroep op doen.

De 2e pijler: er is regelmatig overleg over het armoedebeleid met de gemeente en met diverse organisaties die zich ook inzetten tegen armoede.

De 3e pijler is aan het einde van het jaar een inzamelingsactie voor de Voedselbank met daarnaast geld inzamelen voor een kledingbon voor kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de Voedselbank, zodat zij ook eens nieuwe kleding kunnen kopen.

De 4e pijler en tevens degene waar veel aandacht naar uitgaat is Schuldhulpmaatje. Mensen met schulden kunnen een beroep doen op Schuldhulpmaatje om hen te helpen zicht op hun financiën te krijgen en hen door de schulden heen loodsen. Wij zijn van mening dat een vrijwilligersorganisatie de drempel om hulp te vragen verlaagd. Schuldhulpmaatje is bereikbaar op 06 – 11680700 of shm.heerhugowaard@gmail.com

 

 

Actie Kerkbalans 2021 heeft als slogan “Geef vandaag voor de kerk van morgen ”

geef kerkbalansEen plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen!

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag, of nu, in de periode van Covid-19.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.

Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden binnenkort een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.geef voor je kerk

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2021 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad,

Johan Zwemmer, voorzitter

 

Welkom in onze kerk

De maximale groepsgrootte van 75 personen is nog steeds bepalend voor onze li­tur­gische vie­rin­gen. Bij uitvaarten is dit 100 personen. Wij volgen nog steeds de protocollen en gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in onze kerk veilig en op z’n gemak voelt. Op onze website leest u steeds de meest actuele informatie.

 

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

Stichting Helpende Hand

Wij zijn 10 jaar geleden begonnen met inzamelen van goederen en hebben 3 jaar geleden besloten om er een stichting van te maken.helpende hand

Wij ondersteunen de minima met diverse goederen zoals voedingsmiddelen, huisraad, speelgoed en kleding. Wij doen dit alles vanuit huis en beschikken over een kleine opslag voor de gedoneerde spullen. Tevens proberen wij elk jaar cadeaus in te zamelen voor kinderen uit gezinnen die opgroeien rond de armoedegrens, zoals speelgoed en kleding (nieuw of z.g.a.n.). Dit omdat zij daardoor nauwelijks Sinterklaas of Kerstmis kunnen vieren.

Ook zamelen wij het hele jaar door voedingsmiddelen in, die wij kunnen gebruiken om pakketten voor die gezinnen te maken. U kunt deze goederen het hele jaar door brengen bij Marcel Dekker, Korteweg 8 te Heerhugowaard.

U kunt het ook laten ophalen, telefoon Marcel:  06 – 302 856 01. Financiële bijdrages zijn van harte welkom voor het aanschaffen van producten. Stichting Helpende Hand, NL17INGB 0007 1255 28. Info: www.sthelpendehand.eu. KvK 65192761.

Onze dank, namens Stichting Helpende Hand.

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.