Nieuws

 

 

kop nieuws-groot

 

Overledenen

Op 24 mei is Tiny Schuitemaker-Blom overleden. Op 29 mei heeft haar uitvaart plaatsgevonden. Tiny Schuitemaker is 88 jaar geworden.

In verdriet staan wij stil bij Mart Joseph Kooij. Hij is kort na zijn vroeggeboorte overleden en heeft een plekje gekregen in de hemel.

Op 9 april is dhr. Ton Schotten overleden. Zijn uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Dhr. Schotten is 89 jaar geworden.

Mogen de nabestaanden de kracht krijgen om dit grote verlies te kunnen dragen.


1e H. Communie

Begin 2020 hebben we het 1e Heilige communieproject opgestart met 8 kinderen. Helaas hebben we dit moeten stopzetten vanwege covid-19 in maart 2020. Wij hebben het daarna niet meer kunnen oppakken door de strenge covid-19 maatregelen die hierbij kwamen kijken. Wij hebben in november 2020 de koppies weer bij elkaar gestoken voor het 1e communieproject 2021 om te kijken hoe wij dit konden inpassen in het 1e communieproject.

Gelukkig hebben bijna alle ouders van de kinderen van 2020 zich weer opgegeven voor het project van 2021. En hier zijn nog 8 nieuwe kinderen aan toegevoegd. Hierdoor komen we op een groep van 14 kinderen uit. Wij vinden dit natuurlijk ontzettend fijn!

Op woensdag 6 januari 2021 hebben we een digitale informatieavond voor de ouders van de communicanten gehad. Hierin werden de plannen gepresenteerd en konden de ouders vragen stellen over het project.

Al snel werd duidelijk dat door de lock down de bijeenkomsten niet fysiek plaats konden vinden en hebben we samen met de ouders besloten om deze net als de informatieavond digitaal te laten plaatsvinden.

Wij hebben inmiddels op 10 januari, 24 januari en 7 februari de eerste bijeenkomsten met de kinderen gehad en hebben op 14 februari de kinderen in de kerk voorgesteld. De kinderen hebben allemaal een prachtige klaver gemaakt die wij in de kerk hebben opgehangen. Het thema van het project is ‘geluksvogels’. Helaas mochten de kinderen zich door de covid-19 maatregelen niet zelf voorstellen en hebben Judith en Debby dit voor hen gedaan.

Omdat de kinderen nu weer naar school toe gaan en de maatregelen in de kerk anders zijn wat betreft de covid-19 maatregelen konden wij eindelijk de groep uitnodigen om op zondag 7 maart bijeen te komen om het laatste avondmaal en de lijdensweg van Jezus uit te leggen met de bijbehorende afbeeldingen in de kerk.

Aankomende weken werken we naar Palmpasen toe en het stond in de planning om de kinderen weer palmpaasstokken te laten maken. Dit gaat helaas niet maar ook hier hebben we net als vorig jaar een passende oplossing voor gevonden en zullen met de kinderen dit zeker niet overslaan.

De komende weken zullen we onze activiteiten in de kerk op gepaste wijze voortzetten en zullen we moeten kijken hoe we de overige bijeenkomsten kunnen laten plaatsvinden. Wij gaan in ieder geval met het volste vertrouwen en mogelijkheden de kinderen voorbereiden op hun eerste heilige communie op zondag 20 juni 2021.

Met vriendelijke groet,

Mathijs van Langen, Judith Groot en Debby Zwemmer.

Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 2 juni van 10.30 uur tot 11.30 uur.

U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

 

Nieuwe lectrice

Mij, Agaat Laan, werd gevraagd om lectrice te worden in onze geloofsgemeenschap.
Mijn man is Jan Gresnigt, de kersverse koster van de parochie en Jan heeft al iets verteld over ons dienstbaar zijn in onze vorige parochie te Houten. Fijn vind ik het ook om op deze manier betrokken te zijn in onze kerk.
En bijzonder om te weten: ik ben een geboren Heerhugowaarder en stond als juffrouw Laan aan de Familieschool in ’t Kruis van 1966 tot 1973.

Tot ziens!

 

 

Actie Kerkbalans 2021 heeft als slogan “Geef vandaag voor de kerk van morgen ”

geef kerkbalansEen plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen!

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag, of nu, in de periode van Covid-19.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.

Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden binnenkort een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.geef voor je kerk

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2021 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad,

Johan Zwemmer, voorzitter

Welkom in onze kerk

De maximale groepsgrootte van 30 personen is nog steeds bepalend voor onze li­tur­gische vie­rin­gen. Bij uitvaarten is dit 100 personen. Wij volgen nog steeds de protocollen en gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in onze kerk veilig en op z’n gemak voelt. Op onze website leest u steeds de meest actuele informatie.

 

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

Stichting Helpende Hand

Wij zijn 10 jaar geleden begonnen met inzamelen van goederen en hebben 3 jaar geleden besloten om er een stichting van te maken.helpende hand

Wij ondersteunen de minima met diverse goederen zoals voedingsmiddelen, huisraad, speelgoed en kleding. Wij doen dit alles vanuit huis en beschikken over een kleine opslag voor de gedoneerde spullen. Tevens proberen wij elk jaar cadeaus in te zamelen voor kinderen uit gezinnen die opgroeien rond de armoedegrens, zoals speelgoed en kleding (nieuw of z.g.a.n.). Dit omdat zij daardoor nauwelijks Sinterklaas of Kerstmis kunnen vieren.

Ook zamelen wij het hele jaar door voedingsmiddelen in, die wij kunnen gebruiken om pakketten voor die gezinnen te maken. U kunt deze goederen het hele jaar door brengen bij Marcel Dekker, Korteweg 8 te Heerhugowaard.

U kunt het ook laten ophalen, telefoon Marcel:  06 – 302 856 01. Financiële bijdrages zijn van harte welkom voor het aanschaffen van producten. Stichting Helpende Hand, NL17INGB 0007 1255 28. Info: www.sthelpendehand.eu. KvK 65192761.

Onze dank, namens Stichting Helpende Hand.

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.