Nieuws

Overledenen

Op 10 april is Nelly Zwemmer-Komen overleden. Vrijdagavond 13 april om half 8 zal de avondwake plaatsvinden, en op zaterdagmorgen 14 april om half 11 de gezongen uitvaart waarna zij naast haar man op het kerkhof van de parochie zal worden begraven. Mevrouw Zwemmer is 94 jaar geworden.

Op 7 maart is  Jaap Manshanden overleden.  Zijn gezongen uitvaart zal a.s. maandag 12 maart om half 11 plaatsvinden.
Dhr. Manshanden is 98 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

Dopelingen

Op zondag 25 maart is door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: Benjamin de Boer. Zoon van Jacob de Boer en Danielle de Boer – Stokman.

Op zondag 1 april is door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: Saar Bron, dochter van Jeffrey Bron en Monique Bron-Steltenpool.

Op zondag 15 april zal Senna Burghart worden gedoopt om half 12. Zijn ouders zijn Leo Burghart en Isabel Burghart-Slooten.

Dat zij mogen opgroeien in een wereld van liefde en vrede.

Docenten- en leerlingenconcert dwarsfluit, klarinet en pianotrio

 Drie muziekdocentes uit Heerhugowaard hebben de handen inéén geslagen en organiseerden een leerlingen- en docentenconcert in onze kerk.

Leerlingen van verschillende leeftijden, verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen brachten uiteenlopend repertoire. Het was een zeer gezellige, afwisselende en muzikale middag met ruim 100 belangstellenden!

 

The Crucifixion in ’t Kruis                                      

Op zondag 18 maart was in onze kerk de uitvoering van de Crucifixion. De Crucifixion is een verkorte uitvoering van de Mathaüs Passion en geeft de bijzondere passie en sfeer van het lijdensverhaal van Christus weer.

In deze Engelstalige gezongen Lijdensmeditatie, van de componist John Stainer, was Luc Niekus de dirigent. De koorwerken werden uitgevoerd door het mooie Projectkoor Renosans. In dit muziekstuk werd de rol van evangelist vertolkt door de tenor Luc Niekus en de rol van Christus werd vertolkt door de bariton Peter Boven. Achter de vleugel (gesponsord door Nic Oudhuis) Truus Blei. Het was zeker de moeite waard. De sfeer van het lijdensverhaal was duidelijk voelbaar. Voor herhaling vatbaar!

 

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Palmpasenpalmpasenstok

Ook dit jaar zijn de communicantjes en nog een aantal kinderen enthousiast bezig geweest om een Palmpasenstok te versieren. Op Palmpasen, in de H. Mis van 10.00 uur, werden de “palmpasens” en de palmtakken zoals gebruikelijk gezegend. Na afloop van de viering werden de  Palmpasenstokken uitgedeeld aan mensen van onze parochie die wel een opkikker kunnen gebruiken! Aandacht voor elkaar!

De Parochieraad en de pastoraatsgroep danken alle vrijwilligers die zich steeds weer inzetten om de vieringen, ook weer met Pasen, in onze mooie kerk mogelijk te maken.

Wij wensen u een Zalig Pasen!

 

 

Vijhoek-Logo

KORENFESTIVAL

ZONDAG 22 APRIL 2018

AANVANG 14.00 UUR

Wulframkerk Waarland

Gemengd koor St. Caecilia  Nw Niedorp – ’t Veld

Gemengd koor St. Caecilia  HHWaard ’ t Kruis

Gemengd koor St. Caecilia de Noord – Waarland

Het doel van het festival:

Samen zingen, naar elkaar luisteren, samen slotlied.

Dat zijn de ingrediënten voor een prachtig festival met de gemengde koren van de Vijfhoek.

 

De deuren open om 13.45 uur.                        Entree gratis.

In de pauze wordt koffie en thee geschonken, opbrengst voor goed doel.

 

 

 

 

krantenartikel theo

Dik verdiend voor Theo! Ook heeft hij zijn opvolging goed geregeld. Lia Dokkum en Astrid de Bont nemen zijn taken over! En natuurlijk waren er bloemen voor allen!

De avond werd verder ingevuld door Walter Roozendaal van Muzemuzette uit Alkmaar: Wonderlijke verhalen met wonderlijke melodieën!

 

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

Actie Kerkbalans 2018!

kerkbalansVoor de campagne van 2018 is het thema “Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018.

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven, voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.

Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communie- en vormselgroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2018 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad, Johan Zwemmer, voorzitter

 

Ons gemengd koor

Er is een uitnodiging gekomen vanuit De Noord en het Waarland om met de vijf parochies van De Vijfhoek een korenfestival te organiseren. Het een en ander is al voorbereid en er zijn drie koren die hier aan mee doen:

  • het gezamenlijk koor `t Veld / Nieuwe Niedorp;
  • het gezamenlijk De Noord / Waarland;
  • en het koor van onze parochie.

Dit korenfestival gaat plaatsvinden op zondag 22 april om 14.00 uur in de H. Wulframkerk in het Waarland. We hopen er tegen die tijd meer ruchtbaarheid aan te geven. En we hopen natuurlijk ook dat er dan belangstelling komt vanuit deze parochie.

Wij gaan daarvoor dus repeteren om als koor van deze parochie goed voor de dag te komen! Luc onze dirigent heeft inmiddels een aantal  gastzangers uitgenodigd van zijn andere koor en dat is hard nodig omdat we als koor wel erg beginnen te krimpen.

Als het niet verandert en er komen geen leden bij ben ik bang dat het einde in zicht is. Dat zou toch een verarming voor de parochie betekenen. Dus als U ons wil versterken of u heeft kennissen die willen zingen, ze zijn van harte welkom. We repeteren op donderdagavond in een gezellige sfeer in De Deel. Men valt vaak over de verplichting van zingen op zondagmorgen, maar dat is maar eens in de twee weken en vaak nog minder. Dus dat valt wel mee. En laten we eerlijk zijn zingen is een heel gezonde bezigheid!

Voorzitter Hans Munster