Nieuws

kop nieuws-groot

 

Overledenen

Op 21 januari is Johanna Maria Petronella Schut-Dekker overleden. Haar uitvaart werd in kleine kring  gehouden. Mevrouw Schut is 84 jaar geworden.

Op 28 december is onze organist Marc de Bont plotseling overleden. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 3 januari. Marc is 55 jaar geworden.

Op 21 december is Dick Molenaar overleden. Zijn uitvaart heeft op 28 december plaatsgevonden. De heer Molenaar is 80 jaar geworden.

Op 15 december is Thijs van der Lee overleden. Zijn uitvaart heeft 20 december plaatsgevonden. De heer van der Lee is 89 jaar geworden.

Op 23 september is Hannie Zuurbier-Spaansen overleden. Haar avondwake heeft inmiddels plaatsgevonden. Hannie is 84 jaar geworden.

Mogen de nabestaanden de kracht krijgen om dit grote verlies te kunnen dragen.


Paaskaarsen

Op 17 en 18 april 2022 is het weer Pasen. Ook dit jaar bent u in de gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen.
Op het bestelformulier, dat u achterin de kerk op de tafel kunt vinden,  ziet u een overzicht van de verschillende kaarsen, in hoogte van de kaars, de opdruk en de prijs.
Tijdens de Paaswake op zaterdagavond 16 april 2022 zullen de huispaaskaarsen aangestoken worden en gezegend. U kunt de kaarsen bestellen tot en met 6 maart 2022. Graag vooraf betalen bij de kosters. Na de Paaswake kunt u de kaars dan mee naar huis nemen.


Weer bij de stal vandaan

Als u dit leest, is het al weer Driekoningen geweest, de kersstal en kerstboom weer opgeruimd en gaat het gewone leven weer van start. De basisscholen en het voortgezet onderwijs gaan weer open.

Kerstmis 2021 was weer een kerstmis in coronatijd, met al haar beperkingen. Geen nachtmissen, geen vieringen op zaterdagavond, geen volle kerken, geen grote koren. Dan denk je: Werd Kerstmis wel gevierd in de kerken?  Zeker er is Kerstmis gevierd in de andere kerken van de Vijfhoek: op 24 december de livestream viering vanuit Heerhugowaard de Noord. De vroege viering op Eerste Kerstdag in de Noord om 5.00 uur was een succes, velen hebben niet door de wekker heen geslapen en zo werd er met 50 mensen de nachtmis gevierd. Misschien, of zeker , voor herhaling vatbaar. Op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag in alle andere kerken een viering; van reguliere vieringen met koorzang en solisten tot gezinsvieringen met spel door de aanwezige kinderen. De kerken waren op Tweede Kerstdag geopend zodat ieder in de gelegenheid was de Kerststal te bezoeken en een kaarsje te branden en even het kerstgevoel te mogen opsnuiven. De parochieraad van ’t Kruis had besloten om de vieringen te laten vervallen om grote toeloop te voorkomen en mensen te moeten vertellen dat de kerk te vol was: 50 personen was en is het maximum.

De parochies werden opgeschrikt door het plotseling overlijden van Marc de Bont. Marc was pianist bij vele koren en zette zijn talenten in bij vieringen met volkszang. Hij wordt gemist door zijn vrouw Astrid en hun kinderen. Wij wensen hen de kracht toe dit grote verlies te verwerken.

Op Oudjaarsavond werd in de H. Wulframkerk stil gestaan bij dit verlies. In de  kerken werd er stilgestaan bij het oude en het nieuwe jaar. Stilstaan met de hoop op andere, gezondere tijden en weer terug naar het normale leven zonder corona/met een beheersbare corona.

Juist door de grote inzet van vele vrijwilligers zijn deze vieringen; Kerstmis, oudjaar en nieuwjaar, voor velen van grote waarde geweest. Ondanks alle beperkingen naar de kerk kunnen om te vieren. En dat in een mooi versierde schone kerk, door de schoonmakers en bloemengroepen, met zang van de koorzangers en solisten, de koster die zorgde dat alles goed verliep, de misdienaars, de samenstellers van de liturgie, de stencilploegen die gezorgd hadden voor de boekjes, zij die de livestream vieringen hebben verzorgd, kortom heel veel vrijwilligers die hun bijdrage daaraan hebben geleverd, werd het mogelijk om te kunnen vieren.

Daarvoor DANK, nog DANK, want zonder hen zou er niet gevierd zijn.

Namens de pastores: Toon Jorink diaken

 

NU AL PRATEN OVER PASEN?

Kerstmis en de jaarwisseling is net achter de rug. Moet je dan nu al over Pasen beginnen? Het klinkt een beetje absurd. En toch is het helemaal niet zo vreemd. Maar Pasen is pas op 17 april hoor je dan. Dat klopt. Maar we vergeten dan dat aan Pasen een periode vooraf gaat. Dat is de zg. Veertigdagentijd, vroeger beter bekend als de grote Vasten. Die vastentijd kun je qua omvang wel een beetje vergelijken met de Ramadan. De vastenmaand van de Islam. Maar de vastentijd van de katholieken was beduidend minder zwaar. Overdag mocht er, zij het met mate, gewoon gegeten worden. En op water en koffie en thee stond helemaal geen beperking. Er werd niet gesnoept. Als kinderen hadden we ons vastentrommeltje, waar het gekregen snoep in ging. Er werd wel soberder gegeten. Veel mensen probeerden in die tijd ook wel om niet te roken. Een hele opgave in de tijd dat bijna iedereen rookte. Die vastentijd bestaat niet meer. De vastentijd werd vervangen door de Veertigdagentijd. Veertig dagen (behalve de zondagen) voor Pasen waarin we nadenken over het lijden en sterven van Christus. De bedoeling was dat je je in die tijd, net als vroeger in de vastentijd, het nodige zou ontzeggen. Wat je daarmee uitspaarde werd gegeven aan de Vastenactie. Op  deze manier sneed het mes aan twee kanten. De mensen versoberden wat én de derde wereld profiteerde ervan. Helaas bleef dit meestal bij goede bedoelingen.

De meeste mensen stopten heus wel wat geld in het vastenzakje maar zichzelf wat ontzeggen gebeurde niet zo heel veel.
In dit opzicht ben ik wel eens jaloers op de mensen van de Islam. Zij nemen hun vastentijd bloedserieus (tenminste heel veel Islamieten). Van zonsopgang tot zonsondergang wordt het niet gegeten en gedronken. En het slot van de Ramadan is echt een groot feest. In het verleden heb ik wel geprobeerd om mensen op te roepen om de Veertigdagentijd weer wat serieuzer op te vatten. Ik vroeg mensen om samen met mij een dag per week te leven op water en brood en het geld dat zo uitgespaard werd aan de vastenactie te geven. De laatste jaren kreeg ik niemand zo gek om met me mee te doen. Dan heb je zelf ook de neiging om het maar te laten waaien. Dit jaar een nieuwe poging. Wie doet er met mij mee? In de Veertigdagentijd een dag in de week leven op water en brood. Er wordt steeds meer gepropageerd hoe zinvol het is om te vasten. Doe je het niet om jezelf wat beter te kunnen beheersen dan zou je het kunnen doen voor je eigen welbevinden. Wie er mee doet graag een mailtje aan remmersgerard@gmail.com. Ik stuur dan elke week een stimulerende boodschap. Ik ben benieuwd.

Gerard Remmers, kapucijn

 

Actie Kerkbalans 2022 heeft als slogan “Geef vandaag voor de kerk van morgen”kerkbalans 2020

Wat verwacht u van de kerk vanmorgen? Welke inspiratie geeft u door?
Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.

Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2022 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad, Johan Zwemmer, voorzitter

 

 

Uitnodiging Stille Omgang zaterdag 19 maart 2022

Dit jaar voor de 30e keer georganiseerd door Comité  Heerhugowaard- de Noord en omstreken.

Ieder jaar vertrekt een groep mensen `s morgens vroeg om de voettocht Heerhugowaard Noord – Amsterdam te volbrengen. `s Avonds laat bezoeken ze de Eucharistieviering in de Krijtbergkerk. Aansluitend lopen ze samen met duizenden andere pelgrims uit heel Nederland de Stille Omgang, een tocht door Amsterdam waarin het Mirakel van Amsterdam uit 1345 wordt herdacht. Ieder heeft zo zijn eigen motivatie om aan deze tocht deel te nemen. En ieder ervaart de voldoening om voor zichzelf, maar vooral samen als groep, deze pelgrimstocht te volbrengen.

Het is nog onzeker wat de corona maatregelen dan zullen zijn, we houden ons aan de richtlijnen van het RIVM die dan gelden.

Praktische informatie:
– ontvangst om 8.00 uur bij de kerk in Heerhugowaard-Noord.
– vertrek rond 8.30 uur na de pelgrimszegen .
– de tocht is ongeveer 57 km. Het is echt een flinke tocht met stevig tempo, wees daarvan bewust   om teleurstelling te voorkomen.
– tijdens de tocht hebben we 4 tussenstops waarvan één met warme maaltijd.
– er is de hele dag EHBO en een volgbusje aanwezig.
– terug kunt U met de bus mee rijden en zijn we rond 2.00 uur `s nachts in Heerhugowaard-N.
– kosten voor de hele dag, inclusief busreis € 44,-. Zonder busreis € 35,-.
– er kunnen maximaal 80 mensen deelnemen.
– na aanmelden sturen we U het inschrijfformulier.
– eind februari ontvangt U dan de route, aanvullende informatie en de deelnemerslijst.
– advies om U zo spoedig mogelijk aan te melden i.v.m. het max. aantal deelnemers.

Aanmelden kan bij Jan Jong, via de mail stilleomganghhw@gmail.com of tel: 06 2278 1488.

Warme groet van het  Stille Omgang comité: Arie Botman, Jan Nanne, Jan Giling en Jan Jong.

Pastor Hans Nieuwkamphans

Pastor Hans Nieuwkamp gaat komend voorjaar verhuizen naar Uden. Ruim 13 jaar is pastor Nieuwkamp met regelmaat voorgegaan bij ons in de vieringen. De gesprekken na afloop van de viering waren veelal gepassioneerd en hij was altijd zeer betrokken en belangstellend naar de mensen om hem heen. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Zondag 19 december is hij voor de laatste keer bij ons voorgegaan in de Eucharistieviering. De rode draad: vrede, liefde en zorg voor elkaar! Als dank voor hem een boeket bloemen en een gevulde enveloppe!

 

Welkom in de kerk

Ook dit jaar gaan de vieringen op Kerstavond, 1e Kerstdag en 2e Kerstdag bij ons helaas niet door. O.a. enerzijds vanwege het maatschappelijk kader en anderzijds omdat niet is te overzien hoeveel bezoekers er zullen komen, het maximum is namelijk 50 bezoekers per viering. De kerk zal op deze drie dagen wel open zijn om een kaarsje op te steken of voor een gebed. Maar ook om onze mooie Kerststal te kunnen bekijken. De invulling van de vieringen rond de dagen van Kerstmis in onze parochie leest u in het overzicht hierboven. U bent van harte welkom, ook voor een bemoedigend gesprek. Zie ook de misintenties op het onderstaand overzicht.

Steekt u het kaarsje aan?

intenties kerst 2021

Kijk ook met enige regelmaat op onze website.
Op de website leest u steeds de meest actuele informatie, ook met betrekking tot de invulling van de vieringen: www.heiligefamilieparochie.nl,
Tevens zal er een live-streamviering plaatsvinden in de parochie van De Noord. Zie voor nadere informatie hun website  www.heilighartdenoord.nl.

 

Voedsel & Kleding actie 2021caritas

Dankzij u hebben we weer 57 kinderen van de Voedselbank in Heerhugowaard een cadeaubon kunnen geven ter waarde van € 60,- zodat ze nieuwe kleding kunnen kopen bij een winkel in Middenwaard. 

Ook is er weer een grote opbrengst van voedsel bij de parochie gebracht tijdens de voedselactie. En er zijn 98 kratten aan voedsel door de kerken gezamenlijk in Heerhugowaard binnengebracht. Nogmaals hartelijk dank voor de mensen die hierdoor een Gelukkiger Kerst kunnen vieren tezamen met hun gezin.

De PCI wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 2022.

voedselbank 2021

Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 5 januari van 10.30 uur tot 11.30 uur. U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven voor 2022 of mogelijk is er iet anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

 

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

Dank

Binnen onze parochie, onze kerk, zijn de vrijwilligers van ontzettend groot belang. Want zonder de vrijwilligers kan de kerk niet dat doen wat van de kerk wordt verwacht. Zij betekenen dan ook heel veel voor onze actieve kerkgemeenschap. Dit jaar een meer dan verdiend extra schouderklopje middels een boek dat vooral laat zien hoe de gemeente Dijk en Waard eruit ziet bij de start van deze nieuwe gemeente met een nadruk op de fotografie. Met in het boek uiteraard ook een foto van onze kerk!

Corona maatregelen

Vanwege het aantal corona-besmettingen houden we in onze kerk anderhalve meter afstand. Ook wordt u gevraagd om uw mondkapje op te doen in de kerk, behalve als u op uw plaats zit. Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en ook bij het ter communie gaan, willen we u vragen om uw mondkapje op te doen. Achter in de kerk liggen mondkapjes die u kunt gebruiken. Het is jammer dat we weer een stap achteruit moeten zetten, maar voor nu het is niet anders.

 

 

 

 

 
Wat is en doet de PCI?

caritasPCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. En Caritas betekent: aandacht voor elkaar / ieder tot z’n recht laten komen. En van hieruit doen we aan diaconie. De leden van de PCI willen er zijn voor de diverse noden van de mens.

We vermoeden dat wat wij doen niet altijd zo zichtbaar is. De voor u waarschijnlijk  bekendste taak is ziekenbezoek. Degene onder u die 83 jaar of ouder zijn krijgen voor Kerstmis een kerststol of een kerstroos. Ook geven we jaarlijks een donatie aan een goed doel. De PCI zit samen met 4 andere parochies in de vijfhoek (De Noord, ’t Veld, Waarland en Niedorp). Marcel Dekker vertegenwoordigt ons hierin.

We weten ook niet altijd wie ziek is of eenzaam en het op prijs stelt om bezoek te krijgen namens de parochie. Dus doen we een oproep aan u: indien u iemand kent waarvan u weet dat deze graag een keer bezoek ontvangt; laat het ons weten. Of pak zelf de telefoon om aan te geven dat u graag bezoek wilt. U kunt dan contact opnemen met Marcel Dekker of Loes Veldman. Marcel: 06 – 30285601 of: pamade@quicknet.nl

Loes: 072 – 5711952 of: Loesveldman51@gmail.com

Mocht de telefoon niet worden opgenomen schroom niet een bericht in te spreken. Want alleen als er een bericht is achtergelaten wordt u teruggebeld (behalve tijdens vakanties).

De PCI is ook samen met de andere kerken binnen Heerhugowaard vertegenwoordigd binnen het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH). Loes Veldman vertegenwoordigt ons hierin. Dit platform beheert vier pijlers:

De 1e pijler: zij beheren het Noodfonds: mensen die echt geen geld meer hebben om bijvoorbeeld het weekend door te komen kunnen daar, meestal via een welzijnsorganisatie, een beroep op doen.

De 2e pijler: er is regelmatig overleg over het armoedebeleid met de gemeente en met diverse organisaties die zich ook inzetten tegen armoede.

De 3e pijler is aan het einde van het jaar een inzamelingsactie voor de Voedselbank met daarnaast geld inzamelen voor een kledingbon voor kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de Voedselbank, zodat zij ook eens nieuwe kleding kunnen kopen.

De 4e pijler en tevens degene waar veel aandacht naar uitgaat is Schuldhulpmaatje. Mensen met schulden kunnen een beroep doen op Schuldhulpmaatje om hen te helpen zicht op hun financiën te krijgen en hen door de schulden heen loodsen. Wij zijn van mening dat een vrijwilligersorganisatie de drempel om hulp te vragen verlaagd. Schuldhulpmaatje is bereikbaar op 06 – 11680700 of shm.heerhugowaard@gmail.com

 

 


Welkom in onze kerk

De maximale groepsgrootte van 50 personen is nog steeds bepalend voor onze li­tur­gische vie­rin­gen. Bij uitvaarten is dit 100 personen. Wij volgen nog steeds de protocollen en gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in onze kerk veilig en op z’n gemak voelt. Op onze website leest u steeds de meest actuele informatie.

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Stichting Helpende Hand

Wij zijn 10 jaar geleden begonnen met inzamelen van goederen en hebben 3 jaar geleden besloten om er een stichting van te maken.helpende hand

Wij ondersteunen de minima met diverse goederen zoals voedingsmiddelen, huisraad, speelgoed en kleding. Wij doen dit alles vanuit huis en beschikken over een kleine opslag voor de gedoneerde spullen. Tevens proberen wij elk jaar cadeaus in te zamelen voor kinderen uit gezinnen die opgroeien rond de armoedegrens, zoals speelgoed en kleding (nieuw of z.g.a.n.). Dit omdat zij daardoor nauwelijks Sinterklaas of Kerstmis kunnen vieren.

Ook zamelen wij het hele jaar door voedingsmiddelen in, die wij kunnen gebruiken om pakketten voor die gezinnen te maken. U kunt deze goederen het hele jaar door brengen bij Marcel Dekker, Korteweg 8 te Heerhugowaard.

U kunt het ook laten ophalen, telefoon Marcel:  06 – 302 856 01. Financiële bijdrages zijn van harte welkom voor het aanschaffen van producten. Stichting Helpende Hand, NL17INGB 0007 1255 28. Info: www.sthelpendehand.eu. KvK 65192761.

Onze dank, namens Stichting Helpende Hand.

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.