Misintenties

Misintenties voor zondag 18 juli: Dora Brenkman-de Boer; Tiny Snoek-Groen en zoon John; Anna Maria van Stralen-Konijn en overleden dochter Carolineke; Gerardus Roelofsen en Nico v.d. Bijl en zegen over hun gezinnen; Gerard Boekel en Friedl Boekel-Zwierzina en zegen over hun gezin.

Misintenties voor zondag 25 juli: familie van Langen-Dongelmans en Mirjam en zegen over de gezinnen;  Jaap van Langen en Annie van Langen-Komen en zegen over de gezinnen.

Misintenties voor zondag 1 augustus: In liefdevolle en dankbare herinnering noemen wij: Nicolaas de Moel en Emma de Moel-Vlaar; To Mul-de Boer; Jan de Vries en Loes de Vries-van der Linden; Jaap Zwemmer en Nelly Zwemmer-Komen en zegen over de gezinnen; Hans Does; Jorrit Dekker, Piet Dekker, Catharina Dekker-Hoogeboom en overleden familie; Gerard en Friedl Boekel-Zwierzina en zegen over de gezinnen.

Misintenties voor zondag 8 augustus: In liefdevolle en dankbare herinnering noemen wij: Afra Kuilboer-Hofman; Anna Maria van Stralen-Konijn en overleden dochter Carolineke.

Misintenties voor zondag 15 augustus: In liefdevolle en dankbare herinnering noemen wij: Nic. en Bertha Sprenkeling-Bes en Jan en Geertje Bes-Schrama en overleden familie; Piet van Langen uit dankbaarheid; Gerardus Roelofsen en Nico v.d. Bijl en zegen over hun gezinnen; Arie van Langen en Annie van Langen-Koning en kleinzoon Dennis.

Misintenties voor zondag 22 augustus: In liefdevolle en dankbare herinnering noemen wij: Hans Does; Jaap van Langen en Annie van Langen-Komen en zegen over de gezinnen.

Misintenties voor zondag 29 augustus: In liefdevolle en dankbare herinnering noemen wij: Cor en Corry Kruijer-Stuijt; Willie van der Pol-de Groot.