Nieuws

kop nieuws-groot

Overledenen

Op 22 juli is mevrouw Trudie Does-Mol overleden. Haar afscheidsviering heeft donderdag 27 juli plaatsgevonden.
Mevrouw Does is 71 jaar geworden.

Op 15 juni 2023 is mevrouw Lisa van der Klein – Voortman overleden. Mevrouw Van der Klein is 70 jaar geworden. De bijzetting in het familiegraf was op donderdag 22 juni.

Moge zij rusten in vrede en moge God de nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

Heilige Familieparochie: jubileum 100 jaar!

Onze kerk werd gebouwd in 1923. Wij zijn nu 100 jaar verder en uit dankbaarheid willen wij dit jubileum samen met u vieren in hetkop nieuws-groot weekend van zaterdag 7 oktober en zondag 8 oktober.

De jubileumcommissie is al een aantal keren bij elkaar geweest. De commissie bestaat uit Astrid Liefting, Marcel Dekker, Astrid de Bont en Johan Zwemmer.

Het feestelijk programma is, kort samengevat, als volgt:

Zaterdag 7 oktober

10.00 uur tot circa 12.00 uur:
Feestelijke bijeenkomst in De Deel voor onze 80-jarigen en ouder. Hiervoor ontvangen zij persoonlijk een uitnodiging. Het jubileumboek zal aan ieder worden uitgereikt

Vanaf 14.00 uur in De Deel:
Reünie, zingen en verhalen met het ‘Kinderkoor’ met een heel mooie afsluiting ….. .
De organisatie is in handen van Judith Groot, Linda van Aken, Suzan Stegers en Esther Coraci.

Zondag 8 oktober

10.00 uur:
Eucharistieviering. Voorgangers zijn Diaken Molenaar en Pastor Henny Slot. Muzikale begeleiding door het gemengd koor. Na de viering zal het jubileumboek worden uitgereikt aan alle aanwezigen.
Aansluitend is er een receptie in De Deel voor de vrijwilligers van onze parochie. Hiervoor ontvangen zij binnenkort een uitnodiging.

15.00 uur:
Gospelkoor met swingende muziek van de gospelband ROAH uit Hoorn. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Vrij entree. Daarna gezellige ‘nazit met een borrel’ in De Deel.

Het volledige programma met aanvullende informatie leest u op onze website www.heiligefamilieparochie.nl onder het kopje Agenda en Nieuws.

Graag ontmoeten wij u bij een of meerdere activiteiten.


Zondag 10 september: Vertrekviering Lourdesgroep

Zondag 10 september om 10.00 uur is de vertrekviering van de Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard. Op zaterdag 16 september, vroeg in de morgen, zullen circa 38 pelgrims naar Lourdes vertrekken. lourdesreis

In deze viering, met als thema “OP WEG NAAR MARIA EN BERNADETTE”, zijn pastor Theo Vertelman en pastor Marion Bleeker de voorgangers met zang van het Ritmisch koor uit De Noord o.l.v. Trudy Hand.

Na de viering kunt u achterin de kerk een kopje koffie of thee drinken. U bent van harte uitgenodigd!

 Agapè-viering in De Deel op zaterdagochtend 16 september 10.00-12.00 uur

Wat is een Agapè-viering? De oorsprong ligt in het begin van de kerk. De eerste christenen kwamen bijeen in een of ander huis. Iedereen bracht wat mee om te eten en te drinken.

Tijdens de maaltijd vertelde men verhalen over Jezus, wat Hij had gezegd en gedaan. Het Griekse woord agapè betekent liefde(gave). Wat van de maaltijd overbleef werd verdeeld onder de mensen die het goed konden gebruiken.

Op zaterdag 16 september van 10.00 uur tot 12.00 uur houden wij een Agapè-viering in De Deel. Het is geen eucharistieviering en ook geen woord- en communiedienst. Maar een heel eigen vorm om als gemeenschap bij elkaar te komen. Het is een viering die niet “kant en klaar” wordt voorgeschoteld, maar die je met elkaar invult en vorm geeft. De Agapè-viering heeft een ongedwongen karakter, is eenvoudig van opzet en er is ruimte voor eigen inbreng.

Het is de bedoeling dat ieder iets meeneemt voor de broodmaaltijd, die wij samen gebruiken. Dat kan brood zijn, een met liefde klaargemaakt gerecht, of een lied, een mooie tekst of gedicht om voor te lezen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Wees welkom!

In verband met de organisatie graag opgeven bij Astrid de Bont: astriddebonttol@gmail.com

Zondag 17 september

  • In 1968 is pastor H. Slot tot priester gewijd. Al vele jaren is hij in onze parochie een graag geziene voorganger. 17 septemberDeze zondag zal pastor Slot zijn 55-jarig priesterfeest bij ons vieren.
  • Sinds 1978 is Luc Niekus dirigent. Het 45-jarig dirigentschap willen wij graag samen met hem vieren.

Hierbij nodigen wij u daarom van harte uit om in dankbaarheid deze beide jubilea uitgebreid te vieren op zondag 17 september samen met familie, vrienden en de parochiegemeenschap van Heerhugowaard ´t Kruis.

De feestelijke Eucharistieviering met het Gemengd koor begint om 10.00 uur in de kerk van de R.K. Heilige Familieparochie, Jan Glijnisweg 30, 1703 RL Heerhugowaard ´t Kruis. Na de viering is er een receptie in De Deel, tegenover de kerk, waar u de jubilarissen kunt feliciteren! De receptie wordt aangeboden door de Parochieraad.

Het is de wens van pastor Slot en Luc Niekus dat de mensen in Kameroen dit ook met hen kunnen meevieren. Het rekening nummer voor giften aan Kameroen: ING NL52INGB 0001 0669 57 Missieprocuur van Mill Hill , Oosterbeek t.g.v. Henny Slot. Hartelijk dank!


Zondag 24 september

Op zondag 24 september komt het gemengde koor Cantilene uit Houten de viering in de H. Familiekerk in ‘t Kruis opluisteren, waarbij Jacqueline Breed de voorganger is. Het koor bestaat uit circa 40 leden. Eén van onze parochianen, Agaat Laan (die onderwijzeres was aan de Familieschool van 1966 tot 1973) heeft in dit koor gezongen toen zij in Houten woonde van 2000 tot 2018.

U bent van harte welkom, het is de moeite waard! Na afloop staat er een aangekleed kopje koffie / thee klaar in De Deel aan de overkant.
Parochianen serieus nemen

Op 22 juli jl. kwamen 38 actieve parochianen uit heel West-Friesland in Obdam bijeen naar aanleiding van de recente aankondiging om een flink aantal kerkgemeenschappen op te heffen.

Deze groep van betrokken Rooms-Katholieken is van mening dat de koers van het bisdom om de huidige parochies op te heffen en te vervangen door nieuwe eucharistische centrale kerken leidt tot de teloorgang van zowel levensvatbare katholieke gemeenschappen als van het katholieke geloof.

De groep is van mening dat geloofsgemeenschappen met voldoende financiële middelen en vrijwilligers zelf het besluit moeten mogen nemen om hun kerk(gemeenschappen) in stand te houden. Eveneens is ze van mening dat de huidige diversiteit aan vieringen dient te blijven bestaan en dat het bisdom de geluiden van de huidige generatie van ontwikkelde, zelfstandige en verantwoordelijke gelovigen serieus dient te nemen en met hen een dialoog dient aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid.

Het bisdom heeft alle oorspronkelijke parochiebesturen ontmanteld en hun juridische bevoegdheden overgeheveld naar overkoepelende regiobesturen. Deze regiobesturen hebben van het bisdom de opdracht gekregen om bovengenoemde koers uit te voeren met kerksluitingen en centralisatie van eucharistische centra als gevolg.

De parochianen die zowel de financiële als de personele middelen beschikbaar stellen om de parochiegemeenschap te laten bestaan, krijgen geen zeggenschap in dit proces. De parochianen mogen wel betalen, maar niet bepalen.

De in Obdam bijeen gekomen groep parochianen heeft twee belangrijke doelen. In de eerste plaats dient het bisdom, dan wel een regiobestuur, het besluit tot opheffing van een oorspronkelijke parochie over te laten aan de plaatselijk parochieraad die dit besluit in goed overleg met de parochianen behoort nemen. In de tweede plaats dient de diversiteit aan vieringen, zowel van eucharistievieringen als van vieringen onder leiding van parochianen in elke kerkgemeenschap gehandhaafd te blijven.

Na de zomervakantie wordt een tweede bijeenkomst belegd waarin voorstellen worden besproken over de manier waarop we de bisschop kunnen bewegen te luisteren naar het pleidooi van een grote groep parochianen.  We menen dat dit altijd al de plicht is van een bisschop, maar dat deze plicht nadrukkelijk de wens is van de paus die onlangs in zijn oproep tot een meer synodale kerk, de bisschoppen heeft opgeroepen om beter te luisteren naar de gewone gelovigen. In zijn woorden: “de synodale Kerk is een Kerk die luistert”. En  “luisteren is meer dan horen”. “Het is een wederkerig luisteren waarbij ieder iets te leren heeft. Het gelovige volk, de bisschoppen, de bisschop van Rome: de een luistert naar de anderen en allemaal luisteren we naar de Heilige Geest.”

De initiatiefnemers: Win Bijman, Piet Blankendaal, Jan Broersen, Jaap Braakman, Piet Dekker, Gerrie Groot, Nico Nieuwendijk, Johan Zwemmer, Ineke van Mulekom, Harry Broers, Jos van Straalen en Gerard Boon.

 

Reunïe Kruizer Kinderkoor       Logo Kruizer Kinderkoor klein               

Zoals u in het programma van het 100-jarig bestaan van de parochie heeft kunnen lezen komt er op zaterdag 7 oktober een reünie van het Kruizer Kinderkoor. Tussen 2 en 5 uur zijn leden en oud-leden van harte uitgenodigd om met elkaar te zingen en terug te kijken op de vele jaren dat het kinderkoor al bestaat. Dit zal plaatsvinden in de Deel, t/o de kerk. Onder het genot van wat drinken en een klein hapje willen we met elkaar herinneringen ophalen.

Aansluitend hopen wij met zijn allen een groot koor te vormen in de kerk, en met elkaar liedjes uit de oude map en nieuwe liedjes van Spotify te zingen en wist u datjes te delen. Dit duurt tot ongeveer half 7. Hierna is er voor de mensen die dit willen een kopje koffie.

Om alle stembandjes van tevoren een keer te kunnen doorsmeren wordt er 1 x geoefend. Dit gaan we doen op maandag 18 september om 18.30 uur tot 20.30 uur.

Heb je een wist u datje, een leuke anekdote of leuke foto’s?
Heb je vragen of wil je je opgeven voor de reünie? Mail dit dan aan: kruizerkinderkoor@outlook.com of stuur dit naar 06-36364678 (Judith Groot). Is er een liedje van het kinderkoor dat jou altijd is bijgebleven en je graag wilt zingen? Laat dit dan weten.

Evelien de Vries-Does en Annemiek Vethaak-Does die het Kruizer Kinderkoor in Januari 1989 hebben opgericht en vele jaren organiste en dirigente waren van het koor komen ook naar de reünie. Ze zouden het heel leuk vinden als ze daar oudleden uit de tijd van toen kunnen ontmoeten om  samen nog eens wat herinneringen op te halen. Dus tot ziens op de reünie van 7 oktober.

 

Jambo!

Het thema van deze terugkomviering is ‘Op reis’. De eerste communicantjes gaan op reis in hun geloof, velen van ons gaan binnenkortsamen voor kenia waarschijnlijk wel op vakantie of dagjes op reis, Charlotte gaat naar Sint Maarten en Judith gaat naar Kenia.

Wij willen samen iets vertellen over deze reis naar Kenia, die Charlotte al heeft gemaakt, en die Judith binnenkort gaat maken. Deze reis wordt georganiseerd vanuit de projectgroep Samen Voor Kenia van de Ontmoetingskerk en stichting Share.

Charlotte: Ik ben in 2019 samen met een groep van 20 jongeren van de ontmoetingskerk naar Kenia gegaan om daar twee weken vrijwilligerswerk te doen. Wij gingen naar het dorpje Kilgoris. Hier heb ik geholpen met het opknappen van een school die studenten opleidt om te werken in het ziekenhuis. We hebben geholpen dit schoolgebouw te verven en hebben ook een schilderij op de muur achter gelaten ter herinnering aan ons. Daarnaast hebben wij bij verschillende dorpsscholen geholpen huisjes te bouwen zodat leerkrachten vlak bij de school kunnen wonen en niet uren hoeven te lopen.  Ook hebben we Father Joseph geholpen met een soort open ziekenhuisdag waar Kenianen gratis medische zorg konden krijgen.

Judith: Straks in oktober van dit jaar ga ik naar Kenia om daar te bekijken wat de jeugd daar beleeft  en gedaan heeft want veel van de mensen die met mij meegaan zijn ouders van de jongeren uit Charlotte haar groep en willen graag zien waar hun kind is geweest en wat zij hebben gedaan.  En misschien smeren wij er ook nog een likkie verf over heen.

Verder gaan wij als groep eerst langs een voorstadje van een grotere stad Simba. Hier gaan we naar scholen waar de jeugd ook geholpen heeft. Dit is vooral voor de leerkrachten in onze groep interessant om te zien en mee te maken. Na een paar dagen gaan we verder naar Kilgoris, hier heeft de jeugd de meeste tijd door gebracht. Wij gaan daar vast ook wel een leuke klus krijgen van de fathers die daar hun kerk hebben opgebouwd.  Wij hebben een groep met veel verschillende beroepen dus iedereen kan zijn steentje wel ergens bijdragen.

Ook ga ik, net als Charlotte, met deze groep het natuurpark de Maasai Mara bezoeken om daar ook van het natuurschoon te kunnen genieten.

Verder ga ik met onze groep nog langs de lokale bevolking, de Maasai, die nog in traditionele woningen wonen en zich nog traditioneel kleedt. We zullen daar met open armen worden ontvangen want we schijnen daar een bezienswaardigheid te zijn met onze blanke huid (Mzungu).

Maar wij staan hier natuurlijk niet voor niets te kletsen. Wij willen u vragen om een bijdrage te doen in de collecte schaal die ik straks kan geven aan Father San, Father Joseph en Father Patrick namens de Heilige Familie kerk in Heerhugowaard.

Asante Sana !!                                                         vlaggen

namens onze groep SAMEN VOOR KENIA.

 www.samenvoorkenia.com

 

 

 


Actie Kerkbalans 2023
Heeft als slogan “Geef vandaag voor de kerk van morgen”kerkbalans2023

Wat verwacht u van de kerk van morgen?

Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek. Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

Wij zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt.

De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2023 te kunnen uitvoeren.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

qrOok kunt u deze QR-code scannen met uw bank-app. Iedere bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad,

J.M.(Johan) Zwemmer,  Voorzitter Parochieraad

 


.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er weer gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie en alle andere mensen om ons heen. Ook zijn de voorganger en soms enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.


Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. koffieHet eerstvolgende spreekuur is  woensdag  6 september 2023. U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

 

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen,
Na overleg met de voorzitter van onze Parochieraad wil ik u het volgende meedelen.

In onze vorige parochie Houten bestond de mogelijkheid om de Communie thuis te ontvangen als iemand door omstandigheden niet meer naar de kerk kon bij voorbeeld door ernstige ziekte of omdat het zitten in de kerk problematisch wordt. Heel fijn vond ik het om op deze manier bepaalde parochianen toch de kans te geven om de Communie te ontvangen.
Mocht er van uw kant behoefte bestaan om thuis de Communie te ontvangen bel dan gerust naar mij voor een afspraak.                                      Agaat Laan, telefoon 06 – 15 36 30 63.


Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven. Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.


GLAS-IN-LOOD in de Heilige Familie Kerk van Heerhugowaard-‘t Kruis

Tekst: Janneke van Zanten-van Wijk
Fotografie: Johan van Zanten

De oudste gebrandschilderde ramen van Heerhugowaard bevinden zich in de witte R.K. kerk van de Heilige Familie in ‘t Kruis. De kerk en pastorie zijn in 1924 ontworpen door architect Jan Klomp te Den Haag. De glas-in-loodramen in de apsis zijn vijfentwintig jaar later, ter gelegenheid van het  kerkjubileum vervaardigd. Deze kunstwerken, van de hand van de kunstenaar Han Bijvoet (1897-1975), zijn absoluut de moeite waard. Daarom komen zij voor in het standaardwerk: ‘Glas in lood in Nederland 1817-1968’.

De vier hoge gotische ramen in de apsis van de kerk, achter het altaar, stralen vanuit de verte met hun bonte kleurvlakken: rood, blauw, oranje en paars. De taferelen, met als thema De  Aankondiging, De Heilige familie, Drie Koningen en De vlucht naar Egypte strekken zich uit over het gehele raam.

glas in lood 1

Op het raam geheel links valt in een bonte kleurenmengeling de engel Gabriël op, met uitgespreide vleugels en zijn staf met de lelie, symbool van de zuiverheid van Maria in zijn linkerhand. De engel groet Maria, die knielt met haar handen tegen elkaar als in gebed en haar hoofd geneigd. Bovenin verschijnt de hand van God uit de hemel met daarnaast de duif, als symbool van de heilige geest. De scène speelt zich af in een kerk, getuige het knielbankje van Maria en de gotische ramen linksboven, waar doorheen we de toren van nog een kerk zien.

glas in lood 2In de traceringen staat het jaartal vermeld: ‘1949’. Het raam is gesigneerd op één van de gekleurd versierde tegels onderaan: ‘Geschilderd door Byvoet 1949, gebrand by Le Nobel’.

Han Bijvoet heeft de ramen ontworpen en geschilderd in een traditionele stijl, met invloed van de pre-rafaëlieten en de neogotiek. De figuren zijn groot weergegeven, met veel liefde voor het detail. Ze bewegen zich loom.

Allen, behalve het kind, zijn in zichzelf gekeerd, met geloken ogen. Ze lijken afkomstig uit een andere, hogere wereld. Hiermee wordt in de kerk een contemplatieve sfeer opgeroepen.


Han Bijvoet

De kunstenaar Han Bijvoet bezocht de Haarlemse School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten. Hij vervolgde zijn studie in Amsterdam aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten bij A. Derkinderen en R. Roland Holst.  Naast de vrije schilderkunst beoefende hij bij Roland Holst verschillende monumentale kunsten, waaronder gebrandschilderde ramen. De glas-in-loodramen vervaardigde hij in Haarlem in atelier Bogtman en atelier Le Nobel.
Bijvoet ontwierp voornamelijk ramen voor kerken in Noord- en Zuid-Holland, Bijvoorbeeld in de Vredeskerk, Amsterdam (1947,1950); kapel van de Mariastichting, Haarlem; Sint Engelmunduskerk, Driehuis (1960); kapel Hageveld, Heemstede; St. Petrus en Pauluskerk Leiden ; kapel grootseminarie, Warmond; kerk van de Goede Herder, Wassenaar.
De Sint Bavokathedraal in Haarlem verdient bijzondere aandacht. Voor deze kerk heeft de veelzijdige kunstenaar de kruiswegstaties gemaakt van tegelwerk, verder maakte hij wandschilderingen en houtsnijwerk voor bidstoelen. Daarnaast ontwierp hij voor de kathedraal veel glas-in-loodramen, waaronder de grote transeptramen. Op deze grote serie ramen, gemaakt tussen 1925 en 1957, is zijn ontwikkeling als glaskunstenaar goed is na te gaan. Zo zien we strak gestileerde figuren in de trant van zijn leermeester, de gemeenschapskunstenaar Roland Holst op zijn eerste ramen in de kapel van de Moeder van Smarten (1925). De ramen van het Bloedwonder van Alkmaar (1932) tonen een meer levendige compositie, waarbij de kleur rood overheerst. In de ramen van de Kerstkapel (1932, 1937) is het kleurgebruik bont te noemen. Deze bonte, vertellende stijl zet zich hierna voort in zijn latere ramen, waaronder de ramen van de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard.

Literatuur: C. Hoogveld (red): Glas in lood in Nederland 1817-1968, Uitg. SDU Den Haag 1989.

glas in lood 3

 

Op het raam geheel links valt in een bonte kleurenmengeling de engel Gabriël op, met uitgespreide vleugels en zijn staf met de lelie, symbool van de zuiverheid van Maria in zijn linkerhand. De engel groet Maria, die knielt met haar handen tegen elkaar als in gebed en haar hoofd geneigd. Bovenin verschijnt de hand van God uit de hemel met daarnaast de duif, als symbool van de heilige geest. De scène speelt zich af in een kerk, getuige het knielbankje van Maria en de gotische ramen linksboven, waar doorheen we de toren van nog een kerk zien.

glas in lood 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heilige familie, de naamgever van de kerk, prijkt links in het midden. De donkerrode doeken, waarin het kind is gewikkeld, steken mooi af tegen het hemelsblauwe gewaad van Maria. Rood en blauw, symbool voor de aarde en de hemel. Jozef draagt een lantaarn. Hij beschermt hen en wijst de weg. Boven hen welft het afdak van de stal, zo krijgen we een blik op de sterrenhemel, met de ster van Bethlehem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glas in lood 5

 

De drie wijzen uit het oosten, op het raam rechts in het midden, zijn gestileerd en statisch afgebeeld. De aandacht valt op hun kostbaar versierde gewaden. De wijze in het midden draagt helder blauw; de oudste draagt een donkerpaarse mantel en de jeugdige heeft een wit gewaad. De wijzen worden, zoals gebruikelijk, voorgesteld als koningen met gouden kronen. Ze brengen kostbare gaven, volgens de bijbel bestaand uit wierook, mirre en goud, naar het kind.

Hun wapens boven hen tussen de sterren, links met een kruis en rechts met drie kronen, verwijzen mogelijk naar Het Kruis en de drie koningen. De banderol onderaan bevat de profetie: ‘Een ster zal opgaan uit Jacob’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glas in lood 6

 

Het raam met ‘De vlucht naar Egypte’, geheel rechts, maakt een sprookjesachtige indruk, met het gebergte met de twee fraaie paleizen en de bloemen onderaan. Het tafereel is verder traditioneel weergegeven met de ezel die Maria en kind draagt en Jozef die hen leidt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.