Home

 

left-small-kerkGeachte parochianen en belangstellenden,

Dit is de website van de parochie van de Heilige Familie te Heerhugowaard ‘t Kruis. Een parochie is een grote organisatie, waarin veel werk moet worden verzet om mensen van vandaag een geïnspireerde en vitale kerk-gemeenschap te bieden.

In onze parochie, met circa 3.000 ingeschreven parochianen, zijn vele vrijwilligers actief binnen de liturgie, kerkopbouw en kerkonderhoud, oecumene, bestuur en alle andere zichtbare en onzichtbare taken. Zo vormen wij met elkaar een inspirerende geloofsgemeenschap waarin, zo hopen wij, ook u zich thuis voelt.

Als u nog niet bekend bent met onze parochie willen wij u bij dezen graag uitnodigen om vieringen bij te wonen en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Zo kunnen wij met elkaar het geloof vieren, getuigen van de hoop die in ons leeft, en gestalte geven aan onze daadwerkelijke liefde voor God en onze naasten. Wij hopen dat u zich in onze parochie thuis voelt en dat wij u op deze manier tot steun kunnen zijn in uw geloofsleven.

Op deze website vindt u alle informatie die u nodig heeft om deel te nemen aan onze activiteiten, maar ook de contactpersonen die u kunt benaderen als u zelf een actieve bijdrage wilt aanbieden.

Namens de Parochieraad,

J.M. (Johan) Zwemmer, voorzitter.parochie h. familie