Nieuws

Overledenen

Op 2 mei is Arie de Wijs overleden. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 7 mei. Dhr. de Wijs is 82 jaar geworden.

Op 13 juli is Gina Oudhuis-Visser overleden. Haar gezongen uitvaart heeft plaatsgevonden op 19 juli jl. Mevrouw Oudhuis is 98 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Dopelingen

Op zondag 8 juli is door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: Leonardo Makdis Afrim. Zoon van Maher Makdis Afrim en Bassma Chiro. Dat hij mag opgroeien in een wereld van liefde en vrede.

 

Save the date, zondag 16 september 2018

  • In 1968 is pastor H. Slot tot priester gewijd. Al vele jaren is hij in onze parochie een graag geziene voorganger.
  • Sinds 1978 is Luc Niekus dirigent. Het 40-jarig dirigentschap willen wij graag samen met hem vieren.

Hierbij nodigen wij U daarom van harte uit om in dankbaarheid deze beide jubilea uitgebreid te vieren op zondag 16 september 2018 samen met familie, vrienden en de parochiegemeenschap van Heerhugowaard ´t Kruis.

De feestelijke Eucharistieviering met het Gemengd koor en het Kruizer Kinderkoor begint om 10.00 uur in de kerk van de R.K. Heilige Familieparochie, Jan Glijnisweg 30, 1703 RL Heerhugowaard ´t Kruis. Na de viering is er een receptie in De Deel, tegenover de kerk, waar u de jubilarissen kunt feliciteren! De receptie wordt aangeboden door de Parochieraad.

Het is de wens van pastor Slot en Luc Niekus dat de mensen in Kameroen dit ook met hen kunnen meevieren. Dat is mogelijk via een bijdrage aan de Zusters Franciscanessen van Shisong om de medische zorg te steunen. Giften kunnen worden overgemaakt via de Stichting DAC: NL 34 ABNA 0501 776486.

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

 

 

 

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.